2002թ․-ի կոմիտեի նախագահի հրամաններ։

2003թ․-ի կոմիտեի նախագահի հրամաններ։

2004թ․-ի կոմիտեի նախագահի հրամաններ։

2005թ․-ի կոմիտեի նախագահի հրամաններ։

2006թ․-ի կոմիտեի նախագահի հրամաններ։

2007թ․-ի կոմիտեի նախագահի հրամաններ։

2008թ․-ի կոմիտեի նախագահի հրամաններ։

2009թ․-ի կոմիտեի նախագահի հրամաններ։

2010թ․-ի կոմիտեի նախագահի հրամաններ։

2011թ․-ի կոմիտեի նախագահի հրամաններ։

2012թ․-ի կոմիտեի նախագահի հրամաններ։

2013թ.-ի կոմիտեի նախագահի հրամաններ։

2014թ.-ի կոմիտեի նախագահի հրամաններ:

2013թ.-ի կոլեգիայի նիստի արձանագրություններ: