ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 26 օգոստոսի 2003թ. N 240 ք.Ստեփանակերտ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ «Քաղաքաշինության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 1.Հաստատել ավարտված շինարարության շահագործման փաստագրման կարգը՝ համաձայն հավելվածի: 2.ՈՒժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 1998… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 21 հունվարի 2003թ. N 26 ք.Ստեփանակերտ Աշխարհագրական անվանումների բնագավառում պետական կառավարման մարմնի իրավասությունը ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին վերապահելու մասին «Աշխարհագրական անվանումների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. Աշխարհագրական անվանումների բնագավառում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 28 հոկտեմբերի 2003թ. N 292 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2002թ.նոյեմբերի 26-ի «Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերն օտարելու և օգտագործման տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» թիվ 61 որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության… կարդալ ավելին

15 ապրիլի 2003թ. N 110 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 1998թ. նոյեմբերի 10-ի թիվ 227 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին Ընդունելով Հադրութի շրջանի վարչակազմի առաջարկությունը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 1998թ. նոյեմբերի 10-ի «Համայնքի սեփականության գույքի ցանկը սահմանելու մասին» թիվ 227 որոշմամբ հաստատված թիվ 3 հավելվածում ավելացնել նոր տողեր (ըստ… կարդալ ավելին

  1. 154 30.12.04 «ԼՂՀ բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 2. 188 12.05.05 «ԼՂՀ բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 3. 292 26.06.06 «ԼՂՀ բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին 4. 98 30.12.07 «ԼՂՀ բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 5. 79 30.12.08 «ԼՂՀ… կարդալ ավելին