Անշարժ գույքի առաջնային գրանցում

Անշարժ գույքի առուվաճառքի, նվիրատվության, փոխանակության գործարքներից ծագող իրավունքների պետական գրացում

Անշարժ գույքի վարձակալության գործարքներից ծագող իրավունքների պետական գրանցում

Անշարժ գույքի գրավադրման գործարքներից ծագող իրավունքների պետական գրանցում

Անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման գործարքներից ծագող իրավունքների պետական գրանցում

Անշարժ գույքի բաժանում, միավորում

Ժառանգության միջոցով ձեռք բերված անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում

Գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի գործարքներից ծագող իրավունքների պետական գրանցում

Հիմնական խմբերում չդասվող գործարքներ