«Գրանցված է» ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից «____»___________2005թ. Գրանցման N___________ ԼՂՀ ա րդարադատության նախարար __________ Ռ.Հայրապետյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն «______» ______________ 2005 թ N_________ ք. Ստեփանակերտ ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2004 թվականի ապրիլի 2-ի թիվ 17-Կ հրամանում լրացումներ կատարելու մասին Հ… կարդալ ավելին

«Գրանցված է» ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից «____»___________2005թ. Գրանցման N ___________ ԼՂՀ արդարադատության նախարար __________ Ռ.Հայրապետյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն «______» _________________ 2005 թ N_________ ք. Ստեփանակերտ Կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքների իրականացման հրահանգը հաստատելու մասին Կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքները սահմանված կարգով իրականացնելու, կադաստրային քարտեզագրման նկատմամբ առաջադրված պահանջները լիովին… կարդալ ավելին

  «Գրանցված է» ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից «___»_________2005թ. Գրանցման N______ ԼՂՀ արդարադատության նախարար_ Ռ.Հայրապետյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 11.03.05 N 15-Կ ք.Ստեփանակերտ ԼՂՀ տարածքում ընդգրկված շրջանների և համայնքների կադաստրային ծածկագրերը հաստատելու մասին Ղեկավարվելով»Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին, ԼՂՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներով, դրույթներով, ԼՂՀ կառավարության 1999թվականի մայիսի 18-ի»Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում… կարդալ ավելին

  «Գրանցված է» ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից «____»___________2005թ. Գրանցման N___________ ԼՂՀ ա րդարադատության նախարար __________ Ռ.Հայրապետյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ Հ Ր Ա Մ Ա Ն «______» _________ 2005 թ N______ ք. Ստեփանակերտ Տեղագրագեոդեզիական աշխատանքների անվտանգության տեխնիկայի հրահանգը հաստատելու մասին Տեղագրագեոդեզիական և կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքների անվտանգությունը կանոնակարգելու նպատակով` Հ Ր Ա… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 28 փետրվարի 2005թ. N 97 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի փետրվարի 3-ի թիվ 26 որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի փետրվարի 3-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների և համայնքների սահմանների… կարդալ ավելին