«Գրանցված է» ԼՂՀ արդարադատության Նախարարության կողմից «06» 04 2007թ. Գրանցման N 652 ԼՂՀ արդարադատության նախարար Ռ․Հայրապետյան ԼԵՌՆԱՑԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈԻՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 26.03.2007թ թիվ 22-Կ ք.Ստեփանակերտ ՀՐԱՄԱՆ Պետական և համայնքային սեփաԿանություն հանդիսացող հողամասերի օտարման, օգտագործման և կառուցապատման տրամադրելու պայմանագրերի հավելված հանդիսացող հողամասի հատակագծի օրինակելի ձևը սահմանելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի… կարդալ ավելին

  «Գրանցված է» ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից «_____»_________2007թ. Գրանցման N____________ ԼՂՀ արդարադատության նախարար Ա.Մոսիյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ՀՐԱՄԱՆ 10.09.2007թ. N 67-Կ ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2003թվականի մայիսի 12-ի թիվ 96-Կ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 16.03.2004թվականի թիվ 101 որոշմամբ հաստատված… կարդալ ավելին

  «Գրանցված է» ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից «_____»_________2007թ. Գրանցման N__________ ԼՂՀ արդարադատության նախարար Ա.Մոսիյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ՀԱՄԱՏԵՂ ՀՐԱՄԱՆ «____»_______________ 2007թ. N _______ ք.Ստեփանակերտ ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տեղեկատվական բազայում ֆիզիկական անձանց սոցիալական ապահովության քարտերի համարների ներառման կարգը հաստատելու մասին Ի կատարումն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության… կարդալ ավելին

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ՈՒՅՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ «Գրանցված է» ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից «01» մարտի 2007թ. Գրանցման N 643 ԼՂՀ արդարադատության նախարար Ռ.Հայրապետյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ՀՐԱՄԱՆ 01.03.2007 թ թիվ 14-Կ ք.Ստեփանակերտ Բազմաբնակարան, այդ թվում նաև կառուցվող շենքերի և դրանց բնակարանների, ոչ բնակելի տարածքների, ընդհանուր բաժնային… կարդալ ավելին

«Գրանցված է» ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից «19» ապրիլի 2007թ. Գրանցման N 657 ԼՂՀ արդարադատության նախարար Ռ.Հայրապետյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն 11.04. 2007 թ թիվ 33-Կ ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման և անվանափոխման հրահանգը հաստատելու մասին Ղեկավարվելով «Աշխարհագրական անվանումների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի… կարդալ ավելին