ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

28 փետրվարի 2005թ. N 98

ք.Ստեփանակերտ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մի շարք համայնքների վարչական սահմանների ու դրանց տեղագրական քարտեզների նախագծերի մասին

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հավանություն տալ ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից ներկայացված Ասկերանի շրջանի Ռև, Ծաղկաշատ, Իվանյան, Փառուխ, Այգեստան, Խանցք, Դահրավ, Բադարա, Աստղաշեն, Լուսաձոր, Սարուշեն, Խաչմաչ, Խանաբադ, Խրամորթ, Սարդարաշեն, Հիլիս, Նորագյուղ, Խաչեն, Ասկերան, Հարավ, Խնձրիստան, Շոշ, Բերքաձոր, Դաշուշեն, Քռասնի, Մարտակերտի շրջանի Նոր Հայկաջուր, Նոր Կարմիրավան, Շուշիի շրջանի Մեծ շեն համայնքների վարչատարածքային սահմանների նկարագրությունների և նշյալ համայնքների սահմանների 1։50000 և 1։10000 մասշտաբների տեղագրական քարտեզների ու հատակագծերի նախագծերին՝ համաձայն հավելվածի։

2. ԼՂՀ շրջանների և համայնքների սահմանների նկարագրման և քարտեզագրման աշխատանքների կազմակերպման կառավարական հանձնաժողովին՝ ԼՂՀ կառավարության քննարկմանը և օրենքով սահմանված կարգով՝ ԼՂՀ Ազգային ժողովի քննարկմանն ու հաստատմանը ներկայացնել, ըստ ավարտվածության, ԼՂՀ յուրաքանչյուր շրջանի համայնքների սահմանների նկարագիրը և շրջանի տեղագրական քարտեզների նախագծերը՝ նշելով համայնքների սահմանները։

ԼՂՀ վարչապետ Ա. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Դաշուշեն համայնքի վարչատարածքային սահմանների նկարագրությունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:25000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները:

Ասկերանի շրջանի Դաշուշեն համայնքը գտնվում է Ասկերանի շրջանի հարավային մասում:

Հեռավորությունը Ասկերան շրջկենտրոնից ՝ 30կմ:

Տարածությունը` 833,5հա:

Պարագիծը` 21840մ:

Դաշուշեն համայնքը սահմանակցում է`

Ա-Բ հատվածով հյուսիս- արևելքում` Քռասնի համայնքին

Բ-Գ հատվածով արևելքում` Շոշ համայնքին

Գ-Դ հատվածով հարավում` Շուշիի շրջանին

Դ-Ա հատվածով արևմուտքում` Ստեփանակերտ քաղաքին

Դաշուշեն-Քռասնի

Սահմանագիծը` Ա-Բ

Դաշուշեն – Քռասնի համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է Դաշուշեն բնակավայրից 2700մ. հեռավորության վրա, Ստեփանակերտ – Մարտունի ճանապարհի մոտ, հանդիսանում է Դաշուշեն – Քռասնի համայնքների, Ստեփանակերտ քաղաքի սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հարավ-արևելք, Ստեփանակերտ – Մարտունի ճանապարհով հասնում է 1 կետին, որը գտնվում է ճանապարհի ու ձորի հատման կետում, կամրջի մոտ, ապա սահմանը թեքվում է արևմուտք և հասնում Բ կետին, որը գտնվում է Թավանձոր կոչվող տեղամասում ու հանդիսանում է Դաշուշեն, Քռասնի, Շոշ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը:

Դաշուշեն – Շոշ

Սահմանագիծը` Բ-Գ

Դաշուշեն – Շոշ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը գտնվում է Թավանձոր կոչվող տեղամասում ու հանդիսանում է Դաշուշեն, Քռասնի, Շոշ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս-արևմուտք, Քավանաձորով, հասնում է 1 կետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ դաշտային ճանապարհով, հասնում է 2 կետին, որը գտնվում է ձորի մոտ, ապա սահմանը գնում է դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհով հասնում է Գ կետին, որը գտնվում է Ստեփանակերտ – Շոշ ճանապարհի մոտ, հանդիսանում է Ստեփանակերտ – Շոշ – Շուշիի շրջանի սահմանագծերի հանգուցակետը:

Դաշուշեն – Շուշիի շրջան

Սահմանագիծը` Գ-Դ

Դաշուշեն – Շուշիի շրջան սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը գտնվում է Ստեփանակերտ – Շոշ ճանապարհի մոտ, հանդիսանում է Ստեփանակերտ – Շոշ – Շուշիի շրջանի սահմանագծերի հանգուցակետը, ապա սահմանը գնում է հյուսիս-արևմուտք, Ստեփանակերտ – Շուշի ճանապարհով, հասնում է 1 կետին, որը գտնվում է վերոհիշյալ ճանապարհի առաջին ոլորանի մոտ, ապա սահմանը ժայռով գնում է արևմուտք հասնելով 2 կետին, որտեղից սահմանը թեքվում արևմուտք անցնելով 100,1մ. հասնում է 3 կետին, այստեղից սահմանը գնում է արևմուտք 467,8մ. հասնում է 4 կետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով գնում է 5 կետը, որը գտնվում է Խալիֆայի գետի ափին, ապա սահմանը թեքվելով հյուսիս անցնելով 252,2մ. հասնում է Դ կետին, որը գտնվում է Խալիֆայի գետի ափին, հանդիսանում է Դաշուշեն, Շուշիի շրջան, Ստեփանակերտ քաղաքի սահմանագծերի հանգուցակետը:

Դաշուշեն – Ստեփանակերտ

Սահմանագիծը` Դ-Ա

Դաշուշեն – Ստեփանակերտ սահմանագիծը սկսվում է Դ կետից, որը գտնվում է Խալիֆայի գետի ափին, հանդիսանում է Դաշուշեն, Շուշիի շրջան, Ստեփանակերտ քաղաքի սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս-արևմուտք Խալիֆայի գետի հոսանքի ուղղությամբ, հասնում է 1 կետին, որտեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս-արևելք անցնելով 519,0մ. հասնում է 2 կետին, որը գտնվում է Կարկառ գետի ափին, ապա գետի հոսանքի ուղղությամբ անցնելով 306,1մ. հասնում է 3 կետին, որը գտնվում է Խալիֆայի և Կարկառ գետերի միախա ռ նման կետում, այստեղից սահմանը Կարկառ գետի հոսանքի ուղղությամբ անցնելով 4, 5 կետերը հասնում է 6 կետին, ապա սահմանը թեքվում է հյուսիս-արևելք դաշտային ճանապարհով անցնելով 7, 8, 9, 10, 11 կետերը` համապատասխան 282,1մ., 291,3մ., 196,2մ., 322,2մ., 264,2մ., 311,5մ. հասնում է 12 կետին, որը գտնվում է Ստեփանակերտ – Մարտունի ճանապարհի մոտ, այստեղից սահմանը վերոհիշյալ ճանապարհով Մարտունու ուղղությամբ անցնելով 356,8մ. հասնում է Ա կետին, որը գտնվում է Դաշուշեն բնակավայրից 2700մ. հեռավորության վրա, Ստեփանակերտ – Մարտունի ճանապարհի մոտ, հանդիսանում է Դաշուշեն – Քռասնի համայնքների, Ստեփանակերտ քաղաքի սահմանագծերի հանգուցակետը:

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Հարավ համայնքի վարչատարածքային սահմանների նկարագրությունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:25000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները :

Հարավ համայնքը գտնվում է Ասկերանի շրջանի հարավ — արևելյան մասում :

Հեռավորությունը Ասկերանից ` 26 կմ :

Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է ` 1162,3 հա :

Պարագիծը `14500 մ .:

Հարավ համայնքը սահմանակցում է `

Ա — Բ հատվածով հյուսիս — արևելքում ՝ Պետ . անտառին

Բ — Գ հատվածով հարավ — արևելքում ՝ Մարտունի շրջանի ն

Գ — Դ հատվածով հարավ — արևմուտքում ՝ Քռասնի համայնքին

Դ — Ա հատվածով արևմուտքում, հյուսիս — արևմուտքում ՝ Շոշի համայնքի II հատվածին :

Հարավ – Պետ ական անտառ

Սահմանագիծը ` Ա — Բ

Հարավ համայնքը Պետ ական անտառի հետ սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է Հարավ բնակավայրից հյուսիս¬ արևմուտքում 2500 մ . հեռավորության վրա, որը հանդիսանում է Հ արավ համայնքի, Շոշ համայնքի II հատվածի ու պ ետ ական ա նտառի սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս — արևելք անցնելով 393,6 մ . հասնում է 1 կետին, որտեղից թեքվում է հարավ — արևելք, անցնելով 974,5 մ . հասնում է 2- րդ կետին, ապա նույն ուղղությամբ անցնելով 1199,5 մ . հասնում է Բ կետին, որը հանդիսանում է Հարավ համայնքի, պետական անտառ, Մարտուն ու շրջանի սահմանագծերի հանգուցակետը :

Հարավ – Մարտունու շրջան

Սահմանագիծը ` Բ — Գ

Սահմանը սկսվում է Բ կետից, որը հանդիսանում է Հարավ համայնքի, պ ետ ական անտառ, Մարտուն ու շրջանի սահմանագծերի հանգուցակետը, որտեղից սահմանը գնում է հարավ — արևմուտք անցնելով 208,5 մ . հասնում է 1 կետ ին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ, այստեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևելք, անցնելով 2, 3 կետերը նույն ուղղությամբ հասնում է 4- րդ կետին համապատասխան 509,7 մ ., 172,0 մ ., 66,2 մ ., որտեղից սահմանը թեքվում է արևմուտք դաշտային ճանապարհով անցնելով 435,5 մ . հասնում է 5- րդ կետը, որտեղից սահմանը թեքվում է հարավ անցնելով 1244,6 մ . հասնում է 6- րդ կետին, որտեղից սահմանը գնում է հարավ — արևմուտք անցնելով 7, 8 կետերը համապատասխան 605,4 մ ., 481,6 մ ., ապա նույն ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով 622,9 մ . հասնում է Գ կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում ու հանդիսանում է Հարավ – Քռասնի համայնքների և Մարտուն ու շրջանի սահմանագծերի հանգուցակետը :

Հարավ – Քռասնի

Սահմանագիծը ` Գ — Դ

Հարավ – Քռասնի համայնքների սահմանը սկսվում է Գ կետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում ու հանդիսանում է Հարավ – Քռասնի համայնքների և Մարտուն ու շրջանի սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս — արևմուտք դաշտային ճանապարհով հասնում է Մարտունի – Ստեփանակերտ տանող ճանապարհով հասնում է 1 կետը, որը գտնվում է Ստեփանակերտ – Մարտունի, Ստեփանակերտ – Հարավ տանող ճանապարհների խաչմերուկում, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս — արևմուտք, որտեղից դաշտային ճանապարհով անցնելով 872,6 մ . հասնում է Դ կետը, որը հանդիսանում է Հարավ – Քռասնի և Շոշ համայնքի II հատվածի սահմանագծերի հանգուցակետը :

Հարավ – Շոշ համայնքի II հատված

Սահմանագիծը ` Դ — Ա

Հարավ – Շոշ համայնքի II հատվածը սկսվում է Դ կետից, որը հանդիսանում է Հարավ – Քռասնի և Շոշ համայնքի II հատվածի սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս — արևելք անցնելով 1- ին կետը հասնում է 2- րդ կետը համապատասխան անցնելով 617,4 մ ., 482,5 մ ., որտեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք անցնելով համապատասխանաբար 742,1 մ ., 716,4 մ ., հասնում է 4- րդ կետին, որը գտնվում է ձորակում, այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևելք անցնելով 5- րդ կետը հասնում է 6- րդ կետը համապատասխան 1546,8 մ ., 713,2 մ ., ապա գնալ ով նույն ուղղությամբ 602,8 մ . հասնում է Ա ետին, որը գտնվում է Հարավ բնակավայրից 2500 մ . հեռավորության վրա, որը հանդիսանում է Հ արավ — Շոշ համայնքի II հատվածի ու պ ետ ական ա նտառի սահմանագծերի հանգուցակետը :

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂ Հ Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ համայնքի վարչատարածքային սահմանների նկարագրությունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:25000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները :

Նորագյուղ համայնքը գտնվում է Ասկերանի շրջանի Ասկերան համայնքի արևմտյան մասում :

Հեռավորությունը Ասկերանից ` 12 կմ :

Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 2297,7 հա :

Պարագիծը ` 28361 մ .:

Նորագյուղ համայնքը սահմանակցում է .

Ա — Բ հատվածով հյուսիսում ՝ պ ետ ական անտառին

Բ — Գ հատվածով հյուսիսում ՝ Ասկերանի համայնքի II հատվածին

Գ — Դ հատվածով հյուսիս — արևելքում ՝ Խ ա նաբադ համայնքին

Դ — Ե հատվածով արևելքում ՝ Ասկերանի համայնքին

Ե — Զ հատվածով հարավում ՝ Իվանյան համայնքին

Զ — Է հատվածով հարավ — արևմուտքում ՝ Հովսեփավան համայնքին

Է — Ը հատվածով հյուսիս — արևմուտքում ՝ Աստղաշեն համայնքին

Ը — Թ հատվածով հյուսիս — արևմուտքում ՝ Ծաղկաշատ համայնքին

Թ — Ա հատվածով հյուսիսում ՝ Սարդարաշեն համայնքին

Նորագյուղ – Պետական անտառ

Սահմանագիծը ` Ա — Բ

Նորագյուղ – պետական անտառ սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է Նորագյուղ բնակավայրից 7500 մ . հեռավորության վրա դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում, որը հանդիսանում է Նորագյուղ, Սարդարաշեն համայնքների ու պետական անտառի սահմանների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս — արևելք դաշտային ճանապարհով անցնելով 571,5 մ . հասնում է 1 կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում, որտեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևելք դաշտային ճանապարհով հասնում է 2- րդ կետին, որտեղից սահմանը գնում է դեպի հարավ անցնելով 597,6 մ . հասնում է Բ կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ և հանդիսանում է Նորագյուղ – Ասկերան համայնքի II հատվածի ու պ ետ ական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը :

Նորագյուղ – Ասկերան ի II հատված

Սահմանագիծը ` Բ — Գ

Նորագյուղ – Ասկերան համայնքի II հատվածի սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ և հանդիսանում է Նորագյուղ – Ասկերան համայնքի II հատվածի ու պ ետ ական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի արևմուտք անցնելով 145,4 մ . հասնում է 1 կետին, ապա սահմանը թեքվում է դեպի հարավ — արևմուտք դաշտային ճանապարհով անցնելով 721,6 մ . հասնում է 2- րդ կետը, այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հարավ — արևելք դաշտային ճանապարհով հասնում է 3- րդ կետին, ապա նույն ուղղությամբ անցնելով 174,9 մ . հասնում է Գ կետին, որը հանդիսանում է Նորագյուղ, Խ ա նաբադ – Ասկերանի II հատվածի սահմանների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Նորագյուղ – Խ ա նաբադ

Սահմանագիծը ` Գ — Դ

Նորագյուղ – Խ ա նաբադ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը հանդիսանում է Նորագյուղ, Խ ա նաբադ – Ասկերանի II հատվածի սահմանների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հարավ — արևելք անցնելով 1, 2, 3, 4 կետերը հասնում է 5- րդ կետին համապատասխան անցնելով 384,8 մ ., 279,0 մ ., 1212,3 մ ., 419,5 մ ., 326,7 մ ., ապա շարունակելով նույն ուղղությամբ 263,7 մ . հասնում է Դ կետին, որը հանդիսանում է Նորագյուղ – Խ ա նաբադ, Ասկերան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Նորագյուղ – Ասկերան

Սահմանագիծը ` Դ — Ե

Նորագյուղ – Ասկերան համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Դ կետից, որը հանդիսանում է Նորագյուղ – Խ ա նաբադ, Ասկերան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հարավ — արևելք դաշտային ճանապարհով հասնում է 1- ին կետը, նույն ուղղությամբ անցնելով 2, 3, 4 կետերը հասնում է 5- րդ կետին, որը գտնվում է ժայռի վերևում համապատասխան անցնելով 682,2 մ ., 831,2 մ ., 296,9 մ ., 382,8 մ ., ապա սահմանը գնում է դեպի հարավ — արևմուտք ժայռով անցնում է 344,5 մ . հասնում է Ե կետին, որը հանդիսանում է Նորագյուղ – Ասկերան – Իվանյան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Նորագյուղ – Իվանյան

