ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ «Գրանցված է» ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից «___»___________2008թ. Պետական գրանցման N____________ ԼՂՀ արդարադատության նախարար ____________Ն.Նարիմանյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն 27.06.2008 թ N_45-կ ք. Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2005 թվականի մարտի 11-ի թիվ 15-Կ հրամանում փոփոխություն… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ     29 հունվարի 2008 թ. N 29 ք.Ստեփանակերտ Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին, պետական մաuնակցությամբ առևտրային կազմակերպություններին անհատույց oգտագործման իրավունքով ամրացված պետական uեփականություն հանդիuացող շենքերն ու շինությունները (տարածքները) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական զարգացման նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի տնoրինությանը հանձնելու մաuին Պետական գույքի կառավարման արդյունավետությունը… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ     29 հունվարի 2008 թ. N 30 ք.Ստեփանակերտ Պետական գույքի հաշվառման և գրանցամատյան վարելու կարգը հաստատելու մասին Պետական գույքի հաշվառման համակարգի ներդրումն ապահովելու և կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 1. Հաստատել պետական գույքի հաշվառման և գրանցամատյան վարելու կարգը` համաձայն… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ     01 ապրիլի 2008թ. N 268 ք.Ստեփանակերտ ԼՂՀ կառավարության 1998թ. նոյեմբերի 10-ի թիվ 227 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին Հիմք ընդունելով,Տեղական ինքնակառավարման մասին» ԼՂՀ օրենքի 34-րդ հոդվածը և ԼՂՀ Մարտունու շրջանի Մարտունու քաղաքային համայնքի ավագանու 2008թ. մարտի 11-ի,Մարտունու կոմունալ տնտեսություն» ՓԲԸ-ն Մարտունու շրջանի վարչակազմի… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ     15 հունվարի 2008 թ. N 22 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի մաuին «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի /2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-88/ 2-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո… կարդալ ավելին