Գրանցված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից 2011 թվականի հունվարի 18 -ին Պետական գրանցման համարը 2011101 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարար ____________ Ն.Նարիմանյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ՀՐԱՄԱՆ «13» հունվարի 2011թ. N 02-Ն ք.Ստեփանակերտ Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման և գրանցված իրավունքների ու uահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման վճարների… կարդալ ավելին

Գրանցված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից 2011 թվականի օգոստոսի 8 -ին Պետական գրանցման համարը 2011177 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարար ____________ Ն.Նարիմանյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն 03.08. 2011թ. N 70- Կ ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական… կարդալ ավելին

Գրանցված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից 2011 թվականի ___________________ -ին Պետական գրանցման համարը ___________ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարար ____________ Ն.Նարիմանյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն «_____» _______________ 2011թ. N __________ ք.Ստեփանակերտ Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման և գրանցված իրավունքների ու uահմանափակումների… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 27.09.2011 N 721-Ն ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության եվ բաշխման 2011 թվականի հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) մասին Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 27-ի N172 որոշմամբ հաստատված կարգի պահանջների` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո… կարդալ ավելին

  Հավելված ԼՂՀ կառավարության 27,09 2011թ. N 721-Ն որոշման ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ` 2011 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքը, այդ թվում` հազար հեկտար, որից` ոռոգվող 1143.27 10.665 1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային ֆոնդն` ըստ նպատակային նշանակության` ա. գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որից` 594.16 10.425 վարելահողեր 138.22 9.855… կարդալ ավելին