ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 31 հուլիսի 2007թ. N 356 ք.Ստեփանակերտ Շարժական գույքի կադաuտրի վարման, շարժական գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցման լիազորություններ uահմանելու մաuին «Շարժական գույքի կադաuտրի վարման, շարժական գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցման մաuին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենքի 3-րդ և 4-րդ հոդվածների… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 27 մարտի 2007թ. N135 ք.Ստեփանակերտ Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի վրա կառուցված բազմաբնակարան շենքի պահպանման և սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասը տվյալ շենքի բնակարանների և (կամ) ոչ բնակելի տարածքների սեփականատերերին ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով անհատույց փոխանցման կարգի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 224-րդ և… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 30 հոկտեմբերի 2007թ. N 474 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 29-ի թիվ 444 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է . 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 29-ի «Ինքնակամ կառույցների օրինականացման… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 18 դեկտեմբերի 2007թ. N618 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 26-ի թիվ 61 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 26-ի «Պետական և համայնքային սեփականություն… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 15 մայիսի 2007թ. N219 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 26-Ի թիվ 60 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին Համաձայն «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 6-րդ և 7-րդ մասերի պահանջների` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ… կարդալ ավելին