Սահմանագիծը ` Ե — Զ

Նորագյուղ – Իվանյան համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ե կետից, որը հանդիսանում է Նորագյուղ – Ասկերան – Իվանյան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս — արևմուտք ժայռի կտրվածքով անցնելով 647,9 մ . հասնում է 1- ին կետը, որտեղից սահմանը թեքվում է դեպի հարավ — արևմուտք անցնելով 1607,2 մ . հասնում է 2- րդ կետին, որը գտնվում է Աստղաշեն – Ասկերան ճանապարհի մոտ : Ապա սահմանը վերոհիշյալ ճանապարհով Աստղաշեն համայնքի ուղղությամբ հասնում է Զ կետին, որը գտնվում է Հովսեփավան համայնքի մոտ և հանդիսանում է Նորագյուղ – Իվանյան, Հովսեփավան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Նորագյուղ – Հովսեփավան

Սահմանագիծը ` Զ — Է

Նորագյուղ – Հովսեփավան համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Զ կետից, որը գտնվում է Հովսեփավան համայնքի մոտ և հանդիսանում է Նորագյուղ – Իվանյան, Հովսեփավան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս — արևմուտք հասնում է 1- ին կետին, որը գտնվում է հողային ջրանցքի մոտ, ապա սահմանը գնում է հարավ — արևմուտք հողային ջրանցքով անցնելով 351,7 մ . հասնում է Է կետին, որը հանդիսանում է Նորագյուղ – Հովսեփավան, Աստղաշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Նորագյուղ – Աստղաշեն

Սահմանագիծը ` Է — Ը

Նորագյուղ – Աստղաշեն համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Է կետից, որը հանդիսանում է Նորագյուղ – Հովսեփավան, Աստղաշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս ՝ դաշտային ճանապարհով անցնելով 1582,9 մ . հասնում է Ը կետին, որը հանդիսանում է Նորագյուղ – Աստղաշեն – Ծաղկաշատ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Նորագյուղ – Ծաղկաշատ

Սահմանագիծը ` Ը — Թ

Նորագյուղ – Ծաղկաշատ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ը կետից, որը հանդիսանում է Նորագյուղ – Աստղաշեն – Ծաղկաշատ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս — արևելք ՝ անցնելով 314,5 մ . հասնում է 1- ին կետին, որը գտնվում է ձորակի մոտ, ապա սահմանը վերոհիշյալ ձորակով ջրի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ հասմում է Թ կետին, որը հանդիսանում է Նորագյուղ – Ծաղկաշատ, Սարդարաշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Նորագյուղ – Սարդարաշեն

Սահմանագիծը ` Թ — Ա

Նորագյուղ – Սարդարաշեն համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Թ կետից, որը հանդիսանում է Նորագյուղ – Ծաղկաշատ, Սարդարաշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս ՝ ձորով ջրի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ հասնում է 1- ին կետին, որը գտնվում է ձորի մոտ, ապա սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս — արևելք ՝ անցնելով 2, 3, 4, 5, 6 կետերը հասնում է 7- րդ կետին համապատասխան անցնելով 475,4 մ ., 874,6 մ ., 311,8 մ ., 235,2 մ ., 170,8 մ ., 288,8 մ ., որտեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս ՝ անցնելով 799,0 մ . հասնում է Ա կետին, որը գտնվում է Նորագյուղ բնակավայրից 7500 մ . հեռավորության վրա դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում, որը հանդիսանում է Նորագյուղ, Սարդարաշեն համայնքների ու պետական անտառի սահմանների սահմանագծերի հանգուցակետը :

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Խաչեն համայնքի վարչատարածքային սահմանների նկարագրությունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:25000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները :

Խաչեն համայնքը գտնվում է Ասկերանի շրջանի հյուսիս — արևմտյան մասում :

Հեռավորությունը Ասկերանից ` 26 կմ .:

Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է ` 1894,2 հա :

Պարագիծը ` 25310 մ :

Խաչեն համայնքը սահմանակցում է .

Ա — Բ հատվածով հյուսիսում ՝ Մարտակերտի շրջանին

Բ — Գ հատվածով հյուսիսում ՝ պ ահուստային հողեր

Գ — Դ հատվածով հյուսիս — արևելքում ՝ պ ետ ական անտառին

Դ — Ե հատվածով արևելքում ՝ Ռեվ համայնքին

Ե — Զ հատվածով հարավ — արևելքում ՝ Ծաղկաշատ համայնքին

Զ — Է հատվածով հարավ — արևմուտքում ՝ Խնձրիստան համայնքին

Է — Ա հատվածով հյուսիս — արևմուտքում ՝ պ ետ ական անտառ

Խաչեն – Մարտակերտի շրջան

Սահմանագիծը ` Ա — Բ

Խաչեն – Մարտակերտ ի շրջանի սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է 5500 մ . Խաչեն բնակավայրից հյուսիս — արևմտյան մասում Քոլատակ տանող ճանապարհի և ձորակի հատման կետում : Այստեղից սահմանը վերոհիշյալ ձորակի ջրի հոսանքի ուղղությամբ հասնում է 1- ին կետը, որը գտնվում է Խաչեն գետի վերոհիշյալ ձորակի Առա ջ աձոր տանող ճանապարհի հատման կետում : Այստեղից սահմանը Խաչեն գետի հոսանքի ուղղությամբ հասնում է Բ կետը, որը հանդիսանում է Խաչեն համայնքի, Մարտակերտի շրջանի և պահուստային հողերի սահմանագծերի հանգուցակետը :

Խաչեն – Պահուստային հողեր

Սահմանագիծը ` Բ — Գ

Խաչեն – պ ահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը հանդիսանում է Խաչեն համայնքի, Մարտակերտի շրջանի և պահուստային հողերի սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է արևելք ՝ անցնելով 568,5 մ . հասնում է 1- ին կետը, որտեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևելք ՝ անցնելով 2, 3- ը հասնում է 4- րդ կետին համապատասխան աբար անցնելով 309,2 մ ., 476,2 մ ., 241,3 մ ., սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևելք անցնելով 5, 6- ը հասնում է 7- րդ կետը համապատասխան աբար անցնելով 240,3 մ ., 277 մ ., 535,3 մ ., որտեղից սահմանը թեքվում է հարավ ՝ անցնելով 214,2 մ . հասնում է 8- րդ կետին, թեքվում է հարավ — արևմուտք ՝ անցնելով 271,7 մ . հասնում է Գ կետին, որը հանդիսանում է Խաչեն համայնքի պահուստային հողերի և պ ետ ական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը :

Խաչեն – Պետ . անտառ

Սահմանագիծը ` Գ — Դ

Խաչեն – պ ետ ական անտառ սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը հանդիսանում է Խաչեն համայնքի պահուստային հողերի և պ ետ ական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հարավ — արևմուտք ՝ անցնելով 839,9 մ . հասնում է 1 կետը, ապա սահմանը թեքվում է դեպի հարավ ՝ անտառի միջով անցնելով 2, 3, 4, 5, 6- ը հասնում է 7- րդ կետը համապատասխան աբար անցնելով 896,5 մ ., 634,7 մ ., 198,9 մ ., 722,5 մ ., 65,3 մ ., 151,7 մ ., նույն ուղղությամբ անցնելով 241,4 մ . հասնում է Դ կետին, որը հանդիսանում է Խաչեն – Ռև համայնքների և պ ետ ական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը :

Խաչեն – Ռև

Սահմանագիծը ` Դ — Ե

Խաչեն – Ռև համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Դ կետից, որը հանդիսանում է Խաչեն – Ռև համայնքների և պ ետ ական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հարավ անցնելով 1, 2, 3, 4, 5 կետերը հասնում է 6- րդ կետը, որը գտնվում է ձորակում համապատասխան աբար 103,2 մ ., 395,9 մ ., 645,3 մ ., 441,2 մ ., 613,5 մ ., 657,0 մ ., ապա ձորով անցնելով 886,7 մ . հասնում է Ե կետին, որը հանդիսանում է Խաչեն – Ռև — Ծաղկաշատ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը և գտնվում է Սեյդիշեն գետակի մոտ :

Խաչեն – Ծաղկաշատ

Սահմանագիծը ` Ե — Զ

Խաչեն – Ծաղկաշատ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ե կետից, որը հանդիսանում է Խաչեն – Ռև — Ծաղկաշատ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը և գտնվում է Սեյդիշեն գետակի մոտ : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հարավ անցնելով 240,4 մ . հասնում է 1 կետը, որը գտնվում է Ստեփանակերտ – Խաչեն ճանապարհի մոտ, ապա նույն ուղղությամբ անցնելով 340,8 մ . հասնում է Զ կետին, որը հանդիսանում է Խաչեն – Ծաղկաշատ – Խձրիստան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Խաչեն – Խնձրիստան

Սահմանագիծը ` Զ — Է

Խաչեն – Խնձրիստան համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Զ կետից, որը հանդիսանում է Խաչեն – Ծաղկաշատ – Խձրիստան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս — արևմուտք ՝ անցնելով 1180,6 մ . հասնում է 1- ին կետին, որը գտնվում է Խաչեն տանող ճանապարհի մոտ : Այստեղից սահմանը անցնելով նույն ուղղությամբ 639,5 մ . հասնում է 2- րդ կետը, որտեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք ՝ սարալանջով հասնում է 3- րդ կետը, այստեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս ՝ անցնելով 4- ը հասնում է 5- րդ կետին, անցնելով համապատասխան 127,0 մ ., 128,0 մ ., ապա սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևելք ՝ անցնելով 299,8 մ . հասնում է 6- րդ կետը, որտեղից թեքվում է հյուսիս — արևմուտք անցնելով 350,1 մ . հասնում է 7- րդ կետը, շարունակելով նույն ուղղությամբ անցնելով 583,1 մ . հասնում է Է կետը, որը հանդիսանում է Խաչեն – Խնձրիստան համայնքների և պ ետ ական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը :

Խաչեն – Պետ ական անտառ

Սահմանագիծը ` Է — Ա

Խաչեն – պ ետ ական անտառ սահմանագիծը սկսվում է Է կետից, որը հանդիսանում է Խաչեն – Խնձրիստան համայնքների և պ ետ ական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս — արևելք ՝ անտառի միջով անցնելով 1, 2- ը հասնում է 3- րդ կետը, համապատասխան աբար անցնելով 390,6 մ ., 516,5 մ ., 407,4 մ ., ապա սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք ՝ անցնելով 1141,6 մ . հասնում է 4- րդ կետը, որը գտնվում է ձորի մոտ, ձորով հասնում է 5- րդ կետը, որտեղից թեքվում է արևմուտք անցնելով 348,4 մ . հասնում է Ա կետը :

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Խնձրիստան համայնքի վարչատարածքային սահմանների նկարագրությունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:25000 տեղագրական քարտեզները :

Խնձրիստան համայնքը գտնվում է Ասկերանի շրջանի հարավ — արևմուտքում :

Հեռավորությունը Ասկերանից ` 18 կմ .:

Համայնքի վարչական տարածքը ` 1545,6 հա :

Պարագիծը ` 30866 մ .:

Խնձրիստան համայնքը սահմանակցում է .

Ա — Բ հատվածով հյուսիսում ՝ Խաչեն համայնքին

Բ — Գ հատվածով արևելքում ՝ Ծաղկաշատ համայնքին

Գ — Դ հատվածով հարավ — արևելքում ՝ Աստղաշեն համայնքին

Դ — Ե հատվածով հարավում ՝ Հիլիս համայնքին

Ե — Զ հատվածով հարավում ՝ Խանցք համայնքին

Զ — Ա հատվածով արևմուտքում ՝ պ ետ ական անտառին

Խնձրիստան – Խաչեն

Սահմանագիծը ` Ա — Բ

Խնձրիստան – Խաչեն համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է Խնձրիստան բնակավայրից հյուսիս — արևմտյան մասում 3200 մ . հեռավորության վրա : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հարավ — արևելք անցնելով 1 կետը հասնում է 2- րդ կետին համապատասխան 583,1 մ ., 350,1 մ ., որտեղից սահմանը թեքվում է դեպի հարավ — արևմուտք անցնելով 3, 4 կետերը հասնում է 5- րդ կետին համապատասխան անցնելով 299,8 մ ., 128,0 մ ., 127,9 մ ., ապա սահմանը գնում է դեպի հարավ — արևելք դաշտային ճանապարհով հասնում է 6- րդ կետին, որտեղից նույն ուղղությամբ անցնելով 639,5 մ . հասնում է 7- րդ կետին, որը գտնվում է Խնձրիստան – Ստեփանակերտ ճանապարհի մոտ : Ապա նույն ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով 1180,6 մ . հասնում է Բ կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի խաչմերուկում և հանդիսանում է Խնձրիստան – Խաչեն – Ծաղկաշատ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Խնձրիստան – Ծաղկաշատ

Սահմանագիծը ` Բ — Գ

Խնձրիստան – Ծաղկաշատ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի խաչմերուկում և հանդիսանում է Խնձրիստան – Խաչեն – Ծաղկաշատ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հարավ — արևելք անցնելով 1, 2 կետերը հասնում է 3- րդ կետը, համապատասխան անցնելով 694,6 մ ., 221,8 մ ., 135,4 մ .: Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հարավ — արևել ք՝ դաշտային ճանապարհով հասնում է 4- րդ կետը, ապա սահմանը թեքվում է դեպի հարավ — արևելք անցնելով 5- րդ կետը հասնում է 6- րդ կետին համապատասխան 368,3 մ ., 150,1 մ ., որը գտնվում է Խաչեն – Խնձրիստան ճանապարհների խաչմերուկում, ապա սահմանը գնում է դեպի հարավ — արևելք Սալք գետով և հասնում է 7- րդ կետը, որտեղից սահմանը գնում է դեպի հարավ — արևելք անցնելով 8, 9, 10 կետերը հասնում է 11- րդ կետին համապատասխան 193,5 մ ., 345,0 մ ., 289,3 մ ., 444,6 մ ., ապա անցնելով 104,6 մ . հասնում է Գ կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհների մոտ և հանդիսանում է Խնձրիստան – Ծաղկաշատ – Աստղաշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Խնձրիստան – Աստղաշեն

Սահմանագիծը ` Գ — Դ

Խնձրիստան – Աստղաշեն համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհների մոտ և հանդիսանում է Խնձրիստան – Ծաղկաշատ – Աստղաշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հարավ ՝ վարելահողի միջով անցնելով 555,1 մ . հասնում է 1 կետը, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ — արևմուտք անցնելով 303,5 մ . հասնում է 2- րդ կետին, ապա սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս — արևմուտք անցնելով 3- րդ կետը հասնում է Դ կետին համապատասխան 428,3 մ ., 389,0 մ .: Դ կետը հանդիսանում է Խնձրիստան – Աստղաշեն – Հիլիս համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Խնձրիստան – Հիլիս

Սահմանագիծը ` Դ — Ե

Խնձրիստան – Հիլիս համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Դ կետից, որը հանդիսանում է Խնձրիստան – Աստղաշեն – Հիլիս համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս ՝ ձորով անցնելով 565,6 մ . հասնում է 1- ին կետին, ապա շարունակելով նույն ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով 682,2 մ . հասնում է 2- րդ կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում, ապա անցնելով 404,1 մ ., 423,3 մ . հասնում է 4- րդ կետը, որը գտնվում է Ստեփանակերտ – Մարտակերտ ճանապարհի մոտ, որտեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս — արևմուտք ՝ անցնելով 5, 6 կետերը հասնում է 7- րդ կետին համապատասխան 97,2 մ ., 780,1 մ ., 164,3 մ ., ապա սահմանը նույն ուղղությամբ անցնելով դաշտային ճանապարհով հասնում է Սալք գետին, ապա Սալք գետի ջրի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ հասնում է 8- րդ կետը, ապա թեքվելով հարավ — արևմուտք անցնելով 9 կետը հասնում է 10- րդ կետին անցնելով 579,5 մ ., 524,7 մ ., որտեղից սահմանը թեքվում է դեպի հարավ — արևելք անցնելով 502,4 մ . հասնում է 11- րդ կետը, ապա դաշտային ճանապարհով սահմանը գնում է դեպի արևմուտք ՝ անցնելով 513,3 մ . հասնում է Ե կետին, որը հանդիսանում է Խնձրիստան – Խանցք – Հիլիս համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Խնձրիստան – Խանցք

Սահմանագիծը ` Ե _ Զ

Խնձրիստան – Խանցք համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ե կետից, որը հանդիսանում է Խնձրիստան – Խանցք – Հիլիս համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս — արևմուտք ձորով անցնելով 524,3 մ . հասնում է Զ կետին, որը գտնվում է ձորի մոտ և հանդիսանում է Խնձրիստան – Խանցք – պ ետ ական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը :

Խնձրիստան – Պետ ական անտառ

Սահմանագիծը ` Զ — Ա

Խնձրիստան – պ ետ ական անտառ սահմանագիծը սկսվում է Զ կետից, որը գտնվում է ձորի մոտ և հանդիսանում է Խնձրիստան – Խանցք – պ ետ ական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս — արևմուտք անցնելով 1025,6 մ . հասնում է 1- ին կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ, ապա դաշտային ճանապարհով անցնելով 218,0 մ . հասնում է 2- րդ կետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս — արևելք անցնելով 898,9 մ . հասնում է 3- րդ կետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս — արևմուտք անցնելով 4- րդ կետը համապատասխան 396,2 մ ., 967,4 մ . հասնում է 5- րդ կետը, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս — արևմուտք անցնելով 1109,6 մ . հասնում է 6- րդ կետը, որտեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս — արևելք անցնելով 7, 8, 9, 10, 11 կետերը հասնում է Ա կետը, որը գտնվում է Խնձրիստան բնակավայրից հյուսիս — արևմտյան մասում 3200 մ . հեռավորության վրա, համապատասխան 684,6 մ ., 890,6 մ ., 552,4 մ ., 220,0 մ ., 573,1 մ ., 279,8 մ .:

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Ասկերան համայնքի վարչատարածքային սահմանների նկարագրությունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:25000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները :

Ասկերան համայնքը բաղկացած է ` 2 հատվածից :

Համայնքը գտնվում է Ասկերանի շրջանի կենտրոնում :

Հեռավորությունը Ստեփանակերտ քաղաքից ` 18 կմ :

Տարածությունը ` 2793,5 հա

I հատվածի տարածությունը ` 2185,0 հա

II հատվածի տարածությունը ` 608,5 հա

Պարագիծը ` 41072 մ .

