1. 95 09.03.04 «ԼՂՀ իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների գույքի և եկամուտների հայտարարագրման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԼՂՀ իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների գույքի և եկամուտների հայտարարագրման մասին Հոդված 1. Օրենքի նպատակը և կարգավորման առարկան 1. Սույն օրենքի նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների գույքի և եկամուտների… կարդալ ավելին

  1. 46 14.10.08 «Աշխարհագրական անվանումների մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ Աշխարհագրական անվանումների մասին Ընդունվել է 30.10. 2002 ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Օրենքի նպատակները Սույն օրենքը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչումների եւ անվանափոխումների, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատմամշակութային ժառանգության մասը կազմող աշխարհագրական անվանումների… կարդալ ավելին

  1. 21.12.2011 «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին Ընդունվել է 30.10.2002 Սույն օրենքը կարգավորում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության հետ կապված հարաբերությունները: ԳԼՈՒԽ I ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները Սույն օրենքում օգտագործվում են հետեւյալ հիմնական… կարդալ ավելին

  1. 114 30.12.07 «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին Գ Լ Ո Ւ Խ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան Սույն օրենքը սահմանում է պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների (այսուհետ՝ պետական կազմակերպություն) իրավական վիճակը, դրանց ստեղծման, գործունեության, վերակազմակերպման և լուծարման կարգը,… կարդալ ավելին

1. 24 22.05.08 «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին Ընդունված է 2002 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին Գ Լ Ո Ւ Խ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան Սույն օրենքը սահմանում է պետական կառավարչական հիմնարկների (այսուհետ՝ հիմնարկ) իրավական վիճակը, դրանց ստեղծման, գործունեության, վերակազմակերպման և գործունեության դադարման կարգը: Հոդված 2.… կարդալ ավելին