Գրանցված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից 2010 թվականի հոկտեմբերի 29-ին Պետական գրանցման համարը 2011099 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարար ____________ Ն.Նարիմանյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ՀՐԱՄԱՆ 26 հոկտեմբերի 2010 թ N 96-Ն ք.Ստեփանակերտ Շարժական գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցման և տեղեկատվության տրամադրման գործավարության կարգը… կարդալ ավելին

Գրանցված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից 2010 թվականի հոկտեմբերի 29-ին Պետական գրանցման համարը 2011097 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարար ____________ Ն.Նարիմանյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն 18 հոկտեմբերի 2010 թ N 93-Ն ք.Ստեփանակերտ Շարժական գույքի գրավի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցման և… կարդալ ավելին

Գրանցված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից 2010 թվականի մայիսի 31-ին Պետական գրանցման համարը 2011065 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարար ____________ Ն.Նարիմանյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն 29.03.2010թ թիվ 20-Կ/Ն ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առնթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2004… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ     24 օգոստոսի 2010թ. N 541-Ն ք.Ստեփանակերտ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009 թվականի մայիսի 21-ի թիվ 331-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի մայիսի 21-ի «Լեռնային Ղարաբաղի… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ     13 դեկտեմբերի 2010թ. N 819-Ն ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանում վերաբնակություն հաստատած ընտանիքներին հատկացված բնակելի տների և տնամերձ հողամասերի սեփականաշնորհման գործընթացը կազմակերպելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 1. Սահմանել, որ մինչև 2003 թվականի ապրիլի 10-ը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանում վերաբնակություն… կարդալ ավելին