I հատվածի պարագիծը ` 26945 մ .

II հատվածի պարագիծը ` 14127 մ .

Ասկերան համայնքը սահմանակցում է .

Ա — Բ հատվածով հյուսիսում ՝ Խնաբադ համայնքին

Բ — Գ հատվածով արևելքում ՝ Նախիջևանիկ համայնքին

Գ — Դ հատվածով հարավում ՝ պ ետ ական անտառ ային ֆոնդին

Դ — Ե հատվածով հարավում ՝ Բերքաձոր համայնքին

Ե — Զ հատվածով արևմուտքում ՝ Իվանյան համայնքին

Զ — Ա հատվածով արևմուտքում ՝ Նորագյուղ համայնքին

Ասկերանի I- ին հատված

Ասկերան – Խանաբադ

Սահմանագիծը ` Ա — Բ

Ասկերան – Խանաբադ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է Ասկերան բնակավայրից 3400 մ . դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհի մոտ, հանդիսանում է Ասկերան, Խ ա նաբադ, Նորագյուղ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, ապա սահմանը գնում է հյուսիս — արևելք անցնելով 406,2 մ . հասնում է 1 կետին, ապա դաշտային ճանապարհով նույն ուղղությամբ անցնելով 1153,9 մ . հասնում է 2 կետին, որը գտնվում է վարելահողի մոտ, ապա սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք ՝ անցնելով 521,3 մ . հասնում է 3 կետին, ապա սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևելք ՝ անցնելով 4 կետը, համապատասխան աբար 462,3 մ ., 592,0 մ . հասնում է 5 կետին, որը գտնվում է Ասկերան – Խ ա նաբադ ավտոճանապարհի մոտ, ապա սահմանը վերոհիշյալ ճանապարհով թեքվում է հարավ — արևելք անցնելով 261,5 մ . հասնում է 6 կետին, ապա սահմանը թեքվում է նորից հարավ — արևելք ՝ վարելահողի միջով հատելով հողային ջրանցք անցնելով 7, 8, 9, 10 կետերը համապատասխան աբար 343,1 մ ., 753,4 մ ., 143,6 մ ., 75,5 մ ., 424,4 մ ., 424,2 մ . հասնում է 11 կետին, որը գտնվում է Ասկերան – Աղդամ ճանապարհի մոտ, ապա Աղդամի ուղղությամբ անցնելով 399,4 մ . հասնում է 12 կետին, որտեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևելք անցնելով 804,8 մ . հասնում է Բ կետին, որը գտնվում է Կարկառ գետի ափին, հանդիսանում է Ասկերան, Խ ա նաբադ, Նախիջևանիկ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Ասկերան – Նախիջևանիկ

Սահմանագիծը ` Բ — Գ

Ասկերան – Նախիջևանիկ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը գտնվում է Կարկառ գետի ափին, հանդիսանում է Ասկերան, Խնաբադ, Նախիջևանիկ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, ապա սահմանը գնում է Կարկառ գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ հասնում է 1 կետին, որտեղից սահմանը գնում է հարավ — արևելք զիգզագաձև անցնելով 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 կետերը ` համապատասխան աբար 173,7 մ ., 153,1 մ ., 106,1 մ ., 105,8 մ ., 178,2 մ ., 114,8 մ ., 275,7 մ ., 425,6 մ . հասնում է 9 կետին, որը գտնվում է Ասկերան – Նախիջևանիկ ճանապարհի մոտ, ապա սահմանը գնում է հարավ — արևելք սարալանջով անցնելով 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 կետերը ` համապատասխան աբար 302,5 մ ., 676,8 մ ., 269,2 մ ., 346,8 մ ., 1114,1 մ ., 317,4 մ ., 249,9 մ ., 363,3 մ . հասնում է Գ կետին, որը գտնվում է անտառում, հանդիսանում է Ասկերան – Նախիջևանիկ համայնքների և պ ետ . անտառի ական սահմանագծերի հանգուցակետը :

Ասկերան – Պետ ական անտառ

Սահմանագիծը ` Գ — Դ

Ասկերան – պ ետ ական անտառ սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը գտնվում է անտառում, հանդիսանում է Ասկերան – Նախիջևանիկ համայնքների և Պետ . անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հարավ անցնելով 243,2 մ ., 578,2 մ . հասնում է 2 կետին, ապա սահմանը գնում է արևմուտք, անցնելով բարձունքներով 3, 4, 5, 6 կետերը համապատասխան 550,1 մ ., 386,9 մ ., 227,9 մ ., 587,0 մ ., 298,2 մ . հասնում է 7 կետին, ապա սահմանը թեքվում է հյուսիս անցնելով 363,9 մ ., 576,8 մ . հասնում է 9 կետին, ապա թեքվում է արևմուտք անցնելով 10, 11 կետերը, համապատասխան աբար 529,7 մ ., 582,2 մ ., 233,5 մ . հասնում է Դ կետին, որը հանդիսանում է Բերքաձոր, Ասկերան համայնքների և պ ետ ական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը :

Ասկերան – Բերքաձոր

Սահմանագիծը ` Դ — Ե

Ասկերան – Բերքաձոր համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Դ կետից, որը հանդիսանում է Բերքաձոր, Ասկերան համայնքների և պ ետ ական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը, ապա սահմանը գնում է հյուսիս — արևմուտք, սարալանջով անցնելով 1 կետը ` համապատասխան աբար 681,7 մ ., 376,9 մ . հասնում է 2 կետին, ապա սահմանը թեքվում է հարավ — արևմուտք անցնելով 317,0 մ . հասնում է Ե կետին, որը գտնվում է Կարկառ գետի ափին, հանդիսանում է Ասկերան – Բերքաձոր, Իվանյան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Ասկերան – Իվանյան

Սահմանագիծը ` Ե — Զ

Ասկերան – Իվանյան համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ե կետից, որը գտնվում է Կարկառ գետի ափին, հանդիսանում է Ասկերան – Բերքաձոր, Իվանյան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, ապա սահմանը գնում է հյուսիս — արև ելք, Կարկառ գետի հոսանքի ուղղությամբ, անցնելով 208,7 մ ., 299,8 մ . հասնում է 2 կետին, որը գտնվում է գետի ափին, ապա սահմանը գնում է հյուսիս — արևմուտք 583,2 մ . հասնում է 3 կետին, որը գտնվում է Ասկերան – Իվանյան ճանապարհի մոտ, այստեղից սահմանը վերոհիշյալ ճանապարհով անցնելով 1150,9 մ . հասնում է 4 կետին, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս — արևմուտք անցնելով 237,7 մ ., 966,2 մ . հասնում է Զ կեին, որը գտնվում է ժայռի վրա և հանդիսանում է Ասկերան, Իվանյան, Նորագյուղ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Ասկերան – Նորագյուղ

Սահմանագիծը ` Զ — Ա

Ասկերան – Նորագյուղ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Զ կետից, որը գտնվում է ժայռի վրա և հանդիսանում է Ասկերան, Իվանյան, Նորագյուղ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս ՝ ժայռով 348,7 մ . անցնելով հասնում է 1 կետին, ապա սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք ՝ լեռնաշղթայով անցնելով 2, 3, 4, 5 կետերը ` համապատասխան աբար 337,2 մ ., 296,9 մ ., 831,2 մ ., 382,2 մ ., 273,0 մ . հասնում է Ա կետին, որը գտնվում է Ասկերան բնակավայրից 3400 մ . դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհի մոտ, հանդիսանում է Ասկերան, Խ ա նաբադ, Նորագյուղ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Ասկերանի – II հատված

Սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է հյուսիս — արևմտյան մասում, Խրամորթ համայնքի հատման կետում այստեղից սահմանը գնում է արևելք, սահմանակցում է Խրամորթ համայնքին մինչև 2-րդ կետը, որտեղից սահմանը դաշտային ճանապարհով հասնում է Բ կետին, այ դ տեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևելք, անցնելով 1, 2, 3 կետերը 431,0 մ . ձորով, 677,3 մ ., 287,3 մ ., 395,9 մ . հասնում է 4 կետին, ապա սահմանը թեքվում է հարավ, անցնելով 799,1 մ . հասնում է Գ կետին, որը հանդիսանում է Ասկերան 2-րդ հատված Խրամորթ և Խանաբադ համայնքների սահմանագծերի հանդիսակետը, այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք, ժայռով, հասնում է 3 կետին, ապա սահմանը գնում է հարավ — արևմուտք անցնելով 4, 5 կետերը ` համապատասխան 543,9 մ ., 319,4 մ ., 211,1 մ . հասնում է 6 կետին, այստեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևմուտք անցնելով 7, 8, 9, 10 կետերը ` համապատասխան 298,1 մ ., 172,9 մ ., 288,9 մ ., 1153,2 մ ., 256,2 մ . հասնում է Դ կետին, որը հանդիսանում է Ասկերան 2-րդ հատված, Խրամոր և Նորագյուղ համայնքների սահմանագծերի հատման կետը, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս — արևմուտք անցնելով 1902,7 մ . հասնում է 1 կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ, այստեղից սահմանը թեքվում է արևելք ՝ անցնելով 2, 3, 4 կետերը ` համապատասխանաբար 304,9 մ ., 295,4 մ ., 153,2 մ ., 110,9 մ . հասնում է Ա կետին, որը հանդիսանում է Ասկերանի II հատված, Նորագյուղ համայնքի և Խրամորթ համայնքի սահմանագծերի հանգուցակետը :

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Ռև համայնքի վարչատարածքային սահմանների նկարագրությունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:25000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները :

Ռև համայնքը գտնվում է Ասկերանի շրջանի արևմտյան մասում :

Հեռավորությունը Ասկերանից ` 18 կմ :

Համայնքի վարչական տարածքը ` 1087,4 հա :

Պարագիծը ` 21006 մ :

Ռև համայնքը սահմանակցում է `

Ա — Բ հատվածով արևմուտքում ՝ Խաչեն համայնքին

Բ — Գ հատվածով հյուսիս, հյուսիս — արևելքում ՝ պ ետ ական անտառին

Գ — Դ հատվածով արևելքում ՝ Սարդարաշեն համայնքին

Դ — Ե հատվածով հարավում ՝ Ծաղկաշատ համայնքին

Ռև — Խաչեն

Սահմանագիծը ` Ա — Բ

Ռև — Խաչեն համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է Սեյդիշեն գետի ափին 1600մ հարավ¬արևմուտք Ռև բնակավայրից և հանդիսանում է Ռև — Խաչեն – Ծաղկաշատ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս Սեյդիշեն գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ հասնում է 1- ին կետը, այստեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս — արևելք ՝ անցնելով 2, 3 կետերը հասնում է 4- րդ կետը համապատասխան աբար անցնելով 258,2 մ ., 177,9 մ ., 1062,0 մ ., որտեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս — արևմուտք անցնելով 544,8 մ . հասնում է 5- րդ կետը, ապա սահմանը գնում է դեպի հյուսիս — արևելք անցնելով 6, 7 կետերը հասնում է Բ կետը, որը հանդիսանում է Ռև — Խաչեն – պետական անտառ սահմանագծերի հանգուցակետը, համապատասխան անցնելով 637,9 մ ., 406,1 մ ., 103,8 մ .:

Ռև — պետական անտառ

Սահմանագիծը ` Բ — Գ

Ռև — պ ետ ական անտառ սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը հանդիսանում է Ռև — Խաչեն – պ ետ ական անտառ սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է հարավ — արևելք ՝ անցնելով ձորով, այնուհետև դաշտային ճանապարհով հասնում է 1 կետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հարավ — արևմուտք ՝ անցնելով 714,8 մ . հասնում է 2- րդ կետին, ապա սահմանը թեքվում է դեպի հարավ — արևելք անցնելով 3, 4, 5- ը հասնում է 6- րդ, կետը համապատասխան աբար անցնելով 262,7 մ ., 330,0 մ ., 309,7 մ ., 210,9 մ ., որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս — արևելք անցնելով 7, 8- րը հասնում է 9- րդ կետին համապատասխան աբար անցնելով 201,6 մ ., 328,1 մ ., 404,0 մ ., ապա սահմանը դաշտային ճանապարհով գնում է դեպի հյուսիս — արևելք, հետո հարավ — արևելք ՝ նույն ճանապարհով հասնում է Գ կետին, որը հանդիսանում է Ռև — պ ետ ական անտառ – Սարդարաշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Ռև — Սարդարաշեն

Սահմանագիծը ` Գ — Դ

Ռև — Սարդարաշեն համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը հանդիսանում է Ռև — պ ետ ական անտառ – Սարդարաշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հարավ անցնելով 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 կետերը հասնում է 8- րդ կետին, համապատասպան աբար անցնելով 189,2 մ ., 348,2 մ ., 341,8 մ ., 429,0 մ ., 417,9 մ ., 421,5 մ ., 924,7 մ ., 1158,4 մ ., ապա սահմանը թեքվում է դեպի հարավ — արևելք ՝ անցնելով 293,1 մ . հասնում է Դ կետին, որը հանդիսանում է Ռև — Սարդարաշեն – Ծաղկաշատ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Ռև — Ծաղկաշատ

Սահմանագիծը ` Դ — Ա

Ռև — Ծազկաշատ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Դ կետից, որը հանդիսանում է Ռև — Սարդարաշեն – Ծաղկաշատ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի արևմուտք անցնելով 280,5 մ . հասնում է 1 կետին, որը գտնվում է ձորի մոտ, ապա սահմանը գնում է ձորով անցնելով 183,8 մ . հասնում է 2- րդ կետին, որտեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս — արևմուտք անցնելով 3, 4 կետերը հասնում է 5- րդ կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ համապատասխան անցնելով 196,5 մ ., 319,4 մ ., 278,6 մ .: Այստեղից սահմանը դաշտային ճանապարհով գնում է դեպի հյուսիս ՝ անցնելով 1127,5 մ . հասնում է 6- րդ կետին, որտեղից սահմանը թեքվում է դեպի արևմուտք անցնելով 7, 8, 9 կետերը հասնում է 10- րդ կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ, համապատասխան աբար անցնելով 521,7 մ ., 177,6 մ ., 146,9 մ ., 257,6 մ ., ապա սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս ՝ անցնելով 327,2 մ . հասնում է 11- րդ կետին, որը գտնվում է ճանապարհների խաչմերուկում, ապա սահմանը ճանապարհով գնում է դեպի հյուսիս — արևմուտք ՝ անցնելով 413,8 մ . հասնում է 12- րդ կետին, որը գտնվում է Ռև տանող ճանապարհի մոտ, որտեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս- արևմուտք անցնելով 13, 14 կետերը հասնում է 15- րդ կետին, որը գտնվում է Սեյդիշեն գետի ափին ՝ համապատասխան աբար անցնելով 412,6 մ ., 474,6 մ ., 471,7 մ ., ապա այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս — արևմուտք Սեյդիշեն գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ և հասնում է Ա կետին, որը գտնվում է Սեյդիշեն գետի ափին 1600մ հարավ¬արևմուտք Ռև բնակավայրից և հանդիսանում է Ռև — Խաչեն – Ծաղկաշատ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Սարդարաշեն համայնքի վարչատարածքային սահմանների նկարագրությունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:25000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները :

Սարդարաշեն համայնքը գտնվում է Ասկերանի շրջանի հյուսիս — արևմտյան մասում :

Հեռավորությունը Ասկերանից ` 16 կմ :

Համայնքի վարչական տարածքը կազմված է երկու հատվածից, որը կազմում է 972,5 հա, այդ թվում I հատվածը 740,4 հա :

Պարագիծը ` 18189 մ .:

II հատվածը ` 232,1 հա :

Պարագիծը ` 8387 մ .:

Սարդարաշեն համայնքը սահմանակցում է .

