ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ «22» օգոստոսի 2001թ. N 235 «Արցախհողշիննախագիծ» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության վերակազմավորման մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ կետին համապատասխան`Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 1. Վերակազմավորել «Արցախհողշիննախագիծ» պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունը «Գեոդեզիայի, քարտեզագրման և հողաշինության նախագծային կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության: 2. Բաժնետիրական ընկերությունների մասին… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ N 233 «22» օգոստոսի 2001 թ. ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2001թ. հունիսի 19-ի թիվ 172 որոշմամբ հաստատված կարգում փոփոխություններ կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. ԼՂՀ կառավարության 2001թ. հունիսի 19-ի «Կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված տարածքներում անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 172 որոշմամբ… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՑԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐ ՈԻԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 30-Ի ԹԻՎ 63 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈԻՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. Լեռնային Ղստաբաղի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի մարտի 30-ի «Անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարման կարգի և անշարժ գույքի համակարգված դիտարկումների (մոնիտորինգի) իրականացման մասին» թիվ 63 որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումը. Որոշմամբ հաստատված «Անշարժ… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ «22» օգոստոսի 2001թ. N 234 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի մայիսի 18-ի ԹԻՎ 96 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածին համապատասխան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի մայիսի… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հավելված ԼՂՀ կառավարության «24» հուլիս 2001 թ. թիվ 201 որոշման ՈՐՈՇՈՒՄ «24» հուլիսի 2001թ. N201 ք.Ստեփանակերտ ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի մասին «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ԼՂՀ օրենքի 6-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ Է. 1. ԼՂՀ անշարժ գույքի պետական… կարդալ ավելին