փոփոխություններով և լրացումներով առ 02.04.2008թ.   ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ «10» նոյեմբերի1998թ. N 227 ք.Ստեփանակերտ Համայնքի սեփականության գույքի ցանկը սահմանելու մասին Ի կատարումն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ԼՂՀ օրենքի 42 -րդ հոդվածի երրորդ մասի պահանջի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 1. Սահմանել համայնքի սեփականության գույքի ցանկը՝ ըստ համայնքների, համաձայն… կարդալ ավելին

Համարը   ՀՕ-239 Տեսակը   Ինկորպորացիա Տիպը   Օրենսգիրք Կարգավիճակը   Գործում է Սկզբնաղբյուրը   ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50) Ընդունման   վայրը   Երևան Ընդունող   մարմինը   ՀՀ Ազգային ժողով Ընդունման   ամսաթիվը   05.05.1998 Ստորագրող   մարմինը   ՀՀ Նախագահ Ստորագրման   ամսաթիվը   28.07.1998 Վավերացնող   մարմինը   Վավերացման   ամսաթիվը   Ուժի  … կարդալ ավելին

  1. 87 31.12.99 «Հողի հարկի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին 2. 118 21.12.00 «Հողի հարկի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին 3. 91 30.12.03 «Հողի հարկի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 4. 107 10.05.04 «Հողի հարկի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին 5. 162 30.12.04 «Հողի հարկի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 6. 96… կարդալ ավելին

  1. 97 03.03.00 «Պետական գույքի մասնավորեցման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին ԳԼՈՒԽ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Օրենքի գործողության ոլորտը Սույն օրենքը կարգավորում է պետական գույքի, այդ թվում՝ անավարտ շինարարության օբյեկտների մասնավորեցման՝ սեփականաշնորհման (այսուհետ՝ մասնավորեցում) իրավահարաբերությունները: Սույն օրենքի… կարդալ ավելին