Ա — Բ հատվածով հյուսիսում ՝ պ ետ ական անտառին

Բ — Գ հատվածով արևելքում, հարավ — արևելքում ՝ Նորագյուղ համայնքին

Գ — Դ հատվածով հարավում ՝ Ծաղկաշատ համայնքին

Դ — Ա հատվածով արևմուտքում ՝ Ռև համայնքին

Սարդարաշեն – պետական անտառ

Սահմանագիծը ` Ա — Բ

Սարդարաշեն – պետական անտառ սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է հյուսիս — արևմուտք 1600 մ . հեռավորության վրա Սարդարաշեն բնակավայրից, դաշտային ճանապարհի մոտ և հանդիսանում է Սարդարաշեն, Ռև համայնքների և պետական անտառի սահմանների հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս անցնելով 1, 2, 3 կետերը հասնում է 4- րդ կետին, համապատասխան աբար անցնելով 973,4 մ ., 305,4 մ ., 203,4 մ ., 548,5 մ .: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս — արևելք անցնելով 623,2 մ . հասնում է 5- րդ կետը, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ, որտեղից սահմանը թեքվում է դեպի հարավ — արևելք ՝ դաշտային ճանապարհով անցնելով 6- րդ կետը հասնում է 7- րդ կետին համապատասխան աբար 761,5 մ ., 794,1 մ ., ապա սահմանը թեքվում է դեպի հարավ անցնելով 312,2 մ . հասնում է 8- րդ կետին, ապա գնում է դեպի հարավ — արևելք անցնելով 578,2 մ . հասնում է 9- րդ կետին, ապա սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս — արևել ՝ ք անցնելով 178,3 մ ., որտեղից սահմանը թեքվում է դեպի արևելք անցնում է 137,2 մ . հասնում է Բ կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ և հանդիսանում է Սարդարաշեն – Նորագյուղ համայնքների և պետական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը :

Սարդարաշեն – Նորագյուղ

Սահմանագիծը ` Բ — Գ

Սարդարաշեն – Նորագյուղ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ և հանդիսանում է Սարդարաշեն – Նորագյուղ համայնքների և պետական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հարավ — արևմուտք ՝ անցնելով 1210,5 մ . հասնում է 1- ին կետին, որտեղից սահմանը թեքվում է դեպի հարավ — արևելք ՝ անցնելով 161,4 մ . հասնում է 2- րդ կետին, որտեղից սահմանը գնում է դեպի հարավ և հարավ — արևմուտք ՝ անցնելով 3, 4, 5, 6, 7 կետերը, հասնում 8- րդ կետին, համապատասխան աբար անցնելով 799,0 մ ., 288,8 մ ., 170,8 մ ., 218,1 մ ., 311,8 մ ., 1347,6 մ . հասնում է ձորը, որտեղից նույն ուղղությամբ ձորով հասնում է Գ կետին, որը հանդիսանում է Սարդարաշեն – Նորագյուղ – Ծաղկաշատ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Սարդարաշեն – Ծաղկաշատ

Սահմանագիծը ` Գ — Դ

Սարդարաշեն – Ծաղկաշատ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը հանդիսանում է Սարդարաշեն – Նորագյուղ – Ծաղկաշատ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս ՝ վարելահողի միջով անցնելով 827,7 մ . հասնում է Դ կետին, որը հանդիսանում է Սարդարաշեն – Ռև, Ծաղկաշատ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Սարդարաշեն – Ռև

Սահմանագիծը ` Դ — Ա

Սարդարաշեն – Ռև համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Դ կետից, որը հանդիսանում է Սարդարաշեն – Ռև, Ծաղկաշատ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս ՝ անցնելով 1, 2, 3, 4, 5 կետերը հասնում է 6- րդ կետին, համապատասխան աբար անցնելով 293,2 մ ., 278,1 մ ., 880,5 մ ., 924,7 մ ., 421,5 մ ., 417,9 մ ., սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք անցնելով 745,3 մ . հասնում է 7- րդ կետը, որտեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևելք ՝ անցնելով 348,2 մ . հասնում է 8- րդ կետը, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք անցնելով 189,2 մ . հասնում է Ա կետին, որը գտնվում է հյուսիս — արևմուտք 1600 մ . հեռավորության վրա Ռև բնակավայրից, դաշտային ճանապարհի մոտ և հանդիսանում է Սարդարաշեն, Ռև համայնքների և պ ետ ական անտառի սահմանների հանգուցակետը :

II հատված, որը գտնվում է Խաչեն տեղամասում

Սահմանակցում է .

Ա — Բ հատվածով հյուսիսում ՝ Մարտակերտի շրջանին

Բ — Գ հատվածով արևելքում ՝ պ ահուստային հողերին

Գ — Ա հատվածով հարավ — արևմուտքում ՝ պ ետ ական անտառին

Սարդարաշեն – Մարտակերտ

Սահմանագիծը ` Ա — Բ

Սարդարաշեն – Մարտակերտ ի շրջանի սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է Խաչեն գետի ափին : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի արևելք Խաչեն գետի ջրի հոսանքի ուղղությամբ և հասնում է Բ կետին, որը հանդիսանում է Սարդարաշեն համայնքի, Մարտակերտի շրջանի, պ ահուստային հողերի սահմանագծերի հանգուցակետը, որտեղից սահմանը թեքվում է դեպի հարավ ՝ ձորով անցնելով 722,4 մ . հասնում է 1 կետին, այդտեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս — արևելք դաշտային ճանապարհով անցնելով 567,8 մ . հասնում է 2- րդ կետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ անցնելով 422,2 մ . հասնում է Գ կետին, որտեղից սահմանը գնում է դեպի հարավ — արևելք ՝ անցնելով 1, 2 կետերը, հասնում է 3- րդ կետին, համապատասխան աբար անցնելով 326,1 մ ., 156,2 մ ., 562,3 մ ., որտեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս — արևմուտք անցնելով 4, 5, 6, 7, 8, 9 կետերը հասնում է 10- րդ կետը, համապատասխան աբար անցնելով 578,1 մ ., 455,3 մ ., 309,6 մ ., 439,0 մ ., 355,2 մ ., 85,7 մ ., 245,7 մ . հասնում է ձորը, որտեղից սահմանը ձորով թեքվում է հյուսիս ՝ անցնելով 923,8 մ . հասնում է Ա կետին :

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Ծաղկաշատ համայնքի վարչատարածքային սահմանների նկարագրությունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:25000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները :

Ծաղկաշատ համայնքը գտնվում է Ասկերանի շրջանի հյուսիս — արևմտյան մասում :

Հեռավորությունը Ասկերանից ` 16 կմ .:

Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է ` 943,9 հա :

Պարագիծը ` 19029 մ .:

Ծաղկաշատ համայնքը սահմանակցում է .

Ա — Բ հատվածով հյուսիսում ՝ Ռև համայնքին

Բ — Գ հատվածով հարավ — արևելքում ՝ Սարդարաշեն համայնքին

Գ — Դ հատվածով հարավ — արևելքում ՝ Նորագյուղ համայնքին

Դ — Ե հատվածով հարավ — արևելքում ՝ Աստղաշեն համայնքին

Ե — Զ հատվածով հարավում ՝ Խնձրիստան համայնքին

Զ — Ա հատվածով արևմուտքում ՝ Խաչեն համայնքին

Ծաղկաշատ – Ռև

Սահմանագիծը ` Ա — Բ

Ծաղկաշատ – Ռև համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է հյուսիս — արևմուտք 1200 մ . հեռավորության վրա Սեյդիշեն գետի ափին և հանդիսանում է Ծաղկաշատ – Ռև — Խաչեն համայնքների հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևելք Սեյդիշեն գետի հոսանքի ուղղությամբ հասնում է 1 կետը, այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս, անցնելով 472,3 մ . հասնում է 2- րդ կետին, որտեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևելք ՝ անցնելով 2- ը հասնում է 3- րդ կետը, համապատասխան աբար անցնելով 474,6 մ ., 412,6 մ ., ապա սահմանը դաշտային ճանապարհով հասնում է 5- րդ կետը, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում : Այստեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևել ՝ ք անցնելով 6, 7- ը հասնում է 8- րդ կետին, համապատասխան աբար անցնելով 327,2 մ ., 257,6 մ ., 146,9 մ . , ապա թեքվում է հյուսիս — արևելք ՝ անցնելով 9- ը հասնում է 10- րդ կետ ի 177,6 մ ., 521,7 մ ., որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ ՝ անցնելով 1127,5 մ . հասնում է 11 կետը, շարունակելով նույն ուղղությամբ անցնելով 12, 13, 14 կետերը հասնում է 15 կետը, համապատասխան աբար անցնելով 278,6 մ ., 319,4 մ ., 196,5 մ ., 183,8 մ .: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի արևելք ՝ դաշտային ճանապարհով անցնելով 280,5 մ . հասնում է Բ կետին, որը հանդիսանում է Ծաղկաշատ – Ռև — Սարդարաշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Ծաղկաշատ – Սարդարաշեն

Սահմանագիծը ` Բ — Գ

Ծաղկաշատ – Սարդարաշեն համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը հանդիսանում է Ծաղկաշատ – Ռև — Սարդարաշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է հարավ անցնելով 1, 2 կետերը, համապատասխան աբար անցնելով 594,7 մ ., 126,0 մ ., շարունակելով նույն ուղղությամբ 150,8 մ . հասնում է Գ կետին, որը գտնվում է երկու ձորակի միացման կետում և հանդիսանում է Ծաղկաշատ – Սարդարաշեն – Նորագյուղ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Ծաղկաշատ – Նորագյուղ

Սահմանագիծը ` Գ — Դ

Ծաղկաշատ – Նորագյուղ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը գտնվում է երկու ձորակի միացման կետում և հանդիսանում է Ծաղկաշատ – Սարդարաշեն – Նորագյուղ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հարավ ձորակով ջրի հոսանքի ուղղությամբ, այնուհետև թեքվելով հարավ — արևմուտք ՝ հասնում է Դ կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ և հանդիսանում է Ծաղկաշատ – Նորագյուղ – Աստղաշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Ծաղկաշատ – Աստղաշեն

Սահմանագիծը ` Դ — Ե

Ծաղկաշտ – Աստղաշեն համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Դ կետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ և հանդիսանում է Ծաղկաշատ – Նորագյուղ – Աստղաշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի արևմուտք ՝ անցնելով 423,1 մ . հասնում է Ե կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում և հանդիսանում է Ծաղկաշատ – Աստղաշեն – Խնձրիստան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Ծաղկաշատ – Խնձրիստան

Սահմանագիծը ` Ե — Զ

Ծաղկաշատ – Խնձրիստան համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ե կետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում և հանդիսանում է Ծաղկաշատ – Աստղաշեն – Խնձրիստան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս ՝ անցնելով 1 կետը հասնում է 2- րդ կետը, համապատասխան աբար անցնելով 104,6 մ ., 444,6 մ ., ապա սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք անցնելով 3, 4 կետերը հասնում է 5- րդ կետը, որը գտնվում է Հիլիս գետի ափին և համապատասխան աբար անցնելով 289,3 մ ., 345,0 մ .., 193,5 մ .: Այստեղից սահմանը Հիլիս գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ հասնում է 6- րդ կետին, որը գտնվում է Ստեփանակերտ – Խաչեն տանող ճանապարհի մոտ : Այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս — արևմուտք անցնելով 7- ը հասնում է 8- րդ կետը, համապատասխան աբար անցնելով 151 մ ., 368,3 մ .: Այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք անցնելով դաշտային ճանապարհով հասնում է 9- րդ կետը, ապա սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք ՝ անցնելով 10- ը հասնում է 11-րդ կետը, համապատասխան աբար անցնելով 135,4 մ ., 221,8 մ . շարունակելով նույն ուղղությամբ, անցնելով 694,6 մ . հասնում է Զ կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ և հանգիսանում է Ծաղկաշատ – Խնձրիստան – Խաչեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Ծաղկաշատ – Խաչեն

Սահմանագիծը ` Զ — Ա

Ծաղկաշատ – Խաչեն համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Զ կետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ և հան դ իսանում է Ծաղկաշատ – Խնձրիստան – Խաչեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս — արևելք անցնելով 340,8 մ . հասնում է 1 կետը, որը գտնվում է Ստեփանակերտ – Խաչեն տանող ճանապարհի մոտ, ապա նույն ուղղությամբ անցնելով 240,4 մ . հասնում է Ա կետին, որը գտնվում է դեպի հյուսիս — արևմուտք 1200 մ . հեռավորության վրա Սեյդիշեն գետի ափին և հանդիսանում է Ծաղկաշատ – Ռև — Խաչեն համայնքների հանգուցակետը :

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Բերքաձոր համայնքի վարչա տարածքային սահմանների նկարագրությունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:50000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները :

Բերքաձոր համայնքը գտնվում է Ասկերանի շրջանի հարավային մասում :

Հեռավորությունը Ասկերան համայնքից ` 8 կմ :

Տարածությունը ` 1132,4 հա :

Պարագիծը ` 23225 մ .:

Բերքաձոր համայնքը սահմանակցում է `

Ա — Բ հատվածով հյուսիս — արևելքում ՝ Ասկերան համայնքին

Բ — Գ հատվածով հյուսիս — արևելքում ՝ պ ետ ական անտառի ֆոնդին

Գ — Դ հատվածով արևելքում և հարավ — արևելքում ՝ Շոշ համայնքի երկրորդ հատվածին

Դ — Ե հատվածով արևմուտքում ՝ Ստեփանակերտ քաղաքին

Ե — Զ հատվածով արևմուտքում ՝ Այգեստան համայնքին

Զ — Ա հատվածով արևմուտքում ՝ Իվանյան համայնքին

Բերքաձոր – Ասկերան

Սահմանագիծը ` Ա — Բ

Բերքաձոր – Ասկերան համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է Բերքաձոր բնակավայրից 4200 մ հեռավորության վրա, Կարկառ գետի ափին և հանդիսանում է Ասկերան, Բերքաձոր, Իվանյան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, ապա սահմանը գնում է հյուսիս — արևելք 317,0 մ . հասնում է 1 կետին, ապա թեքվում է հարավ — արևելք, ձորով անցնելով 2 կետը – 376,9 մ ., հասնում է Բ կետին 717.3 մ., որը գտնվում է ձորի մեջ :

Բերքաձոր – Պետ ական անտառ

Սահմանագիծը ` Բ — Գ

Բերքաձոր – պ ետ ական անտառ սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը գտնվում է ձորի մեջ, այստեղից սահմանը գնում է հարավ — արևմուտք ՝ անցնելով 1, 2, 3, 4, 5 կետերը, համապատասխան աբար 894,8 մ ., 303,0 մ ., 510,7 մ ., 359,6 մ ., 321,6 մ ., 688,0 մ . հասնում է Գ կետին, որը գտնվում է 795,7 մ . բարձրության վրա, հանդիսանում է Բերքաձոր, Շոշի երկրորդ հատվածի և պ ետ ական անտառ ային ֆոնդի սահմանագծերի հանգուցակետը :

