«Գրանցված է» ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից 2003թ․ «24» հունիսի Գրանցման N 196 ԼՂՀ արդարադաատության պետվարչության պետ Ռ. Հայրապետյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ՀՐԱՄԱՆ «12» հունիսի 2003թ․ թիվ 117-Կ ք.Ստեփանակերտ Անշարժ գույքի օբյեկտի կազմում կամ ստորաբաժանված շենքի ծավալում գտնվող միավորի նկատմամբ վարձակալության (ենթավարձակալության), գրավի, օտարման և այլ գործառույթների իրականացման և իրավունքների… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ՀՐԱՄԱՆ «17» մարտի 2003թ․ N 58-Կ ք․ Ստեփանակերտ Ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների, ինքնակամ զբաղեցրած հողամասերի դասակարգման կարգը և հաշվառման մատյանների ձևերը հաստատելու մասին Ի կատարումն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 21.01.03թ. «Ինքնակամ կառուցված շենքերը, շինությունները, ինքնակամ զբաղեցված ամասերը, տիրազուրկ (լքված) անշարժ գույքը հաշվառելու մասին» թիվ 23 որոշմամբ հաստատված… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն 12 մայիսի_2003թ N 96-Կ ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումներում գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հրահանգը հաստատելու մասին Ղեկավարվելով «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի պահանջներով, համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անշարժ… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ     21 հունվարի 2003թ. N 23 ք.Ստեփանակերտ Ինքնակամ կառուցված շենքերը, շինությունները, ինքնակամ զբաղեցված հողամասերը, տիրազուրկ /լքված/ անշարժ գույքը հաշվառելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերը, շինությունները, ինքնակամ զբաղեցված հողամասերը, տիրազուրկ /լքված/ անշարժ գույքը հաշվառելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ     8 հուլիսի 2003թ. N 211 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տեղագրական և կադաստրային քարտեզագրման ոլորտների 2004-2008 թվականների զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին Ղեկավարվելով «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի «բ» կետի և 8-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «ա» ենթակետի պահանջներով` Լեռնային Ղարաբաղի… կարդալ ավելին