ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Գրանցված է»

ԼՂՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

«___»___________2008թ.

Պետական գրանցման N____________

ԼՂՀ արդարադատության նախարար ____________Ն.Նարիմանյան

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

27.06.2008 թ N_45-կ

ք. Ստեփանակերտ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2005 թվականի մարտի 11-ի թիվ 15-Կ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Ղեկավարվելով «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներով, և հաշվի առնելով «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում կատարված փոփոխությունները`

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2005թվականի մարտի 11-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում ընդգրկված շրջանների և համայնքների կադաստրային ծածկագրերը հաստատելու մասին» թիվ 15-Կ հրամանով հաստատված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում ընդգրկված շրջանների և համայնքների կադաստրային ծածկագրերը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանը սահմանված կարգով ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն` պետական գրանցման:

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

Պետական կոմիտեի նախագահ Վ. Ալեքսանյան

Հավելված

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի

կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի

27 հունիսի 2008թ. թիվ45-Կ հրամանի

Ց Ա Ն Կ

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐԵՐԻ

Սույն հրամանով սահմանվում են Լ եռնային Ղ արաբաղի Հ անրապետության տարածքում ընդգրկված շրջանների /Ստեփանակերտ քաղաքի/ /աղյուսակ 1/ և համայնքների /աղյուսակ 2/ կադաստրային ծածկագրերը:

Աղյուսակ 1

ՀՀ

Շրջանի անվանումը

Կադաստրային ծածկագիրը

1

2

3

1

Ստեփանակերտ քաղաք

01

2

Ասկերան

02

3

Հադրութ

03

4

Մարտակերտ

04

5

Մարտունի

05

6

Շուշի

06

7

Շահումյան

07

8

Քաշաթաղ

08

Աղյուսակ 2

հ/հ

Համայնքի անվանումը

Կադաստրային ծածկագիրը

1

2

3

Ասկերանի շրջան

1

Ասկերան

001

2

Ակնաղբյուր

002

3

Այգեստան

003

4

Աստղաշեն

004

5

Ավետարանոց

005

6

Պատարա

006

7

Բերքաձոր

007

8

Դահրավ

008

9

Դաշուշեն

009

10

Խնածախ

010

11

Լուսաձոր

011

12

Խնապատ

012

13

Խանցք

013

14

Խաչեն

014

15

Խաչմաչ

015

16

Խնձրիստան

016

17

Խրամորթ

017

18

Ծաղկաշատ

018

19

Կարմիր գյուղ

019

20

Հարավ

020

21

Հիլիս

021

22

Մադաթաշեն

022

23

Մխիթարիշեն

023

1

2

3

24

Մոշխմհատ

024

25

Նախիջևանիկ

025

26

Նորագյուղ

026

27

Ներքին Սզնեք

027

28

Շոշ

028

29

Ջրաղացներ

029

30

Ռև

030

31

Սառնաղբյուր

031

32

Սարդարաշեն

032

33

Սարուշեն

033

34

Սղնախ

034

35

Վարդաձոր

035

36

Վերին Սզնեք

036

37

Փառուխ

037

38

Քռասնի

038

39

Արմենակավան

039

40

Իվանյան

040

41

Հովսեփավան

041

42

Ազատավան

042

43

ՈՒղտասար

043

Հադրութի շրջան

1

Հադրութ

001

2

Ազոխ

002

3

Ակնաղբյուր

003

4

Այգեստան

004

5

Առաքել

005

6

Արևշատ

006

7

Բանաձոր

007

8

Դրախտիկ

008

9

Թաղասեռ

009

10

Թաղուտ

010

11

Խանձաձոր

011

12

Խծաբերդ

012

13

Ծակուռի

013

14

Ծամձոր

014

15

Կարմրակուճ

015

16

Հին Թաղեր

016

17

Հարթաշեն

017

18

Մարիամաձոր

018

19

Մեծ Թաղեր

019

20

Մոխրենես

020

21

Պլեթանց

021

22

Վարդաշատ

022

23

Ջրակուս

023

24

Տող

024

25

Հակակու

025

26

Տումի

026

27

Ուխտաձոր

027

28

Քյուրաթաղ

028

29

Նորաշեն

029

30

Առաջամուղ

030

1

2

3

Մարտակերտի շրջան

1

Մարտակերտ

001

2

Աղաբեկալանջ

002

3

Նոր Այգեստան

003

4

Առաջաձոր

004

5

Գառնաքար

005

6

Գետավան

006

7

Դրմբոն

007

8

Զագլիկ

008

9

Զարդախաչ

009

10

Թալիշ

010

11

Թբլղու

011

12

Ծաղկաշեն

012

13

Ծմակահող

013

14

Կիչան

014

15

Կոճողոտ

015

16

Կուսապատ

016

17

Հաթերք

017

18

Վարնկաթաղ

018

19

Հարությունագոմեր

019

20

Հովտաշեն

020

21

Նոր Ղազանչի

021

22

Մատաղիս

022

23

Մաղավուզ

023

24

Մեծ շեն

024

25

Մեհմանա

025

26

Մոխրաթաղ

026

27

Ներքին Հոռաթաղ

027

28

Նոր Մարաղա

028

29

Նոր Սեյսուլան

029

30

Նոր Կարմրավան

030

31

Շահմասուր

031

32

Չափար

032

33

Չլդրան

033

34

Պողոսագոմեր

034

35

Ճանկաթաղ

035

36

Վաղուհաս

036

37

Վանք

037

38

Վարդաձոր

038

39

Վերին Հոռաթաղ

039

40

Քոլատակ

040

41

Խնկավան

041

42

Նոր Հայկաջուր

042

43

Տոնաշեն

043

Մարտունու շրջան

1

Մարտունի

001

2

Աշան

002

3

Ավդուռ

003

4

Բերդաշեն

004

5

Գիշի

005

6

Եմիշճան

006

1

2

3

7

Զարդանաշեն

007

8

Թաղավարդ

008

9

Խերխան

009

10

Խնուշինակ

010

11

Ծովատեղ

011

12

Կաղարծի

012

13

Կարմիր շուկա

013

14

Կոլխոզաշեն

014

15

Հաղորտի

015

16

Հացի

016

17

Հերհեր

017

18

Կավահան

018

19

Ղուզե Ճարտար

019

20

Ճարտար

020

21

Մաճկալաշեն

021

22

Մյուրիշեն

022

23

Մսմնա

023

24

Մուշկապատ

024

25

Ննգի

025

26

Նորշեն

026

27

Շեխեր

027

28

Պառավաթումբ

028

29

Սարգսաշեն

029

30

Սոս

030

31

Սպիտակաշեն

031

32

Քարահունջ

032

33

Քերթ

033

34

Ջիվանի

034

35

Վազգենաշեն

035

36

Վարանդա

036

Շուշիի շրջան

1

Շուշի

001

2

Եղցահող

002

3

Լիսագոր

003

4

Հին շեն

004

5

Մեծ շեն

005

6

Քարին տակ

006

7

Քիրսավան

007

Շահումյանի շրջան

1

Քարվաճառ

001

2

Եղեգնուտ

002

3

Զուար

003

4

Ծար

004

5

Հավսաթաղ

005

6

Ճումեն

006

7

Նոր Բրաջուր

007

8

Նոր Վերինշեն

008

9

Չարեքտար

009

10

Ապահեն

010

11

Ասրիկ

011

12

Եղջերունիկ

012

1

2

3

13

Եղցատեղ

013

14

Եղցի

014

15

Զառալյուր

015

16

Զովք

016

17

Իշխանիկ

017

18

Խոզենեկ

018

19

Խոփեր

019

20

Ծավալք

020

21

Կորեկնեկ

021

22

Հովվաշեն

022

23

Մշենի

023

24

Նոր Բանանց

024

25

Նոր Գետաշեն

025

26

Շիկաքար

026

27

Չափնի

027

28

Ջերմաջուր

028

29

Ակնաբերդ

029

30

Դադիվանք

030

31

Նոր Էրքեջ

031

32

Նոր Կարաչինար

032

33

Նոր Մանաշիդ

033

34

Նոր Խարխափուտ

034

35

Քնարավան

035

36

Շահումյան*

036

37

Վերին շեն*

037

38

Կարաչինար*

038

39

Մանասինշեն*

039

40

Գաղթուտ*

040

41

Խարխափուտ*

041

42

Հայ Պարիս*

042

43

Ռուս Պարիս*

043

44

Էրքեջ*

044

45

Մանաշիդ*

045

46

Բուզլուխ*

046

47

Գյուլիստան*

047

48

Թոդան*

048

49

Գյուրզալար*

049

50

Զեյվա*

050

51

Շաֆագ*

051

52

Գետաշեն*

052

Քաշաթաղի շրջան

1

Բերձոր

001

2

Կովսական

002

3

Միջնավան

003

4

Ալաշկերտ

004

5

Աղաձոր

005

6

Աղանուս

006

7

Աղավնատուն

007

8

Աղավնո

008

9

Այգեհովիտ

009

10

Այգեկ

010

1

2

3

11

Արախիշ

011

12

Արծվաշեն

012

13

Արտաշավի

013

14

Գանձա

014

15

Գետամեջ

015

16

Գետափ

016

17

Գողթանիկ

017

18

Դրախտաձոր

018

19

Եզնագոմեր

019

20

Երիցվանք

020

21

Իշխանաձոր

021

22

Ծաղկաբերդ

022

23

Ծիծեռնավանք

023

24

Ծոբաձոր

024

25

Կումայրի

025

26

Հակ

026

27

Հակարի

027

28

Հայկազյան

028

29

Հոչանց

029

30

Ձորափ

030

31

Ղազարապատ

031

32

Մամարք

032

33

Մարտունաշեն

033

34

Միրիկ

034

35

Մշենի

035

36

Մոշաթաղ

036

37

Մուշ

037

38

Նորաշենիկ

038

39

Շալուա

039

40

Սարատակ

040

41

Սոնասար

041

42

Ներքին Սուս

042

43

Վակունիս

043

44

Վաղազին

044

45

Վան

045

46

Վարդաբաց

046

47

Վուրգավան

047

48

Տանձուտ

048

49

Տիգրանավան

049

50

Ուռեկան

050

51

Փակահան

051

52

Քաշունիք

052

53

Քարեգահ

053

Ծանոթություն .

1. Կադաստրային ծածկագիրը թվերի համակցություն է, որը համապատասխանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանմանը և անշարժ գույքի միավորին ու պահպանվում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ միավորը գոյություն ունի որպես ֆիզիկական և իրավական մեկ ամբողջություն:

2. Սույն ցանկը կազմված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 1999թվականի մայիսի 18-ի որոշմամբ հաստատված կարգին համապատասխան` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում շրջանների և համայնքների կադաստրային ծածկագրման նպատակով:

3. Աստղանիշով նշված համայնքները ժամանակավոր գտնվում են հակառակորդի հսկողության տակ: