ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ     27 մայիսի 2003թ. N 143 ք.Ստեփանակերտ Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին Ընդունելով Ասկերանի շրջանի վարչակազմի առաջարկությունը և համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետի և 76-րդ հոդվածի 5-րդ կետի՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 1. Ասկերանի շրջանի Խնձրիստան համայնքի… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 27 մայիսի 2003թ. N 172 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային հաշվեկշիռը կազմելու կարգը հաստատելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 3-րդ և 118-րդ հոդվածի 9-րդ կետերին համապատասխան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային հաշվեկշիռը կազմելու կարգը… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 8 հուլիսի 2003թ. N 212 ք.Ստեփանակերտ Համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը համայնքներին սեփականության իրավունքով անհատույց փոխանցելու կարգը հաստատելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 56-րդ և 57-րդ հոդվածների պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 1. Հաստատել «Համայնքների… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ     11 մարտի2003թ. N 80 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գեոդեզիական կետերի պահպանության կարգը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածին համապատասխան` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գեոդեզիական կետերի պահպանության կարգը /կցվում… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ   21 հունվարի 2003թ. N 25 ք.Ստեփանակերտ Գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառում ԼՂՀ կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի իրավասությունները ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին վերապահելու մասին «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. Գեոդեզիայի և… կարդալ ավելին