Գրանցված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից 2009 թվականի ապրիլի 09 -ին Պետական գրանցման համարը _2010952 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարար ____________ Ն.Նարիմանյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն «25» փետրվարի 2009 թ. թիվ 21-Կ/Ն ք.Ստեփանակերտ Անշարժ գույքի կադաստրային գնահատման արդյունքում թույլ տրված… կարդալ ավելին

  Գրանցված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից 2009 թվականի ապրիլի 09 -ին Պետական գրանցման համարը 2010953 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարար ____________ Ն.Նարիմանյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն «25» փետրվարի_2009 թ. թիվ _22-Կ/Ն ք.Ստեփանակերտ «Տեղագրական, կադաստրային քարտեզագրման և հողաշինարարական աշխատանքների իրականացում» լիցենզավորման… կարդալ ավելին

  Գրանցված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից 2009 թվականի ապրիլի 09-ին Պետական գրանցման համարը __2010947_________ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարար ____________ Ն.Նարիմանյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն «25» փետրվարի 2009 թ. թիվ 16-Կ-Ն ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի… կարդալ ավելին

  Գրանցված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից 2009 թվականի ապրիլի 09 -ին Պետական գրանցման համարը 2010951 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարար ____________ Ն.Նարիմանյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն «25» փետրվարի_2009 թ. թիվ _20-Կ-Ն ք.Ստեփանակերտ Պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի նկատմամբ գույքային իրավունքների… կարդալ ավելին

  Գ րանցված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից 2009 թվականի սեպտեմբերի 10 -ին Պետական գրանցման համարը 20109107 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարար ___________ Ն.Նարիմանյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն 04.09. 2009թ. թիվ 75 — Կ -Ն ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր… կարդալ ավելին