Նախագիծ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 16.03 2004թ. N 101 ք. Ստեփանակերտ «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմ, պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը, գույքի կազմը և չափը հաստատելու մասին «Պետական կառավարչական… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 28 սեպտեմբերի 2004թ. N 342 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության որոշ վերաբնակեցվող և հարակից համայնքների վարչական սահմանների ու դրանց տեղագրական քարտեզների նախագծերի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 1. Հավանություն տալ ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից ներկայացված… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 28 սեպտեմբերի 2004թ. N 340 ք.Ստեփանակերտ «ԱնշարԺ գույքի կադաստր-Քաշաթաղ» ՓԲԸ լուծարելու և ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի Քաշաթաղի տարածքային ստորաբաժանում ստեղծելու մասին «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ԼՂՀ օրենքի 5-րդ հոդվածին համապատասխան՝ ԼՂՀ կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 1.… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 21 դեկտեմբերի 2004թ. N 517 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի պետական հողային կադաստրի տվյալները կանոնակարգելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների վարչական սահմաններում և վարչական սահմաններից դուրս` շրջան ների վարչական սահմաններում գտնվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի գնահատման տվյալների ճշգրտման և կանոնակարգման նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 2 հուլիսի 2004թ. N 258 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակավայրերի հողերի կադաստրային գնահատման կարգը, տարածագնահատման (գտնվելու վայրի) գոտիականության գործակիցները և սահմանները հաստատելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 1. Հաստատել` ա/ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակավայրերի հողերի կադաստրային գնահատման կարգը` համաձայն թիվ 1 հավելվածի.… կարդալ ավելին