«Գրանցված է» ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից 13.09.2005թ․ Պետական գրանցման թիվ 487 ԼՂՀ արդարադատության նախարար _____________ Ռ․ Հայրապետյան ԼԵՌՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՐԱՄԱՆ 03.09.2005թ․ թիվ 72-Կ 03.09.2005թ․ թիվ 01/874 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում շենքերի և շինությունների դասակարգման կարգը հաստատելու մասին Համաձայն «Գույքահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի Լեռնային… կարդալ ավելին

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԴԱԱՏՐԻ ՊԵՏԱկԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ՀՐԱՄԱՆ ք . Ստեփանակերտ 11 ապրիլի 2005թ․ ԼՂՀ համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի պետական հողային կադաստրի ժամանակավոր արժեքների որոշման կարգը հաստատելու մասին Ի կատարումն ԼՂՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական նշանակության 1տղերի պետական հողային կադաստրի տվյալները կանոնակարգելու մասին» թիվ 517 որոշման պահանջների՝… կարդալ ավելին

  «Գրանցված է» ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից 12 ապրիլի 2005թ․ Պետական գրանցման թիվ 434 ԼՂՀ արդարադատության նախարար Ռ․ Հայրապետյան ԼԵՌՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ՀՐԱՄԱՆ   «11» ապրիլի 2005թ. N 24-Կ ք.Ստեփանակերտ Գույքահարկի բազայի ձևավորման նպատակով շենքերի, շինությունների կադաստրային գնահատման և վերագնահատման աշխատանքների իրականացման կարգը հաատատելու մասին Ի կատարումն «Գույքահարկի մասին» ԼՂՀ… կարդալ ավելին

«Գրանցված է» ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից «14» դեկտեմբերի 2005թ․ Գրանցման N 505 ԼՂՀ արդարադատության նախարար Ռ․ Հայրապետյան ԼՂՀ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ Հ Ր Ա Մ Ա Ն «08» 12 2005թ․ թիվ 01/1091 թիվ 90-Կ ք․ Ստեփանակերտ ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարի 03.10.2005 թվականի թիվ 01/874 և ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի… կարդալ ավելին

  «Գրանցված է» ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից «___»_________2005թ. Գրանցման N______ ԼՂՀ արդարադատության նախարար __________ Ռ.Հայրապետյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն 10.05.05 թիվ 43-Կ ք.Ստեփանակերտ «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային միավորների սահմանագծերի նկարագրման և սահմանների ամրացման հրահանգը» հաստատելու մասին Ի կատարումն «Գեոդեզիայի և քարտեզագրման մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ… կարդալ ավելին