Բերքաձոր – Շոշ ի II հատված

Սահմանագիծը ` Գ — Դ

Բերքաձոր, Շոշ ի II հատված սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը գտնվում է 795,7 մ . բարձրության վրա, հանդիսանում է Բերքաձոր, Շոշի երկրորդ հատվածի և պ ետ ական անտառի ֆոնդի սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հարավ — արևմուտք ՝ անցնելով 1 կետը ` համապատասխան աբար 251,6 մ ., 1011,7 մ . հասնում է 2 կետին, որը գտնվում է ձորում, ապա սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք, ձորով անցնելով 1012,4 մ . հասնում է 3 կետը, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ, ապա թեքվում է հարավ — արևմուտք դաշտային ճանապարհով անցնելով 4 կետը ` համապատասխան աբար 1345,6 մ ., 448,5 մ . հասնում է 5 կետին, որը գտնվում է Սպիտակ – Ջուր կոչվող գետակի ափին, ապա սահմանը գետակով է թեքվում հարավ — արևելք ՝ անցնելով 555,2 մ . հասնում է 6 կետին, որտեղից սահմանը դաշտային ճանապարհով գնում է հարավ հասնում է Դ կետին, որը գտնվում է ճանապարհների խաչմերուկում, գերեզմանոցի մոտ և հանդիսանում է Բերքաձոր, Շոշ ի II հատվածի և Ստեփանակերտի սահմանագծերի հանգուցակետը :

Բերքաձոր – Ստեփանակերտ

Սահմանագիծը ` Դ – Ե

Բերքաձոր – Ստեփանակերտ սահմանագիծը սկսվում է Դ կետից, որը գտնվում է ճանապարհների խաչմերուկում, գերեզմանոցի մոտ և հանդիսանում է Բերքաձոր, Շոշ ի II հատվածի և Ստեփանակերտի սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս — արևմուտք, ձորով անցնելով 1239,9 մ . հասնում է 1 կետին, որը գտնվում է ձորի և Կարկառ գետի հատման կետում, ապա սահմանը գնում է հյուսիս ՝ Կարկառ գետի հոսանքի ուղղությամբ, անցնելով 620,9 մ . հասնում է 2 կետին, որտեղից սկսվում է հողային ջրանցքը Կարկառ գետի, ապա սահմանը շարունակվելով հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 կետերը համապատասխան ` 53,4 մ ., 166,2 մ ., 42,1 մ ., 386,6 մ ., 202,8 մ ., 508 մ ., 143,4 մ . հասնում է Ե կետին, որը գտնվում է Կարկառ գետի ափին, հանդիսանում է Բերքաձոր, Ստեփանակերտ, Այգեստան և Խնածախ սահմանագծերի հանգուցակետը :

Բերքաձոր – Այգեստան

Սահմանագիծը ` Ե — Զ

Բերքաձոր, Այգեստան համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ե կետից, որը գտնվում է Կարկառ գետի ափին, հանդիսանում է Բերքաձոր, Ստեփանակերտ սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս — արևելք, Ստեփանակերտ – Ասկերան ավտոճանապարհով հասնում է Զ կետին, որը գտնվում է վերոհիշյալ ճանապարհի մոտ, հանդիսանում է Բերքաձոր, Այգեստան և Իվանյան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Բերքաձոր – Իվանյան

Սահմանագիծը ` Զ — Ա

Բերքաձոր, Իվանյան համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Զ կետից, որը գտնվում է վերոհիշյալ ճանապարհի մոտ, հանդիսանում է Բերքաձոր, Այգեստան և Իվանյան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հարավ — արևելք 296,7 մ . հասնում է 1 կետին, ապա թեքվում է հյուսիս — արևելք, անցնելով 414,2 մ . հասնում է 2 կետին, որը գտվում է Կարկառ գետի ափին, ապա սահմանը շարունակվելով նույն ուղղությամբ գետի հոսանքի ուղղությամբ հասնում է Ա կետին, որը գտնվում է Բերքաձոր բնակավայրից 4200 մ հեռավորության վրա, Կարկառ գետի ափին և հանդիսանում է Ասկերան, Բերքաձոր, Իվանյան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Հիլիս համայնքի վարչատարածքային սահմանների նկարագրությունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:25000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները :

Հիլիս համայնքը գտնվում է Ասկերանի շրջկենտրոնի արևմտյան մասում :

Հեռավորությունը Ասկերանից ` 16 կմ :

Համայնքի վարչական տարածքը ` 519,1 հա :

Պարագիծը ` 15849 մ :

Հիլիս համայնքը սահմանակցում է .

Ա — Բ հատվածով հյուսիսում, արևելքում ` Խնձրիստան համայնքին

Բ — Գ հատվածով հարավում ՝ Աստղաշեն համայնքին

Գ — Ա հատվածով արևմուտքում ՝ Խանցք համայնքին :

Հիլիս – Խնձրիստան

Սահմանագիծը ` Ա — Բ

Հիլիս – Խնձրիստան համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է Հիլիս համայնքից արևմուտք 1600 մ . հեռավորության վրա, դաշտային ճանապարհի մոտ և հանդիսանում է Հիլիս – Խնձրիստան, Խանցք համայնքերի սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի արևելք դաշտային ճանապարհով անցնելով 513,3 մ . հասնում է 1 կետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս — արևմուտք անցնելով 502,4 մ . հասնում է 2- րդ կետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս — արևելք անցնելով ՝ 3- րդ կետը հասնում է 4- րդ կետին հատելով Հիլիս – Խնձրիստան ճանապարհը, համապատասխան աբար անցնելով 524,7 մ ., 579,5 մ .: 4- րդ կետը գտնվում է Սալք գետի մոտ, ապա սահմանը Սալք գետի ջրի հոսանքի ուղղությամբ հասնում է 5- րդ կետը, ապա սահմանը գնում է դեպի հարավ — արևելք ՝ անցնելով 5, 6, 7 կետերը, հասնում է 8- րդ կետին, անցնելով համապատասխան աբար 164,3 մ ., 780,1 մ ., 97,2 մ ., որտեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս — արևելք ՝ անցնելով 9- րդ կետը հասնում է 10- րդ կետը, համապատասխան աբար անցնելով 423,3 մ ., 404,1 մ ., ապա սահմանը թեքվում է դեպի հարավ — արևելք ՝ ձորով անցնելով 686,0 մ . հասնում է 11- րդ կետը, որտեղից նույն ուղղությամբ վերոհիշյալ ջրանցքով հասնում է Բ կետին, որը հանդիսանում է Հիլիս, Խնձրիստան, Աստղաշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Հիլիս – Աստղաշեն

Սահմանագիծը ` Բ — Գ

Հիլիս – Աստղաշեն համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը հանդիսանում է Հիլիս, Խնձրիստան, Աստղաշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հարավ — արևմուտք ՝ անցնելով 95,1 մ . հասնում է 1 կետը, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ : Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս — արևմուտք ՝ դաշտային ճանապարհով հասնում է 2- րդ կետը, որտեղից նույն ուղղությամբ անցնելով 332,1 մ . հասնում է 3- րդ կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում : Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հարավ — արևմուտք ՝ անցնելով 420,1 մ . հասնում է 4- րդ կետին, որը գտնվում է Ստեփանակերտ, Մարտակերտ ճանապարհի մոտ : Այստեղից սահմանը անցնելով 5- րդ կետը հասնում է 6- րդ կետին համապատասխան աբար անցնելով 107,0 մ ., 186,6 մ . հասնում է 6- րդ կետին, որտեղից սահմանը գնում է դեպի արևմուտք ՝ անցնելով 7, 8 կետերը, հասնում է 9- րդ կետին, որը գտնվում է ձորում, համապատասխան աբար անցնելով 498,2 մ ., 519,7 մ ., 336,2 մ ., ապա սահմանը ձորով հյուսիս — արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 1100,6 մ . հասնում է 10- րդ կետին, որտեղից սահմանը գնում է դեպի արևմուտ ՝ ք անցնելով 470,9 մ . հասնում է 11 կետը, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ, ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով հասնում է Գ կետին, որը հանդիսանում է Հիլիս – Աստղաշեն – Խանցք համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Հիլիս – Խանցք

Սահմանագիծը ` Գ — Ա

Հիլիս – Խանցք համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը հանդիսանում է Հիլիս – Աստղաշեն – Խանցք համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս — արևմուտք դաշտային ճանապարհով անցնելով 1, 2 կետերը հասնում է 3- րդ կետին, համապատասխան աբար անցնելով 245,6 մ ., 605,5 մ ., 554,8 մ . սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս — արևելք ՝ անցնելով 183,6 մ . հասնում է Ա կետին, որը գտնվում է Հիլիս համայնքից արևմուտք 1600 մ . հեռավորության վրա, դաշտային ճանապարհի մոտ և հանդիսանում է Հիլիս – Խնձրիստան, Խանցք համայնքերի սահմանագծերի հանգուցակետը :

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«___»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Իվանյան համայնքի վարչատարածքային սահմանների նկարագրությունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:25000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները :

Իվանյան համայնքը գտնվում է Ասկերանի շրջանի հարավային մասում :

Հեռավորությունը Ասկերանից ` 8 կմ :

Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է ` 1077,9 հա :

Պարագիծը ` 17222 մ :

Իվանյան համայնքը սահմանակցում է .

Ա — Բ հատվածով հյուսիսում ՝ Նորագյուղ համայնքին

Բ — Գ հատվածով արևելքում ՝ Ասկերան համայնքին

Գ — Դ հատվածով հարավ — արևելքում ՝ Բերքաձոր համայնքին

Դ — Ե հատվածով հարավում ՝ Այգեստամ համայնքին

Ե — Զ հատվածով հարավ — արևմուտքում ՝ Լուսաձոր համայնքին

Զ — Ա հատվածով արևմուտքում ՝ Հովսեփավան համայնքին :

Իվանյան – Նորագյուղ

Սահմանագիծը ` Ա — Բ

Իվանյան – Նորագյուղ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է հյուսիս — արևմուտքում Իվանյան բնակավայրից 2300 մ . հեռավորության վրա Իվանյան – Աստղաշեն տանող ճանապարհի և Հովսեփավան բնակավայրի սկզբնական մասում : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի արևելք ՝ Աստղաշեն, Իվանյան, Ասկերան ճանապարհով անցնելով 2918,7 մ . հասնում է 1- ին կետին, որը գտնվում է վերոհիշյալ ճանապարհի աջ կողմում : Այստեղից սահմնը թեքվում է դեպի հյուսիս — արևելք անցնելով 1607,1 մ . հասնում է 2- րդ կետին, որը գտնվում է ժայռի վրա, ապա սահմանը թեքվում է դեպի հարավ — արևելք անցնելով 625,6 մ . ժայռով հասնում է Բ կետը, որը գտնվում է ժայռի վրա և հանդիսանում է Իվանյան – Նորագյուղ և Ասկերան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Իվանյան – Ասկերան

Սահմանագիծը ` Բ — Գ

Իվանյան – Ասկերան համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը գտնվում է ժայռի վրա և հանդիսանում է Իվանյան – Նորագյուղ և Ասկերան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հարավ — արևելք ՝ անցնելով 1- ին կետը հասնում է 2- րդ կետը, որը գտնվում է Ասկերան – Ստեփանակերտ ճանապարհի մոտ, համապատասխան աբար անցնելով 968,8 մ ., 226,8 մ . այստեղից սահմանը Ասկերան – Ստեփանակերտ ճանապարհով անցնելով 1146,8 մ . հասնում է 3- րդ կետին, որտեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևելք ՝ անցնելով 583,2 մ . հասնում է 4- րդ կետին, որը գտնվում է Կարկար գետի ափին, ապա գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ, անցնելով 5- րդ կետը հասնում է Գ կետին, որը գտնվում է Կարկա ռ գետի մոտ ու հանդիսանում է Իվանյան – Ասկերան – Բերքաձոր համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Իվանյան – Բերքաձոր

Սահմանագիծը ` Գ — Դ

Իվանյան – Բերքաձոր համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը գտնվում է Կարկա ռ գետի մոտ ու հանդիսանում է Իվանյան – Ասկերան – Բերքաձոր համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը Կարկա ռ գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ հասնում է 1 կետը, այստեղից նույն ուղղությամբ ձորակով անցնելով 214,3 մ . հասնում է 2- րդ կետին, որտեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս — արևմուտք անցնելով 306.1մ. հատելով երկաթգիծը, հասնում է Դ կետին, որը գտնվում է Ստեփանակերտ – Ասկերան տանող ճանապարհի մոտ և հանդիսանում է Իվանյան – Բերքաձոր – Այգեստան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Իվանյան – Այգեստան

Սահմանագիծը ` Դ — Ե

Իվանյան – Այգեստան համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Դ կետից, որը գտնվում է Ստեփանակերտ – Ասկերան տանող ճանապարհի մոտ և հանդիսանում է Իվանյան – Բերքաձոր – Այգեստան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս – արևմուտք օ դ անավակայան տանող ճանապարհով, անցնելով 307,7 մ . հասնում է 1 կետին, որտեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևմուտք ՝ անցնելով 373,8 մ . հասնում է 2- րդ կետին, որտեղից նույն ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով 862,1 մ . հասնում է Ե կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ և հանդիսանում է Իվանյան – Այգեստան – Լուսաձոր համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Իվանյան – Լուսաձոր

Սահմանագիծը ` Ե — Զ

Իվանյան – Լուսաձոր համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ե կետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ և հանդիսանում է Իվանյան – Այգեստան – Լուսաձոր համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս — արևմուտք ՝ անցնելով 256,3 մ . հասնում է 1 կետը, ապա թեքվում է հյո ւ սիս — արևելք ՝ անցնելով 2- րդ կետը, հասնում է 3- րդ կետին, համապատասխան աբար անցնելով 340,3 մ ., 249,0 մ ., ապա սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք ՝ դաշտային ճանապարհով հասնում է 4- րդ կետը, որը գտնվում է նախկին խոզաբուծական ֆերմայի մոտ, ապա սահմանը թեքվում է հյուսիս ՝ անցնելով 668,9 մ . հասնում է Զ կետին, որը գտնվում է Բադարա գետի ափին և հանդիսանում է Իվանյան – Լուսաձոր – Հովսեփավան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Իվանյան – Հովսեփավան

Սահմանագիծը ` Զ — Ա

Իվանյան – Հովսեփավան համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Զ կետից, որը գտնվում է Բադարա գետի ափին և հանդիսանում է Իվանյան – Լուսաձոր – Հովսեփավան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է Բադարա գետի հոսանքի ուղղությամբ անցնելով 340,6 մ . հասնում է 1 կետը, որտեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք անցնելով 2- րդ կետը հասնում է 3- րդ կետին, որը գտնվում է հողային ջրանցքի մոտ համապատասխան 126,8 մ ., 426,4 մ . ապա սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևելք վերոհիշյալ ջրանցքով անցնելով 180,8 մ . հասնում է 4- րդ կետը, որտեղից թեքվում է հյուսիս անցնելով 124,9 մ . հասնում է Ա կետը :

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Քռասնի համայնքի վարչատարածքային սահմանների նկարագրությունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:25000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները :

Քռասնի համայնքը գտնվում է Ասկերանի շրջանի հարավ — արևելքում :

Հեռավորությունը Ասկերանից ` 22 կմ :

Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 1089,0 հա :

Պարագիծը ` 25195 մ :

Քռասնի համայնքը սահմանակցում է .

