Գրանցված է ԼՂՀ արդարադատության պետվարչության կողմից 2002թ․«28» հունիսի Գրանցման N 160 ԼՂՀ արդարադատության պետվարչության պետ Ռ․ Հայրապետյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն «12» հունիսի 2002թ․ թիվ 37-01/01 ք․ Ստեփանակերտ Պետական հիմնարկներին ու կազմակերպություններին հողերը օգտագործման տրամադրելու մասին ԼՂՀ հողային օրենսգրքի 75 հոդվածի պահանջների համաձայն պետական հիմնարկներին,… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա ն «17» հունիսի 2002թ․ N 36-01/01 ք․ Ստեփանակերտ ԼՂՀ անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարչության 2001 թ․ հուլիսի 21-ի N 20-01/01 հրամանով հաստատված հրահանգում փոփոխություններ կատարելու մասին «Տեղեկատվական կենտրոն» ստորաբաժանման կողմից թվային կադաստրային քարտեզների կազմման, դրանց ստուգման ու ընդունման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ     «26» նոյեմբերի 2002թ. N 58 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող հասարակական ու արտադրական նշանակության օբյեկտների համար հատկացված և անօգտագործելի հողերի կադաստրային գնահատման կարգը հաստատելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ «26» նոյեմբերի 2002թ. N 60 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում «Անշարժ գույքի գնահատում» և «ռիելթորական գործունեություն» լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների հայտատու ֆիզիկական անձանց մասնագիտական որակավորման ստուգման կարգը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում «Տեղագրական և կադաստրային քարտեզագրում» «Անշարժ գույքի գնահատում» և «Ռիելթորական գործունեություն» գործունեությունների իրականացման կարգը հաստատելու… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ «26» նոյեմբերի 2002թ. N 60 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում «անշարժ գույքի գնահատում» և «ռիելթորական գործունեություն» լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների հայտատու ֆիզիկական անձանց մասնագիտական որակավորման ստուգման կարգը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում «տեղագրական և կադաստրային քարտեզագրում», «անշարժ գույքի գնահատում» և «ռիելթորական գործունեություն» գործունեությունների իրականացման կարգը հաստատելու մասին… կարդալ ավելին