ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 16 մարտի 2004թ. N 104 ք.Ստեփանակերտ Պետական և ծառայողական գաղտնիք բովանդակող տեղագրագեոդեզիական նյութերից ու տվյալներից օգտվելու համար թույլտվություն ստանալու կարգը հաստատելու մասին Համաձայն «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 14-րդ ու «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածների` Լեռնային… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 26 հոկտեմբերի 2004թ. N 370 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում շինարարության թույլտվության և քանդման թույլտվության կարգը հաստատելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում շինարարության թույլտվության և քանդման թույլտվության կարգը՝ համաձայն հավելվածի: 2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 16 մարտի 2004թ. N 66 ք.Ստեփանակերտ ԼՂՀ կառավարության 2002թ. նոյեմբերի 26-ի թիվ 61 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին ԼՂՀ կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. ԼՂՀ կառավարության 2002թ. նոյեմբերի 26-ի «Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերն օտարելու և օգտագործման տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին»… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 3 փետրվարի 2004թ. N 26 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների և համայնքների սահմանների նկարագրման ու քարտեզագրման աշխատանքները կազմակերպելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 3-րդ և 4-րդ հոդվածներին համապատասխան`… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 16 մարտի 2004թ. N 67 ք.Ստեփանակերտ ԼՂՀ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի միջին կադաստրային զուտ եկամուտները ըստ հողատեսքերի հաստատելու մասին ԼՂՀ-ում պետական պահուստային ֆոնդի համայնքների իրավասությունից դուրս գտնվող հողերի վարձավճարների հաշվարկման գործընթացը հստակեցնելու նպատակով ԼՂՀ կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 1. Մինչև ԼՂՀ գյուղատնտեսական… կարդալ ավելին