Ա — Բ հատվածով հյուսիս — արևմուտքում ՝ Շոշ համայնքի II հատվածին

Բ — Գ հատվածով հյուսիսում ՝ պ ետ ական անտառին

Գ — Դ հատվածով հյուսիս — արևելքում ՝ Հարավ համայնքին

Դ — Ե հատվածով հարավ — արևելքում, հարավում Մարտունի շրջանին

Ե — Զ հատվածով հարավում Կարմիր գյուղ համայնքին

Զ — Է հատվածով արևմուտքում Շոշ համայնքին

Է — Ը հատվածով հյուսիս — արևելքում Դաշուշեն համայնքին

Ը — Ա հատվածով հյուսիս — արևմուտքում Ստեփանակերտ քաղաքին

Քռասնի – Շոշ

Սահմանագիծը ` Ա — Բ

Քռասնի – Շոշ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է Քռասնի համայնքի հյուսիս — արևմուտք 3800 մ . հեռավորության վրա նախկին Մա լ իբեյլի, Յուխարի – Կուշչիլար տանող ճանապարհի մոտ, այստեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս — արևելք վերոհիշյալ ճանապարհով մինչև դաշտային ճանապարհի խաչմերուկը, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք դաշտային ճանապարհով մինչև դաշտային ճանապարհների խաչմերուկը, որտեղ գտնվում է Բ կետը, որը հանդիսանում է Քռասնի, Շոշի II հատվածի ու պ ետ ական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը :

Քռասնի – Պետ ական անտառ

Սահմանագիծը ` Բ — Գ

Քռասնի – պ ետ ական անտառի սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը հանդիսանում է Քռասնի, Շոշի II հատվածի ու պ ետ ական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հարավ դաշտային ճանապարհով, թեքվելով հարավ — արևելք հասնում է 1 կետը, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի խաչմերուկում : Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի արևմուտք ՝ անտառի և արոտավայրի սահմանով զիգզագաձև հասնում է 2- րդ կետը, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ, որտեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնելով 156,2 մ . հասնում է 3- րդ կետը, որտեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս — արևելք ՝ անցնելով 4- րդ կետը, հասնում է 5- րդ կետին, համապատասխան աբար 294,7 մ ., 324,5 մ .: Այստեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևելք ՝ անցնելով 1068,5 մ . հասնում է 6- րդ կետը, որը գտնվում է ժայռի կտրվածքի մոտ, ապա շարունակվում է ժայռի կտրվածքով հասնում է 7- րդ կետին, որտեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք անցնելով 136,9 մ . հասնում է 8- րդ կետը, ապա թեքվելով հյուսիս — արևելք անցնելով 147,8 մ . հասնում է 9- րդ կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ : Այստեղից սահմանը գնում է հարավ — արևելք վերոհիշյալ ճանապարհով, անցնելով 435,1 մ . հասնում է Գ կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ, որը հանդիսանում է Քռասնի – Հարավ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Քռասնի – Հարավ

Սահմանագիծը ` Գ — Դ

Քռասնի – Հարավ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ, որը հանդիսանում է Քռասնի – Հարավ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է հարավ — արևելք դաշտային ճանապարհով անցնելով 872,1 մ . հասնում է 1 կետը, որը գտնվում է Ստեփանակերտ – Մարտունի, Ստեփանակերտ – Հարավ տանող ճանապարհների խաչմերուկում : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հարավ — արևելք ՝ Ստեփանակերտ – Մարտունի ճանապարհով շարունակելով դաշտային ճանապարհով մինչև ձորը, որտեղ գտնվում է Դ կետը, որը հանդիսանում է Քռասնի – Հարավ ու Մարտունու շրջանի համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Քռասնի – Մարտունի

Սահմանագիծը ` Դ — Ե

Քռասնի – Մարտունի շրջանի սահմանագիծը սկսվում է Դ կետից, որը հանդիսանում է Քռասնի – Հարավ ու Մարտուն ու շրջանի համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հար ա վ ՝ ձորով ջրի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ հասնելով 1 կետը, որը գտնվում է Ստեփանակերտ – Մարտունի ճանապարհի հարավային մասում : Այստեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևմուտք անցնելով 331,8 մ . հասնում է 2- րդ կետին, ապա թեքվելով հյուսիս — արևմուտք անցնելով 3- րդ կետը հասնում է 4- րդ կետը համապատասխան աբար անցնելով 367,9 մ ., 253,4 մ ., որտեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս — արևելք անցնելով 271,7 մ . հասնում է 5- րդ կետը, ապա սահմանը թեքվում է դեպի արևմուտք անցնելով 6, 7, 8, 9 կետերը հասնում է 10- րդ կետը, համապատասխան աբար 431,7 մ ., 271,8 մ ., 302,3 մ ., 593,8 մ ., 224,2 մ .: Այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք ՝ անցնելով 296,8 մ . հասնում է 11- րդ կետը, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ — արևմուտք ՝ անցնելով 210,1 մ . հասնում է Ե կետին, որը գտնվում է ձորում և հանդիսանում է Քռասնի – Կարմիր գյուղ համայնքների և Մարտուն ու շրջանի սահմանագծերի հանգուցակետը :

Քռասնի – Կարմիր գյուղ

Սահմանագիծը ` Ե — Զ

Քռասնի – Կարմիր գյուղ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ե կետից, որը գտնվում է ձորում և հանդիսանում է Քռասնի – Կարմիր գյուղ համայնքների և Մարտուն ու շրջանի սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է հարավ — արևմուտք ՝ անցնելով 1 կետը հասնում է 2- րդ կետը,, համապատասխան աբար 296,8 մ ., 441,3 մ ., անցնելով նույն ուղղությամբ 401,0 մ . հասնում է Զ կետին, որը գտնվում է Թավանաձոր գետի ափին և հանդիսանում է Քռասնի, Կարմիր գյուղ, Շոշ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Քռասնի – Շոշ

Սահմանագիծը ` Զ — Է

Քռասնի – Շոշ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Զ կետից, որը գտնվում է Թավանաձոր գետի ափին և հանդիսանում է Քռասնի, Կարմիր գյուղ, Շոշ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս — արևմուտք ՝ Թավանաձոր գետով հոսանքի ուղղությամբ հասնում է մինչև Է կետը, որը գտնվում է Թավանաձոր գետի և ձորի միացման կետում և հանդիսանում է Քռասնի – Շոշ – Դաշուշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Քռասնի – Դաշուշեն

Սահմանագիծը ` Է — Ը

Քռասնի – Դաշուշեն համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Է կետից, որը գտնվում է Թավանաձոր գետի և ձորի միացման կետում և հանդիսանում է Քռասնի – Շոշ – Դաշուշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի արևելք ձորով, ջրի հակառակ ուղղությամբ հասնում է 1 կետը, որը գտնվում է Ստեփանակերտ – Մարտունի տանող ճանապարհի մոտ, որտեղից սահմանը գնում է հյուսիս — արևմուտք ՝ Մարտունի – Ստեփանակերտ տանող ճանապարհով հասնում է մինչև Ը կետը, որը հանդիսանում է Քռասնի – Դաշուշեն – Ստեփանակերտ քաղաքի սահմաննագծերի հանգուցակետը :

Քռասնի – Ստեփանակերտ

Սահմանագիծը ` Ը — Ա

Քռասնի – Ստեփանակերտ քաղաքի սահմանագիծը սկսվում է Ը կետից, որը հանդիսանում է Քռասնի – Դաշուշեն – Ստեփանակերտ քաղաքի սահմաննագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հյուսիս — արևելք անցնելով 1 կետը հասնում է 2- րդ կետը, անցնելով համապատասխան աբար 738,0 մ ., 197,4 մ . նույն ուղղությամբ 162,3 մ . հասնում է Ա կետին, որը գտնվում է Քռասնի համայնքի հյուսիս — արևմտ յան 3800 մ . հեռավորության վրա նախկին Մա լ իբեյլի, Յուխարի – Կուշչիլար տանող ճանապարհի մոտ :

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Շոշ համայնքի վարչատարածքային սահմանների նկարագրությունը

Շոշ համայնքը գտնվում է Ասկերանի շրջանի հարավում :

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:25000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները :

Ասկերանի շրջանի Շոշ համայնքը բաղկացած է 2 հատվածից :

Տարածությունը ` 6913,1 հա

այդ թվում I հատված – 2599,8 հա

II հատված – 4313,3 հա

Պարագիծը ` 76387 մ .

այդ թվում I հատված – 31878 մ .

II հատված – 44509 մ .

Հեռավորությունը Ստեփանակերտ քաղաքից ` 8 կմ .:

Շոշ համայնքը սահմանակցում է .

Ա — Բ հատվածով հյուսիսում ՝ Դաշուշեն համայնքին

Բ — Գ հատվածով հյուսիս — արելքում ՝ Քռասնի համայնքին

Գ — Դ հատվածով արևելքում ՝ Կարմիր գյուղ համայնքին

Դ — Ե հատվածով հարավ — արևելքում ՝ Սզնեք համայնքին

Ե — Զ հատվածով հարավում ՝ Ս ղ նախ համայնքքին

Զ — Է հատվածով ՝ Մխիթար ի շեն համայնքին

Է — Ա հատվածով ՝ Շուշիի շրջանին

Շոշ – Դաշուշեն

Սահմանագիծը ` Ա — Բ

Շոշ – Դաշուշեն համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է Շոշ բնակավայրից հյուսիս — արևմուտք 3500 մ . հեռավորության վրա, Ստեփանակերտ – Շուշի ավտոճանապարհից 120 մ . հյուսիս — արևելք, ժայռի վրա, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս 311,8 մ . հասնում է 1 կետին, որը գտնվում է Ստեփանակերտ – Շուշի ավտոճանապարհի ոլորանի վրա, ապա սահմանը վերոհիշյալ ճանապարհով հասնում է Ստեփանակերտ – Շուշի – Կարմիր Շուկա տանող ավտոճանապարհների խաչմերուկը, ապա սահմանը գնում է դեպի Կարմիր Շուկա տանող ճանապարհ ով, հասնում է Դաշուշեն – Ստեփանակերտ – Կարմիր Շուկա ճանապարհների խաչմերուկը, որտեղից սահմանը դաշտային ճանապարհով գնում է դեպի արևելք, հասնում է 4 կետին, որը գտնվում է ձորում, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս, դաշտային ճանապարհով անցնելով 5 կետը, հասնում է 6 կետին, որը գտնվում է Թավանաձորի ափին, ապա սահմանը հոսանքի հակառակ ուղղությամբ հասնում է Բ կետին, որը գտնվում է ձորի մոտ, հանդիսանում է Շոշ, Քռասնի, Դաշուշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Շոշ – Քռասնի

Սահմանագիծը ` Բ — Գ

Շոշ – Քռասնի համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը գտնվում է ձորի մոտ, հանդիսանում է Շոշ, Քռասնի, Դաշուշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է Թավանաձոր ջրի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ հասնում է Գ կետին, որը գտնվում է Թավանաձոր ջրի ափին, հանդիսանում է Շոշ, Քռասնի, Կարմիր գյուղ համայնքների սահմանագծեևի հանգուցակետը :

Շոշ – Կարմիր գյուղ

Սահմանագիծը ` Գ — Դ

Շոշ – Կարմիր գյուղ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը գտնվում է Թավանաձոր ջրի ափին, հանդիսանում է Շոշ, Քռասնի, Կարմիր գյուղ համայնքների սահմանագծե ր ի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հարավ-արևելք՝ 253,4 մ . հասնում է 1 կետին, ապա դաշտային ճանապարհով անցնելով 1194,3 մ . հասնում է 2 կետին, որտեղից սահմանը թեքվում է հարավ -արևմուտք անցնելով 343,0 մ . հասնում է 3 կետը, որտեղից սահմանը թեքվում է հարավ¬ արևելք անցնելով 4 կետը ` համապատասխան աբար 246,3 մ ., 81,0 մ . հասնում է 5 կետին, որը գտնվում է ձորի մեջ, ապա սահմանը թեքվում է հարավ ՝ անցնելով 6, 7, 8, 9 կետերը, համապատասխան 211,6 մ ., 212,8 մ ., 496,4 մ ., 90,4 մ ., 417,0 մ . հասնում է 10 կետին, որը գտնվում է Ստեփանակերտ – Կարմիր Շուկա ճանապարհի մոտ, ապա սահմանը անցնելով 508,6 մ . վերոհիշյալ ճանապարհով հասնում է Դ կետին, որը հանդիսանում է Շոշի – Կարմիր գյուղ, Սզնեք համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Շոշ – Սզնեք

Սահմանագիծը ` Դ — Ե

Շոշ – Սզնեք համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Դ կետից, որը հանդիսանում է Շոշի – Կարմիր գյուղ, Սզնեք համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հարավ — արև մուտք՝ անցնելով 1 կետը ` 803,9 մ ., 617,5 մ . հասնում է Ե կետին, որը գտնվում է ձորում, հանդիսանում է Շոշ, Սզնեք, Սխնախ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Շոշ – Սխնախ

Սահմանագիծը ` Ե — Զ

Շոշ – Ս ղ նախ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ե կետից, այստեղից սահմանը գնում է դեպի հարավ ՝ անցնելով 198,3 մ . հասնում է 1 կետին, որը գտնվում է Նավատխան գետի ափին, այստեղից սահմանը թեքվում է հարավ -արևմուտք՝ Նավատխան գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ հասնում է 2 կետին անցնելով 762,5 մ . ապա նույն ուղղությամբ անցնելով 528,3 մ . հասնում է 3 կետին, որտեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք անցնելով 4, 5 կետերը ` 292,8 մ ., 738,5 մ ., 488,5 մ . հասնում է Զ կետին, որը հանդիսանում է Շոշ, Ս ղ նախ, Մխիթար ի շեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Շոշ – Մխիթար ի շեն

Սահմանագիծը ` Զ — Է

Շոշ – Մխիթար ի շեն համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Զ կետից, որը հանդիսանում է Շոշ, Ս ղ նախ, Մխիթար ի շեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է արևմուտք 1252,9 մ . հասնում է 1 կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ, ապա սահմանը դաշտային ճանապարհով անցնելով 2, 3 կետերը ` համապատասխան աբար 186,6 մ ., 642,8 մ ., 1111,6 մ . հասնում է 4 կետին, ապա սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք, զիգզագաձև անցնելով 5, 6, 7, 8, 9, 10 կետերը ` համապատասխան աբար 123,5 մ ., 57,1 մ ., 130,8 մ ., 140,2 մ ., 265,5 մ ., 311,0 մ ., 332,5 մ . հասնում 11 կետին, այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս, դաշտային ճանապարհով անցնելով 379,4 մ . հասնում է 12 կետին, ապա սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք, հասնում է 13 կետին, որը գտնվում է Կարկառ գետի ափին, այստեղից սահմանը գնում է հարավ Կարկառ գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ հասնում է Է կետին, որը գտնվում է Կարկառ գետի ափին, հանդիսանում է Շոշ, Մխիթար ի շեն, Շուշիի շրջանի համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Շոշ – Շուշիի շրջան

Սահմանագիծը ` Է — Ա

Շոշ – Շուշիի շրջան սահմանագիծը սկսվում է Է կետից, որը գտնվում է Կարկառ գետի ափին, հանդիսանում է Շոշ, Մխիթար ի շեն, Շուշիի շրջանի համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս — արևմուտք ՝ անցնելով 1, 2, 3 կետերը ` համապատասխան աբար 521,7 մ ., 355,5 մ ., 675,4 մ ., 218,0 մ . հասնում է 4 կետին, որը գտնվում է ձորում, Շուշի քաղաքի նախկին գերեզմանոցի տակ, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս, ձորով անցնելով 1770,6 մ . հասնում է 5 կետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս — արևմուտք անցնելով 297,2 մ . հասնում է 6 կետին, որը գտնվում է Ստեփանակերտ – Շուշի ավտոճանապարհի ոլորանի մոտ, ապա սահմանը գնում է հյուսիս — արևմուտք Ստեփանակերտ – Շուշի ճանապարհով անցնելով 658,3 մ . հասնում է 7 կետը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ անցնելով 106,1 մ . հասնում է Ա կետին :

