Ա Հ պետական մարմինների վեբ-կայքեր

http://www.president.nkr.am  Ա Հ Նախագահ
 http://gov.nkr.am  Ա Հ Կառավարություն
http://www.nkr.am  Ա Հ Արտաքին գործերի նախարարություն
 http://armei.am  Ա Հ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն
http://www.nkrmil.am  Ա Հ Պաշտպանության նախարարություն
http://www.mc.am/beta  Ա Հ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն
http://www.mss.nkr.am  Ա Հ Սոցիալական ապահովության նախարարություն
http://www.tax.nk.am  Ա Հ Կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն
http://www.minagro.nkr.am  Ա Հ Գյուղատնտեսության նախարարություն
 http://police.nkr.am  ԱՀ  Ոստիկանություն
 http://www.nankr.am  ԱՀ Ազգային ժողով
 http://moh.nkr.am  ԱՀ Առողջապահության նախարարություն
 http://cecnkr.am  ԱՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
http://www.stat-nkr.am  ԱՀ Ազգային վիճակագրության ծառայություն
 http://csc-nkr.net  ԱՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ
http://www.cadastre.am  ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