ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ     06 մայիսի 2008թ. N 323 ք.Ստեփանակերտ Պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերի վրա կառուցված ինքնակամ կառույցների նկատմամբ պետական սեփականության ճանաչման, օրինականացման և տնօրինման լիազորությունները Ստեփանակերտի քաղաքապետին վերապահելու մասին Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 188-րդ հոդվածը և համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ     06 մայիսի 2008թ. N 324 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 31-ի թիվ 404 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 31-ի «Պետական կամ… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ     05 օգոստոսի 2008թ. N 549-Ն ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 22-ի թիվ 13 և 2002 թվականի նոյեմբերի 26-ի թիվ 60 որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հ ամաձայն «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` լիցենզավորման ենթակա… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 20 մայիսի 2008թ. N 381 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ներբնակավայրային աշխարհագրական oբյեկտների անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըuտ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման վայրի համարակալման, հաuցեավորման ու հաuցեների պետական գրանցման կարգը հաuտատելու և հաuցեների գրանցման լիազոր մարմին uահմանելու մաuին Լեռնային Ղարաբաղի… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 26 փետրվարի 2008թ. N 78 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 1996 թվականի ապրիլի 30-ի թիվ 109 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 1996թ. ապրիլի 30-ի «Սեփականաշնորհվող, պատերազմի հետևանքով տուժած կիսավեր «փոքր» օբյեկտների գնահատման կարգի… կարդալ ավելին