Շոշ համայնքի II հատված

Շոշ համայնքի 2-րդ հատվածը գտնվում է Փրմքե կոչվող տեղամասում։

Սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որի հեռավորությունը Իվանյան բնակավայրից 3300 մ . արևելքում, գտնվում է ձորում, հանդիսանում է Շոշի II հատված ի, Ասկերան և Բերքաձոր համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս — արևելք ՝ անցնելով 1, 2 կետերը ` համապատասխան աբար 233,5 մ ., 582,2 մ ., 529,7 մ . հասնում է 3 կետին, որտեղից սահմանը թեքվում է հարավ, անցնելով 4 կետը 576,8 մ ., 363,9 մ . հասնում է 5 կետին, ապա սահմանը թեքվում է արևելք ՝ անցնելով 6, 7, 8 կետերը ` 298,2 մ ., 587,0 մ ., 227,9 մ ., 386,9 մ ., 146,1 մ . հասնում է Բ կետին, որը հանդիսանում է Շոշ, Ասկերան համայնքների և պ ետ ական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հարավ — արևելք անցնելով 1, 2, 3 կետերը ` 323,4 մ ., 289,4 մ ., 1199,7 մ ., 416,7 մ . հասնում է 4 կետին, որտեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևելք անցնելով 1339,1 մ . հասնում է 5 կետին, որտեղից թեքվում է հարավ անցնելով 499,1 մ . հասնում է 6 կետին, ապա սահմանը թեքվում է հարավ — արևելք անցնելով 7, 8, 9 կետերը ` 749,2 մ ., 461,1 մ ., 257,2 մ ., 397,5 մ . հասնում է 10 կետը, այստեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևմուտք ՝ ձորով անցնելով 11, 12, 13, 14 կետերը ` 2168,8 մ ., 243,1 մ ., 247,3 մ ., 308,7 մ . հասնում է 15 կետը, ապա սահմանը թեքվում է հարավ — արևելք անցնելով 16, 17 կետերը ` 482,9 մ ., 302,9 մ ., 299,2 մ . հասնում է 18 կետը, այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևելք ՝ անցնելով 19 կետը ` 371,2 մ ., 384,2 մ . հասնում է 20 կետը, ապա սահմանը թեքվում է հարավ — արևելք անցնելով 301,7 մ ., 410,6 մ . հասնում է 23 կետը, այստեղից սահմանը գնում է հարավ — արևմուտք ՝ անցնելով 24, 25 կետերը ` 1301,6 մ ., 720,5 մ ., 804,3 մ . հասնում է Գ կետին, որը հանդիսանում է Շոշ 2-րդ հատված Հարավ, պետական անտառ հանգույցակետը որտեղից սահմանը գնում է հարավ — արևմուտք ՝ լեռնանցքով անցնելով 1, 2 կետեևը ` 985,5 մ ., 713,7 մ . հասնում է Դ կետին, որը գտնվում է ձորում, Սպիտակ ջուր կոչվող գետակի ափին և հանդիսանում է Շոշ 2-րդ հատված հարավ պետական անտառ հանգույցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հարավ — արևմուտք անցնելով 350,4 մ . հասնում է 1 կետին, որը գտնվում է ժայռի վրա, ապա սահմանը գնում է հարավ — արևելք անցնելով 2 կետը ` 553,3 մ ., 511,0 մ . հասնում է 3 կետին, այստեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևմուտք անցնելով 4 կետը ` 245,5 մ ., 91,3 մ . հասնում է 5 կետին, որտեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք անցնելով 6, 7, 8, 9, 10 կետերը ` 97,3 մ ., 172,9 մ ., 206,2 մ ., 558,1 մ ., 717,7 մ . հասնում է Ե կետին, որը հանդիսանում է Շոշ 2-րդ հատված պետական անտառ Քռասնի համայնքի հանգույցակետը, այստեղից սահմանը դաշտային ճանապարհով հասնում է Զ կետին, որը հանդիսանում է Շոշի II հատված ի, Քռասն և քաղաք Ստեփանակերտի սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք, որտեղից սկսվում է Ստեփանակերտ քաղաքի սահմանը ժայռերով հասնում է Է կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում, նախկին Մ ալ իբե յ լի համայնքի գերեզմանոցի մոտ և հանդիսանում է Շոշ 2-րդ հատված, Ստեփանակերտ, Բերքաձոր համայնքների հանգույցակետը, ապա սահմանը դաշտային ճանապարհով հասնում է 1 կետին, որը գտնվում է Սպիտակ ջուր կոչվող գետակի ափին, ապա ջրի հոսանքի ուղղությամբ հասնում է 2 կետին, որտեղից սահմանը դաշտային ճանապարհով գնում է հյուսիս — արևելք ՝ անցնելով 448,5 մ ., 1345,6 մ . հասնում է 4 կետին, ապա սահմանը թեքվում է հարավ — արևելք ձորով անցնելով 1012,4 մ . հասնում է 5 կետին, ապա սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևելք ՝ անցնելով 6, 7, 8, 9, 10, 11 կետերը ` 1011,7 մ ., 910,1 մ ., 321,6 մ ., 359,6 մ ., 510,7 մ ., 303,0 մ ., 892,9 մ . հասնում է Ա կետին, որը հանդիսանում է Շոշ 2-րդ հատված Ասկերան, Բերքաձոր համայնքների հանգույցակետը։

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Այգեստան համայնքի վարչա տարածքային համայնքի վարչատնտեսական սահմանների նկարագրությունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:50000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները :

Այգեստան համայնքը գտնվում է Ասկերանի շրջկենտրոնից հարավ — արևմուտք :

Հեռավորությունը Ստեփանակերտ քաղաքից 13 կմ :

Տարածությունը ` 32212 մ .

Այգեստան համայնքը սահմանակցում է `

Ա — Բ հատվածով հյուսիս — արևմուտքում ՝ Դահրավ համայնքին

Բ — Գ հատվածով հյուսիսոում ՝ Լուսաձոր համայնքին

Գ — Դ հատվածով հյուսիս — արևելքում ՝ Իվանյան համայնքին

Դ — Ե հատվածով արևելքում ՝ Բերքաձոր համայնքին

Ե — Զ հատվածով հարավում ՝ Խնա ծ ա խ համայնքին

Զ — Ա հատվածով արևմուտքում ՝ պետական անտառին

Այգեստան – Դահրավ

Սահմանագիծը ` Ա — Բ

Այգեստան – Դահրավ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է Այգեստան բնակավայրից հյուսիս — արևմուտք 2200 մ — ի հեռավորության վրա, որը հանդիսանում է Այգեստան – Դահրավ համայնքների ու պետական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս — արևելք լեռնաշղթայով ու հասնում է Բ կետին, որը գտնվում է «Պլան» կոչվող բարձունքի վրա ու հանդիսանում է Այգեստան-Դահրավ ու Լուսաձոր համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը:

Այգեստան – Լուսաձոր

Սահմանագիծը` Բ — Գ

Այգեստան – Լուսաձոր համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը գտնվում է «Պլան» կոչվող բարձունքի վրա ու հանդիսանում է Այգեստան – Դահրավ ու Լուսաձոր հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հարավ — արևելք անցնելով 422,1 մ հասնում է 1 կետը շարունակելով նույն ուղղությամբ անցնելով 584,3 մ հասնում է 2- րդ կետը, որը գտնվում է Այգեստան – Խաչեն ճանապարհի մոտ, ապա վերոհիշյալ ճանապարհով Խաշեն համայնքի ուղղությամբ անցնելով 190,6 մ հասնում է 3- րդ կետին, այստեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևելք անցնելով 4, 5, 6, 7, կետը ՝ անցնելով համապատասխան աբար 227,9 մ ., 504,5 մ ., 416,2 մ ., 433,3 մ ., 329,0 մ . հասնում է 8 կետին։ Այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևելք դաշտային ճանապարհով հասնում է Գ կետը, որը հանդիսանում է Այգեստան — Լուսաձոր — Իվանյան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Այգեստան – Իվանյան

Սահմանագիծը ` Գ — Դ

Այգեստան – Իվանյան համայնքների սահմանագիծը սկսում է Գ կետից, որը հանդիսանում է Այգեստան — Լուսաձոր — Իվանյան համայնքների հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս — արևելք դաշտային ճանապարհով անցնելով 1229,5 մ . հասնում է 1- ին կետը, այստեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևելք անցնելով 107,2 մ . հասնում է 2- րդ կետը շարունակելով նույն ուղղությամբ 192,5 մ . հասնում է Դ կետին, որը գտնվում է Ասկերան — Ստեփանակերտ ճանապարհի մոտ ու հանդիսանում է Այգեստան — Իվանյան — Բերքաձոր համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Այգեստան – Բերքաձոր

Սահմանագիծը Դ — Ե

Այգեստան – Բերքաձոր համայնքների սահմանագիծը սկսում է Դ կետից, որը գտնվում է Ասկերան — Ստեփանակերտ ճանապարհի մոտ ու հանդիսանում է Այգեստան — Իվանյան — Բերքաձոր համայնքների հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հարավ — արևմուտք, Ասկերան — Ստեփանակերտ ճանապարհով մինչև Հայկազով տեղամասի կամուրջը, որտեղ գտնվում է Ե կետը ու հանդիսանում է Այգեստան – Բերքաձոր — Խնա ծ ախ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Այգեստան – Խնածախ

Սահմանագիծը ` Ե — Զ

Այգեստան – Խնածախ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ե կետից, որը հանդիսանում է Այգեստան – Բերքաձոր — Խնա ծ ախ համայնքների հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է արևմուտք ՝ Բալլուջա գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ ու հասնում է 1 կետը, այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հարավ անցնելով 2- րդ կետը, հասնում է 3- րդ կետը համապատասխան աբար անցնելով 224,5 մ ., 209,7 մ ., որտեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևմուտք անցնելով 519,7 մ . հասնում է 4- րդ կետը, որը գտնվում է Խնածախ – Այգեստան ճանապարհի մոտ, այստեղից սահմանը գնում է հարավ — արևմուտք ՝ անցնելով 5, 6, 7, 8, 9- ը հասնում է 10 կետը համապատասխան աբար անցնելով 570,8 մ ., 399,0 մ ., 407,8 մ ., 495,3 մ ., 355,5 մ ., 136,8 մ . նույն ուղղությամբ անցնելով 197,9 մ . հասնում է Զ կետին, որը հանդիսանում է Այգեստան – Խնա ծ ախ համայնքների և պետական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը :

Այգեստան – Պետ անտառ

Սահմանագիծը ` Զ — Ա

Այգեստան – պ ետ ական ա նտառ սահմանագիծը սկսում է Զ կետից, որը հանդիսանում է Այգեստան – Խնա ծ ախ համայնքների և պ ետ ական ա նտառ հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը անտառի միջով գնում է հարավ — արևմուտք անցնելով 443,1 մ . հասնում է 1 կետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս — արևմուտք անցնելով 2, 3, 4 հասնում է 5- րդ կետը համապատասխան անցնելով 580,6 մ ., 491,8 մ ., 278,6 մ ., 407,0 մ ., որտեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևմուտք ձորակով անցնելով 576,08 մ . հասնում է 6- րդ կետը, որտեղից սահմանը գնում է արևմուտք անցնում է 260,8 մ . հասնում է 7- րդ կետը, այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս ՝ անցնելով 8 կետը հասնում է 9- րդ կետին համապատասխան աբար անցնելով 252,4 մ ., 215,6 մ ., որտեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևմուտք ՝ անցնելով 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16- ը հասնում 17 կետին համապատասխան աբար անցնելով 230,2 մ ., 618,4 մ ., 106,6 մ ., 356,2 մ ., 165,4 մ ., 156,4 մ ., 190,9 մ ., 271,9 մ ., որտեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս անցնելով 18 հասնում է 19 կետը, անցնելով 322,4 մ ., 413,1 մ ., այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևելք անցնելով 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 հասնում է 28 կետը համապատասխան աբար 245,3 մ ., 254,2 մ ., 142,4 մ ., 574,2 մ ., 466,0 մ ., 395,5 մ ., 407,2 մ ., 892,9 մ ., 322,0 մ ., որտեղից սահմանը թեքվում է արևմուտք ՝ անցնելով 539,7 մ . հասնում է 29 կետը, որտեղից սահմանը գնում է հյուսիս, անցնելով 30 կետը, հասնում է 31 կետը, անցնելով 222,2 մ ., 218,2 մ ., այստեղից սահմանը թեքվում է արևելք, անցնելով 32- ը հասնում է 33 կետը համապատասխան 415,0 մ ., 304,1 մ . որտեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևելք անցնելով 783,3 մ . հասնում է Ա կետին, որը հանդիսանում է Այգեստան – Դահրավ, պ ետ ական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը :

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն համայնքի վարչա տարածքային սահմանների նկարագրությունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:50000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները :

Աստղաշեն համայնքը գտնվում է Ասկերան շրջկենտրոնից արևմուտք :

Հեռավորությունը Ստեփանակերտ քաղաքից ` 24 կմ :

Տարածությունը ` 1595,4 հա :

Պարագիծը ` 20872 մ :

Աստղաշեն համայնքը սահմանակցում է `

Ա — Բ հատվածով հյուսիսում ՝ Հիլիս համայնքին .

Բ — Գ հատվածով հյուսիս — արևելքում ՝ Խնձրիստան համայնքին .

Գ — Դ հատվածով հյուսիս — արևելքում ՝ Ծաղկաշատ համայնքին .

Դ — Ե հատվածով արևելքում ՝ Նորագյուղ համայնքին .

Ե — Զ հատվածով հարավ — արևելքում ՝ Հովսեփավան համայնքին .

Զ — Է հատվածով հարավ — արևելքում ՝ Լուսաձոր համայնքին .

Է — Ը հատվածով հարավում ՝ Դահրավ համայնքին .

Ը — Ա հատվածով արևմուտքում ՝ Խանցք համայնքին .

Աստղաշեն – Հիլիս

Սահմանագիծը ` Ա — Բ

Աստղաշեն – Հիլիս համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է հյուսիս — արևմուտք Աստղաշեն համայնքից 2600 մ . հեռավորության վրա, որը հանդիսանում է Աստղաշեն – Խանցք – Հիլիս համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է արևելք, դաշտային ճանապարհով, անցնում է 1- ին կետին, ապա նույն ուղղությամբ անցնելով 476,5 մ . հասնում է 2- րդ կետին, որը գտնվում է ձորակի մոտ, այստեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևելք ՝ անցնելով 1100,6 մ . հասնում է 3- րդ կետին, այստեղից սահմանը թեքվում է արևելք ՝ անցնելով 4, 5, 6- րդ կետը, հասնում է 7- րդ կետին, համապատասխան աբար անցնելով 336,2 մ ., 225,6 մ ., 294,2 մ ., 498,2 մ ., այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևելք ՝ անցնելով 269,6 մ . հասնում է 8- րդ կետը, այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևելք, հատելով Ստեփանակերտ – Խաչեն ճանապարհը, անցնելով 470,6 մ . հասնում է 9- րդ կետը, այստեղից սահմանը գնում է հարավ — արևելք ՝ անցնելով 10- րդ կետը հասնում է 11- րդ կետը, համապատասխան աբար անցնելով 428,2 մ ., 962.1 մ ., ապա սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևելք ՝ անցնելով 108,0 մ . հասնում է Բ կետին, որը հանդիսանում է Աստղաշեն – Հիլիս – Խնձրիստան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Աստղաշեն – Խնձրիստան

Սահմանագիծը ` Բ — Գ

Աստղաշեն – Խնձրիստան համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը հանդիսանում է Աստղաշեն – Հիլիս – Խնձրիստան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է հարավ — արևելք ՝ անցնելով 1- ին կետը հասնում է 2- րդ կետը, համապատասխան աբար անցնելով 389,0 մ ., 428,3 մ ., այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևելք անցնելով 303,5 մ . հասնում է 3- րդ կետին, ապա սահմանը թեքվում է հյուսիս անցնելով 555,1 մ . հասնում է Գ կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում ու հանդիսանում է Աստղաշեն – Խնձրիստան – Ծաղկաշատ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Աստղաշեն – Ծաղկաշատ

Սահմանագիծը ` Գ — Դ

Աստղաշեն – Ծաղկաշատ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում ու հանդիսանում է Աստղաշեն – Խնձրիստան – Ծաղկաշատ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է արևելք անցնելով 423,1 մ . հասնում է Դ կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ ու հանդիսանում է Աստղաշեն – Ծաղկաշատ – Նորագյուղ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Աստղաշեն – Նորագյուղ

Սահմանագիծը ` Դ — Ե

Աստղաշեն – Նորագյուղ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Դ կետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ ու հանդիսանում է Աստղաշեն – Ծաղկաշատ – Նորագյուղ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է հարավ ՝ դաշտային ճանապարհով անցնելով 1582,9 մ . հասնում է Ե կետին, որը գտնվում է հողային ջրանցքի մոտ ու հանդիսանում է Աստղաշեն – Նորագյուղ – Հովսեփավան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Աստղաշեն – Հովսեփավան

