ԼՂՀ Կառավարության 2012 թվականի հունիսի 21-ի N 433 — ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1049

ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի աշխարհագրական օբյեկտների անվանափոխումների ցանկ

ԼՂՀ հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման 2013թ Հաշվետվություն

ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 485-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի մայիսի 21-ի N 331-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 19-ի N 419-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 21-ի N 433-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 23-ի N 72-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ  կատարելու մասին

ԼՂՀ պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող անշարժ գույքի կադաստրի զարգացման 2013 թվականի համալիր ծրագիրը հաստատելու մասին