ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ «19» հունիսի 2001թ. N 173 ք.Ստեփանակերտ «Տեղեկատվական կենտրոն» պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն ստեղծելու մասին «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի համաձայն, անշարժ գույքի ե դրա նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների պետական միասնական կադաստրի վերաբերյալ հանրապետական տեղեկատվական համակարգ ստեղծելու նպատակով՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում… կարդալ ավելին

  2012 թվականի փոփոխություններով հանդերձ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ 19 հունիսի 2001թ. N 172 ք.Ստեփանակերտ Կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված տարածքներում անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների առաջին պետական գրանցման կարգը հաստատելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը կառավարությունը որոշում է. 1.Հաստատել կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված տարածքներում անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների առաջին պետական գրանցման կարգը /կցվում է /: 2. Լեռնային Ղարաբաղի… կարդալ ավելին

  Օրենքը փոփոխությունների չի ենթարկվել ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ Ընդունված է 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին Սույն օրենքը սահմանում է անհատ ձեռնարկատիրոջ իրավունքները, պարտականություններն ու պատասխանատվությունը, նրա գործունեության երաշխիքները և գործունեության դադարեցման պայմանները: Հոդված 1. Անհատ ձեռնարկատերը Անհատ ձեռնարկատերն այն ֆիզիկական անձն է, որն իրավունք ունի, առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու, ինքնուրույն, իր անունից… կարդալ ավելին

1. 221 03.07.02 «ԼՂՀ տոների և հիշատակի օրերի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 2. 31 23.05.07 «ԼՂՀ տոների և հիշատակի օրերի մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին 3. 32 23.05.07 «ԼՂՀ տոների և հիշատակի օրերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 4. 62 25.12.09 «ԼՂՀ տոների և հիշատակի օրերի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու… կարդալ ավելին

1. 22 30.12.02 «ՀՀ 1998թ. քաղաքացիական օրենսգիրքը ԼՂՀ-ում կիրարկման մեջ դնելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 2. 96 09.03.04 «ՀՀ 1998թ. քաղաքացիական օրենսգիրքը ԼՂՀ-ում կիրարկման մեջ դնելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը ՀՀ 1998թ. քաղաքացիական օրենսգիրքը ԼՂՀ-ում կիրարկման մեջ դնելու մասին Հոդված 1. 2001 թվականի հուլիսի… կարդալ ավելին