ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ «22» հոկտեմբերի 2002թ. N 14 ք.Ստեփանակերտ Հողային օրենսդրության կիրառման, հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության բնագավառում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի իրավասությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին վերապահելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 40-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Լեռնային… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ «17»սեպտեմբերի 2002թ. N229 ք.Ստեփանակերտ Հողի սեփականաշնորհման հետ կապված որոշ հարցերի մասին ԼՂՀ հողային օրենսգրքի 64-րդ և 65-րդ հոդվածների համաձայն ԼՂՀ տարածքում գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով հողամասերի անհատույց տրամադրման աշխատանքները կանոնակարգելու նպատակով ԼՂՀ կառավարությունը որոշում է. 1. Սահմանել, որ ԼՂՀ¬ում հողի սեփականաշնորհման առաջին փուլին (1998-99թթ.)… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ «20»օգոստոսի 2002թ. N216 ք.Ստեփանակերտ Հողերի օգտագործման սխեմաներ կազմելու կարգը հաստատելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. Հաստատել` ա) հողերի օգտագործման սխեմաներ կազմելու կարգը (կցվում է). բ) հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմաներ կազմելու կարգը (կցվում է): Սահմանել, որ մինչև սույն… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ «6» մայիսի 2002թ. N 107 ք.Ստեփանակերտ ԼՂՀ պետական պահուստային ֆոնդի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հողատեսքի փոփոխման կարգը հաստատելու մասին ԼՂՀ պետական պահուստային ֆոնդի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հողատեսքի փոփոխման գործընթացը կանոնակարգելու, այդ բնագավառում պետական հսկողությունը ուժեղացնելու նպատակով ԼՂՀ կառավարությունը որոշում է. 1. Հաստատել ԼՂՀ պետական պահուստային ֆոնդի… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ «17» սեպտեմբերի 2002թ. N228 ք.Ստեփանակերտ Հողային պետական տեսչության մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության հողային պետական տեսչությունը հանձնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի ենթակայությանը: 2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անշարժ… կարդալ ավելին