Գրանցված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից 2009 թվականի ապրիլի 09 -ին Պետական գրանցման համարը _2010950 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարար ____________ Ն.Նարիմանյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն «25» փետրվարի 2009 թ. թիվ 19-Կ/Ն ք.Ստեփանակերտ Իրավունքների պետական գրանցում ստացած անշարժ գույքի (հողամասերի,… կարդալ ավելին

  Գրանցված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից 2009 թվականի ապրիլի 09 -ին Պետական գրանցման համարը _2010949 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարար ____________ Ն.Նարիմանյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն «25» փետրվարի 2009 թ. թիվ 18-Կ-Ն ք.Ստեփանակերտ Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցումից հետո… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ   1փետրվար 2009 N 9 ք.Ստեփանակերտ   Գյուղատնտեսական հողատեսքերի կադաստրային արժեքի որոշման կարգը հաստատելոի մասին Լեոնային Ղարաբաղի Հանրապետության կաոավարությունը որոշում է. 1. Սահմանել, որ տնտեսական գնահատման հիման վրա գյուղատնտեսական հողատեսքերի (վարելահողերի, բազմամյա տնկարկների, խոտհարքների և արոտների) կադաստրալին արժեքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝ ԿԱ = ԶԵ : 4.0 X 100.0 կամ… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 10 նոյեմբերի 2009թ. N 735-Ն ք.Ստեփանակերտ WGS-84(Վի Ջի Էս-84) գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի բաց հրատարակման ընթացակարգը կարգավորելու մասիՆ Ղեկավարվելով «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 4-րդ և 5-րդ հոդվածների պահանջներով, ինչպես նաև WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ- 84) գեոդեզիական կոորդինատային… կարդալ ավելին

1. 27.11.09 753-Ն ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009Թ. ՄԱՅԻՍԻ 21-Ի «ԼՂՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԶՈՒՏ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004Թ. ՄԱՐՏԻ 16-Ի ԹԻՎ 67 ԵՎ 2005Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 23-Ի ԹԻՎ 359 ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԹԻՎ 331 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ… կարդալ ավելին