ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 15 մայիսի 2007թ. N221 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 16-Ի թիվ 101 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին Ղեկավարվելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին կետով` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ո ւ մ… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 15 մայիսի 2007թ. N220 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի հունիսի 15-ի թիվ 118 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարու թյան 1999 թվականի հունիսի 15-ի «Անշարժ գույքի և դրա… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 15 մայիսի 2007թ. N 222 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում անշարժ գույքի գնահատման ստանդարտը հաստատելու մասին Համաձայն «Ստանդարտացման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների զարգացման… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ   30 նոյեմբերի 2007թ. N 573 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 29-ի թիվ 444 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է . 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006թվականի օգոստոսի 29-ի «Ինքնակամ կառույցների օրինականացման… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ   31.07.07 N349 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 16-ի թիվ 101 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 1 .Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004թ. մարտի 16-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի պետական… կարդալ ավելին