ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ   24 փետրվարի 2009 թ. N 107-Ն ք. Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 29-ի թիվ 444 որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մաuին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 23 հունիսի 2009թ. N 406-Ա ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում համայնքների բնակավայրերի 1:2000 մասշտաբի տեղագրական հանութագրման և 2000-2004 թվականներին կատարված կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքներում ի հայտ եկած սխալների ուղղման ծրագիրը հաստատելու մասին Հիմք ընդունելով «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 4-րդ և 10-րդ… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ O Ր Ե Ն Ք Ը Ընդունված է 2009 թվականի սեպտեմբերի 16-ին Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան Սույն օրենքով սահմանվում են հողերի արդյունավետ օգտագործման և պահպանման, հողային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացման խնդիրները, ձևերը, վերահսկողություն իրականացնող մարմինները, ստուգող և ստուգվող անձանց իրավունքներն ու պարտականությունները,… կարդալ ավելին