1998թ․ ընդունված կառավարության որոշումները։

1999թ․-ին ընդունված կառավարության որոշումները։

2000թ․-ին ընդունված կառավարության որոշումները։

2001թ․-ին ընդունված կառավարության որոշումները։

2002թ․-ին ընդունված կառավարության որոշումները։

2003թ․-ին ընդունված կառավարության որոշումները։

2004թ․-ին ընդունված կառավարության որոշումները։

2005թ․-ին ընդունված կառավարության որոշումները։

2006թ․-ին ընդունված կառավարության որոշումները։

2007թ․-ին ընդունված կառավարության որոշումները։

2008թ․-ին ընդունված կառավարության որոշումները։

2009թ․-ին ընդունված կառավարության որոշումները։

2010թ․-ին ընդունված կառավարության որոշումները։

2011թ․-ին ընդունված կառավարության որոշումները։

2012թ․-ին ընդունված կառավարության որոշումները։

2013թ.-ին ընդունված կառավարության որոշումները։

2014թ.-ին ընդունված կառավարության որոշումները։