1. 125 15.07.04 «Գույքահարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 2. 282 27.05.06 «Գույքահարկի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 3. 35 23.05.07 «Գույքահարկի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ Գույքահարկի մասին Ընդունվել է 26.11.2003 ԳԼՈՒԽ I ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան Սույն օրենքը կարգավորում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գույքահարկի… կարդալ ավելին

Ընդունվել է 18.06.2003 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   Ընդերքի մասին օրենսգիրք     Սույն օրենսգրքով սահմանվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում ընդերքից օգտվելու սկզբունքները, կարգը, ինչպես նաեւ ընդերքօգտագործման հետ կապված հարաբերությունները: ԲԱԺԻՆ I ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսդրությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսդրությունը բաղկացած է սույն օրենսգրքից, այդ ոլորտին վերաբերող… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին Ընդունվել է 21.05.2003 ԳԼՈՒԽ I ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան Սույն օրենքը կարգավորում է բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման հարաբերությունները եւ սահմանում է բազմաբնակարան շենքի շինությունների սեփականատերերի ընդհանուր բաժնային սեփականության կառավարման կարգը, կառավարման ձեւերը, շենքի կառավարման մարմինների իրավասությունները, դրանց կազմավորման, գործունեության, գործունեության… կարդալ ավելին