ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 26 ապրիլի 2005թ. N 230 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի ապրիլի 29-ի թիվ 82 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է . Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի ապրիլի 29-ի «Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների… կարդալ ավելին

Օրենքը փոփոխությունների չի ենթարկվել ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի աշխատանքային օրենսգիրքը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործողության մեջ դնելու մասին Ընդունվել է 27.04.2005 Հոդված 1. 2005թ. հուլիսի 1-ից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործողության մեջ դնել 2004թ. նոյեմբերի 9-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքը (դրա հետագա փոփոխություններով և լրացումներով հանդերձ), այն վերանվանելով «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային… կարդալ ավելին

  1. 65 30.12.08 «Նոտարիատի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին Նոտարիատի մասին Ընդունված է 2005 թվականի մարտի 23ին Գ Լ Ո Ւ Խ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան եւ գործունեության ոլորտը 1. Սույն օրենքը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում պետական նոտարների (այսուհետ` նոտարներ) գործունեության իրավական հիմքերը, նոտարական գործողությունների իրականացման կարգը եւ նոտարներին… կարդալ ավելին

  1. 34 12.12.98 «ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 2. 98 10.03.00 «ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 3. 150 13.06.01 «ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 4. 43 15.05.03 «ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 5. 106 10.05.04 «ԼՂՀ… կարդալ ավելին