Հաստատված է «Գրանցված է» ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից «25» դեկտեմբերի 2007թ. Գրանցման N 789 ԼՂՀ արդարադատության նախարար Ա.Մոսիյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն 25.12. 2007թ. թիվ 89-Կ ք.Ստեփանակերտ Անշարժ գույքի վրա կալանք դնելու, հայցի ապահովման միջոցներ կիրառելու մասին որոշումների, ինչպես նաև իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց… կարդալ ավելին

  «Գրանցված է» ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից «19» ապրիլի 2007թ. Գրանցման N656 ԼՂՀ արդարադատության նախարար ____________ Ռ.Հայրապետյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն 11.04.2007 թ թիվ 32-Կ ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխարհագրական անվանումների հաշվառման և գրանցման պետական քարտադարանի ստեղծման և վարման Ղեկավարվելով «Աշխարհագրական անվանումների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի… կարդալ ավելին

Հավելված 2 ԼՂՀ կառավարության «____»___________2007թ. թիվ ____որոշման Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գտնվող գեոդեզիական կետերի անվանափոխումները (wgs -84 կոորդինատային համակարգում) (WGS -84 կոորդինատային համակարգում) Հ/Հ Կետի դասը Առաջարկվող անվանումը Գտնվելու վայրը 1 2 3 4 Մարտունու շրջան 1 2 Զորամաս Մարտունու շրջան 2 1 Մարտունի Մարտունու շրջան 3 2 Գիշի Մարտունու շրջան 4 2 Սարգսաշեն —… կարդալ ավելին

  Հավելված 1 ԼՂՀ կառավարության «____»___________2007թ. թիվ ____որոշման Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գտնվող գեոդեզիական կետերի անվանափոխումները (սկ -42 կոորդինատային համակարգում) Հ/Հ Կետի անվանումը Առաջարկվող անվանումը Գտնվելու վայրը 1 2 3 4 1 Узарых Սատապ Մարտունու շրջան 2 Юсифджанлы Հովսեփավան Մարտունու շրջան 3 Марзили Մոնթե-1 Մարտունու շրջան 4 Чеиль Չելակ Մարտունու շրջան 5 Нубаранц тап Նուվարանց… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 30 հունվարի 2007թ. N 43 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գտնվող գեոդեզիական կետերի անվանափոխումները հաստատելու մասին «Աշխարհագրական անվանումների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի պահանջին համապատասխան` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գտնվող… կարդալ ավելին