Գրանցված է ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից 2004թ․ «11» դեկտեմբերի ԼՂՀ արդարադատության նախարար` ――――――――― Ռ․Հայրապետյան ԼՂՀ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ՀՐԱՄԱՆ «3» 12 2004թ․ N 66-Կ ք․ Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների և համայքների հողերի հաշվառման գրքերի և դրանց վարման մասին ցուցումները հաստատելու մասին Ի կատարումն Լեռնային Ղարաբաղի Համրապետության կառավարության 2003թ․ մայիսի 27-ի «Լեռնային Ղարաբաղի… կարդալ ավելին

 «Գրանցված է» ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից 31.08.2004թ. Գրանցման համար 289 ԼՂՀ արդարադաատության նախարար Ռ. Հայրապետյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ՀՐԱՄԱՆ 16.08.2004թ․ N45-Կ ք.Ստեփանակերտ ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումների կողմից պետական տուրքեր գանձման հրահանգի մասին Ղեկավարվելով «Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 31-րդ կետի պահանջներով, ԼՂՀ անշարժ… կարդալ ավելին

«Գրանցված է» ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից 09.08.2004թ․ Պետական գրանցման թիվ 286 ԼՂՀ արդարադատության նախարար Ռ․ Հայրապետյան ԼԵՌՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ՀՐԱՄԱՆ 02.08.2004թ․ N41-Կ ք.Ստեփանակերտ Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների, անհատական բնակելի տների, այգետնակների (ամառանոցների) և դրանց կից օժանդակ շինությունների, ավտոտնակների, բազմաբնակարան բնակելի շենքերում գտնվող ոչ բնակելի տարածքների, բազմաբնակարան բնակելի շենքերում տեղակայված հասարակական… կարդալ ավելին

«Գրանցված է» ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից 2004թ «25» հունիսի գրանցման N 279 ԼՂՀ արդարադատության նախարար Ռ․ Հայրապետյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն «17» հունիսի 2004թ․N 32-Կ ք․ Ստեփանակերտ «Կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված համայնքներում նոր առաջացած անշարժ գույքի կադաստրային քարտեզներում արտացոլելու մասին» հրահանգը հաստատելու մասին Ի կատարումն «Գույքի… կարդալ ավելին

«Գրանցված է» ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից 2004թ օգոստոսի «31»-ին Գրանցման համար 289 ԼՂՀ արդարադատության նախարար Ռ․ Հայրապետյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն «16» օգոստոսի 2004թ․N 45-Կ ք․ Ստեփանակերտ «ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումների կողմից պետական տուրքերի գանձման հրահանգի մասին Ղեկավարվելով «Պետական տուրքի մասին»… կարդալ ավելին