Գրանցված է ԼՂՀ արդարադատության նախարախության կողմից «22» նոյեմբերի 2006թ․ Գրանցման N 626 Ռ․ Հայրապետյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱկԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ՀՐԱՄԱՆ «11» 11. 2006թ․ N 77-Կ ք․ Ստեփանակերտ ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 12.07.2006թվականի թիվ 51-Կ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին Ի կատարումն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի (Լեռնային Ղարաբաղի… կարդալ ավելին

«Գրանցված է» ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից «17» փետրվարի 2006թ․ Գրանցման N 518 ԼՂՀ արդարադատության նախարար Ռ․ Հայրապետյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն «08» 02 2006թ․ թիվ 12-Կ ք․ Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի գործավարության կարգը հաստատելու մասին Ղեկավարելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության… կարդալ ավելին

  «Գրանցված է» ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից «_____»_________2006թ. Գրանցման N____________ ԼՂՀ արդարադատության նախարար ____________ Ռ.Հայրապետյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն 17.03.06թ. թիվ 21-Կ ք.Ստեփանակերտ «Պետական սեփականություն հանդիսացող, ինչպես նաև քաղաքային կամ գյուղական համայնքներին ԼՂՀ հողային օրենսգրքի 56-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն անհատույց սեփականության իրավունքով փոխանցվող հողամասերի նկատմամբ… կարդալ ավելին

  «Գրանցված է» ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից «_____»_________2006թ. Գրանցման N____________ ԼՂՀ արդարադատության նախարար ____________ Ռ.Հայրապետյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ՀՐԱՄԱՆ 12.07. 2006 թ թիվ 52-Կ ք.Ստեփանակերտ Ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների և ինքնակամ ջբաղեցված հողամասերի առկայությամբ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հրահանգը հաստատելու մասին Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006թվականի հունիսի… կարդալ ավելին

  ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից «_____»_________2006թ. Գրանցման N____________ ԼՂՀ արդարադատության նախարար ____________ Ռ.Հայրապետյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ՀՐԱՄԱՆ 12 .0 7 .06թ. թիվ 51-Կ ք.Ստեփանակերտ Հողամասի կառուցապատման իրավունքի և պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերից օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անհատույց (մշտական) օգտագործման կամ վարձակալության իրավունք ձեռք բերած և այդ իրավունքները գրանցած իրավաբանական… կարդալ ավելին