Նախագիծ   ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 15.06.1999թ. N 118 ք. Ստեփանակերտ Անշարժ գույքի և դրա նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունն ո ր ո շ ու մ է. Հաստատել անշարժ գույքի և դրա նկատմամբ գրանցված իրավունքների և սահմանափակումների մասին տեղեկատվության տրամադրման… կարդալ ավելին

  Օրենքը փոփոխությունների չի ենթարկվել ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին Սույն օրենքը կարգավորում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգության (քաղաքացիների, հանրության և պետականության կենսական կարևոր շահերի) ապահովման նպատակով որոշակի բնագավառի տեղեկություններ պետական և ծառայողական գաղտնիքի կարգին դասելու, գաղտնազերծելու և պաշտպանելու կապակցությամբ ծագող հարաբերությունները, սահմանում է պետական և… կարդալ ավելին