Սահմանագիծը ` Ե — Զ

Աստղաշեն – Հովսեփավան համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ե կետից, որը գտնվում է հողային ջրանցքի մոտ ու հանդիսանում է Աստղաշեն – Նորագյուղ – Հովսեփավան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է հարավ — արևմուտք դաշտային ճանապարհով 376,4 մ . հասնում է 1 կետը, որը գտնվում է Իվանյան – Աստղա շ են ճանապարհի մոտ, ապա սահմանը վերոհիշյալ ճանապարհով անցնելով 263,9 մ . հասնում է 2- րդ կետը, այստեղից սահմանը թեքվում է հարավ անցնելով 157,1 մ . հասնում է 3- րդ կետին, ապա սահմանը թեքվում է արևմուտք անցնելով 259 մ . հասնում է 4 կետը, այստեղից սահմանը թեքվում է հարավ անցնելով 5- րդ կետը ` 117,3 մ ., 152,1 մ . հասնում է 6 կետին : Այստեղից սահմանը թեքվում է հարավ անցնելով 485,5 մ . հասնում է Զ կետին, որը գտնվում է Բադարա գետի ափին ու հանդիսանում է Աստղաշեն – Հովսեփավան – Լուսաձոր համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Աստղաշեն – Լուսաձոր

Սահմանագիծը ` Զ — Է

Աստղաշեն – Լուսաձոր համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Զ կետից, որը գտնվում է Բադարա գետի ափին ու հանդիսանում է Աստղաշեն – Հովսեփավան – Լուսաձոր համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս — արևմուտք ՝ Բադարա գետով հոսանքին հակառակ ուղղությամբ հասնում է 1 կետին, որը գտնվում է կամրջի մոտ, այստեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևմուտք զիգզագաձև անցնելով 2, 3, 4, 5, 6, 7, կետերը ` 164,6 մ ., 217,8 մ ., 191,4 մ ., 129,5 մ ., 78,4 մ ., 140,4 մ ., 86,2 մ . հասնում է 7 կետին, այնուհետև հողային ջրանցքով հակառակ ուղղությամբ անցնելով 705,1 մ . հասնում է Է կետին, որը հանդիսանում է Աստղաշեն – Լուսաձոր – Դահրավ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Աստղաշեն – Դահրավ

Սահմանագիծը ` Է — Ը

Աստղաշեն — Դահրավ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Է կետից, որը հանդիսանում է Աստղաշեն – Լուսաձոր – Դահրավ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է արևմուտք 132,1 մ . հասնում է 1 կետը, որտեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս անցնելով 188,1 մ . հասնում է 2 կետին, որը գտնվում է Բադարա գետի ափին, ապա սահմանը գնում է արևմուտք Բադարա գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ հասնում է Ը կետը, որը գտնվում է Դահրավ տանող ճանապարհի մոտ, հանդիսանում է Աստղաշեն – Դահրավ – Խանցք համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Աստղաշեն – Խանցք

Սահմանագիծը ` Ը — Ա

Աստղաշեն – Խանցք համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ը կետից, որը գտնվում է Դահրավ տանող ճանապարհի մոտ, հանդիսանում է Աստղաշեն – Դահրավ – Խանցք համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս — արևմուտք անցնելով 1, 2, 3, 4 կետերը ` 249,4 մ ., 168,3 մ ., 391,8 մ ., 176,2 մ ., 382,8 մ . հասնում է 5 կետին, ապա սահմանը թեքվում է հյուսիս ՝ ձորով անցնելով 6, 7, 8 կետերը ` 1249,9 մ ., 529,4 մ ., 674,9 մ ., 1434,1 մ . հասնում է Ա կետին, որը գտնվում է հյուսիս — արևմուտք ՝ Աստղաշեն համայնքից 2600 մ . հեռավորության վրա, որը հանդիսանում է Աստղաշեն – Խանցք – Հիլիս համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Բադարա համայնքի վարչա տարածքային սահմանների նկարագրությունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:50000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները :

Բադարա համայնքը գտնվում է Ասկերանի շրջկենտրոնից արևմուտք :

Հեռավորությունը Ստեփանակերտ քաղաքից ` 31 կմ :

Տարածությունը ` 1604,4 հա :

Պարագիծը ` 24706:

Բադարա համայնքը սահմանակցում է `

Ա — Բ հատվածով հյուսիս — արևելքում ՝ Խանցք համայնքին

Բ — Գ հատվածով հարավ — արևելքում ՝ Դահրավ համայնքին

Գ — Ա հատվածով հարավ — արևմուտքում և հյուսիսում ՝ պետ ական անտառի ֆոնդին

Բադարա – Խանցք

Սահմանագիծը ` Ա — Բ

Բադարա – Խանցք համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է Բադարա բնակավայրից հյուսիս 2000 մ . հեռավորության վրա ու հանդիսանում է Բադարա – Խանցք համայնքների ու պետ ական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հարավ — արևելք ձորով հասնում է 1 կետը, որը գտնվում է Աստղաշեն – Բադարա ճանապարհի մոտ, որտեղից նույն ուղղությամբ անցնելով 136,8 մ հասնում է 2- րդ կետը, որը գտնվում է Բադարա գետի ափին, ապա սահմանը գնում է արևելք ՝ Բադարա գետի հոսանքի ուղղությամբ հասնում է Բ կետը, որը հանդիսանում է Բադարա – Խանցք, Դահրավ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Բադարա – Դահրավ

Սահմանագիծը ` Բ — Գ

Բադարա – Դահրավ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը հանդիսանում է Բադարա – Խանցք, Դահրավ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, որտեղից սահմանը գնում է հարավ ՝ ձորով հասնում է 1 կետը, այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք ՝ անցնելով 261,8 մ . հասնում է 2- րդ կետին, այստեղից սահմանը գնում է հարավ — արևմուտք ՝ անցնելով 832,1 մ հասնում է Գ կետին, որը հանդիսանում է Բադարա – Դահրավ համայնքների ու պետական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը :

Բադարա – Պետ ական անտառ

Սահմանագիծը ` Գ — Ա

Բադարա – պետական անտառ սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը հանդիսանում է Բադարա – Դահրավ համայնքների ու պետական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հարավ — արևմուտք անցնելով 1, 2- րդ կետը հասնում է 3- րդ կետը համապատասխան աբար անցնելով 1288,6 մ ., 237,4 մ ., 240,1 մ ., այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք ՝ անցնելով 4, 5- րդ հասնում է 6- րդ կետը, համապատասխան աբար անցնելով 1040,4 մ ., 669,4 մ ., 230,6 մ ., այստեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևմուտք ՝ Բադարագետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ հասնում է 7- րդ կետը, այստեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևմուտք ՝ անցնելով 807,1 մ . հասնում է 8- րդ կետին, որտեղից նույն ուղղությամբ անցնելով 246,2 մ . հասնում է 9- րդ կետը, որը գտնվում է ձորակում, այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս վերոհիշյալ ձորով անցնելով 593,8 մ . հասնում է 10- րդ կետին, ապա սահմանը թեքվում է հարավ — արևմուտք ՝ անցնելով 1016,9 մ . հասնում է 11- րդ կետը, որը գտնվում է Բադարա գյուղի մոտ, այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք ՝ անցնում է 170,1 մ . հասնում է 12- րդ կետը նույն ուղղությամբ անցնելով 251,2 մ . հասնում է 13- րդ կետը, որտեղից սահմանը գնում է հյուսիս — արևելք ՝ անցնելով 14 կետը հասնում է 15- րդ կետը, համապատասխան աբար անցնելով 474,9 մ ., 1032,2 մ ., որտեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք ՝ անցնելով 16 կետը հասնում է 17- րդ, կետը համապատասխան աբար անցնելով 938,7 մ ., 497,8 մ ., որտեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևելք ՝ անցնելով 18, 19, 20, 21- ը հասնում է 22- րդ կետը, համապատասխան աբար անցնելով 1022,9 մ ., 198,3 մ ., 381,6 մ ., 149,2 մ ., 156,3 մ ., այստեղից սահմանը թեքվում է արևմուտք անցնելով 274,6 մ . հասնում է 23 կետը, որտեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս, հասնում է 24 կետը, այստեղից սահմանը գնում է հարավ — արևելք ՝ անցնելով 25 կետը հասնում է Ա կետին, համապատասխան աբար անցնելով 1037,6 մ ., 698,3 մ ., որը գտնվում է Բադարա բնակավայրից հյուսիս 2000 մ . հեռավորության վրա ու հանդիսանում է Բադարա – Խանցք համայնքների ու պետ ական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը :

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Դահրավ համայնքի վարչա տարածքային սահմանների նկարագրությունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:50000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները :

Դահրավ համայնքը գտնվում է Ասկերան շրջկենտրոնից հարավ — արևմուտք :

Հեռավորությունը Ստեփանակերտ քաղաքից ` 30 կմ :

Տարածությունը ` 2155,3 հա :

Պարագիծը ` 33440 մ :

Դահրավ համայնքը սահմանակցում է `

Ա — Բ հատվածով հյուսիսում ՝ Խանցք համայնքին

Բ — Գ հատվածով հյուսիս — արևելքում ՝ Աստղաշեն համայնքին

Գ — Դ հատվածով արևելքում ՝ Լուսաձոր համայնքին

Դ — Ե հատվածով հարավ — արևելքում ՝ Այգեստան համայնքին

Ե — Զ հատվածով հարավ — արևմուտքում ՝ Պետ անտառ ֆոնդին

Զ — Ա հատվածով հյուսիս — արևմուտքում ՝ Բադարա համայնքին

Դահրավ – Խանցք

Սահմանագիծը ` Ա — Բ

Դահրավ – Խանցք համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է Դահրավ համայնքից հյուսիս — արևմուտք 2100 մ . Բադարա գետի ափին ու հանդիսանում է Դահրավ – Խանցք- Բադարա համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, որտեղից սահմանը գնում է արևելք Բադարա գետի հոսանքի ուղղությամբ հասնում է Բ կետին, որը գտնվում է Դահրավ տանող ճանապարհի կամրջի մոտ ու հանդիսանում է Դահրավ – Խանցք – Աստղաշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Դահրավ – Աստղաշեն

Սահմանագիծը ` Բ — Գ

Դահրավ – Աստղաշեն համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը գտնվում է Դահրավ տանող ճանապարհի կամրջի մոտ ու հանդիսանում է Դահրավ – Խանցք – Աստղաշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է դեպի արևելք ՝ Բադարա գետի հոսանքի ուղղությամբ հասնում է 1 կետը, որտեղից սահմանը թեքվում է հարավ- արևելք, անցնելով 188,1 մ հասնում է 2- րդ կետը, որը գտնվում է հողային ջրանցքի մոտ, ապա սահմանը թեքվում է արևելք ՝ անցնելով 132,1 մ . հասնում է Գ կետին :

Դահրավ – Լուսաձոր

Սահմանագիծը ` Գ — Դ

Դահրավ – Լուսաձոր համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից : Այստեղից սահմանը գնում է հարավ, անցնելով 1, 2, 3- ը հասնում է 4- րդ կետը համապատասխան աբար անցնելով 398,9 մ ., 572,8 մ ., 312,9 մ ., 401,2 մ ., անցնելով 483,7 մ . հասնում է Դ կետին, որը հանդիսանում է Դահրավ – Լուսաձոր – Այգեստան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Դահրավ – Այգեստան

Սահմանագիծը ` Դ — Ե

Դահրավ – Այգեստան համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Դ կետից, որը հանդիսանում է Դահրավ – Լուսաձոր – Այգեստան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է հարավ-արևմուտք լեռնաշղթայով հասնում է Ե կետին, որը հանդիսանում է Դահրավ – Այգեստան համայնքների ու պ ետ ական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը :

Դահրավ – Պետական անտառ

Սահմանագիծը ` Ե — Զ

Դահրավ – պետական անտառ սահմանագիծը սկսվում է Ե կետից, որը հանդիսանում է Դահրավ – Այգեստան համայնքների ու պետական անտառի սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է հարավ — արևմուտք, անցնելով 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 հասնում է 8- ը կետը, համապատասխան աբար անցնելով 619,9 մ ., 316,4 մ ., 289,0 մ ., 789,6 մ ., 268,6 մ ., 472,2 մ ., այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք ՝ անցնելով 9, 10, 11 հասնում է 12 կետին, համապատասխան աբար անցնելով 327,7 մ ., 936,6 մ ., 551,1 մ : 12 կետից սահմանը թեքվում է հարավ — արևմուտք ՝ անցնելով 13, 14, 15, 16, 17 հասնում է 18 կետը համապատասխան աբար անցնելով 689,7 մ ., 171,9 մ ., 1363,8 մ ., 417,5 մ ., 1026,9 մ ., 457,5 մ ., այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևելքանցնելով 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 հասնում է 35 կետը, համապատասխան աբար անցնելով 715,0 մ ., 186,5 մ ., 214,0 մ ., 415,6 մ ., 411,0 մ ., 443,3 մ ., 409,2 մ ., 336,6 մ ., 590,3 մ ., 397,0 մ ., 419,7 մ ., 215,7 մ ., 723,6 մ ., 155,4 մ ., 499,1 մ ., 326,0 մ : Այստեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևելք ՝ անցնելով 550,6 մ . հասնում է 36 կետը, որտեղից թեքվում է հյուսիս — արևելք ՝ անցնելով 385,4 մ . հասնում է 37 կետը, ապա սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք ՝ անցնելով 38, 39- ը հասնում է 40 կետը, համապատասխան աբար անցնելով 514,6 մ ., 144,7 մ ., 585,2 մ : Այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևելք ՝ անցնելով 41, 42, 43, 44, 45 հասնում է 46 կետը, համապատասխան աբար 129,5 մ ., 102,5 մ ., 526,2 մ ., 683,6 մ ., 319,6 մ ., 262,3 մ ., որտեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս անցնելով 556,5 մ . հասնում է Զ կետին, որը հանդիսանում է Դահրավ – Բադարա համայնքների և պետ ական անտառ ային ֆոնդի սահմանագծերի հանգուցակետը :

Դահրավ – Բադարա

Սահմանագիծը ` Զ — Ա

Դահրավ – Բադարա համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Զ կետից, որը հանդիսանում է Դահրավ – Բադարա համայնքների և պետ ական անտառ ային ֆոնդի սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս — արևելք անցնելով 1 կետը հասնում է 2- րդ կետին համապատասխան 158,9 մ ., 676,2 մ : այստեղից սահմանը գնում է արևելք անցնելով 261,8 հասնում է 3- րդ կետին, որը գտնվում է ձորակի մոտ : այստեղից սահմանը ձորով անցնելով 912,4 մ . հասնում է Ա կետին, որը գտնվում է Բադարա գետի ափին ու հանդիսանում է Դահրավ – Բադարա – Խանցք համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Լուսաձոր համայնքի վարչա տարածքային սահմանների նկարագրությունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:50000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները :

Լուսաձոր համայնքը գտնվում է հարավ — արևմուտք Ասկերան շրջկենտրոնից :

Հեռավորությունը Ստեփանակերտ քաղաքից ` 18 կմ :

Համայնքի ընդհանուր տարածությունը ` 967,2 հա :

Պարագիծը կազմում է 14251 մ :

Լուսաձոր համայնքը սահմանակցում է `

Ա — Բ հատվածով հյուսիսում ՝ Աստղաշեն համայնքին .

Բ — Գ հատվածով հյուսիս — արևելքում ՝ Հովսեփավան համայնքին .

Գ — Դ հատվածով արևելքում ՝ Իվանյան համայնքին .

Դ — Ե հատվածով հարավում, հարավ — արևելքում ՝ Այգեստան համայնքին .

Ե — Ա հատվածով արևմուտքում ՝ Դահրավ համայնքին :

Լուսաձոր – Աստղաշեն

Սահմանագիծը ` Ա — Բ

Լուսաձոր – Աստղաշեն համայնքների սահմանգիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է Լուսաձոր բնակավայրից հյուսիս 2000 մ . հեռավորության վրա, որը հանդիսանում է Լուսաձոր – Աստղաշեն – Դահրավ համայնքների սահմանգծերի հանգուցակետը : Աստեղից սահմանը գնում է արևելք հողային ջրանցքով ու հասնում է 1- ին կետը, որը գտնվում է ջրանցքի աջ կողմում, այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս անցնելով 86,2 մ . հասնում է 2- րդ կետին, ապա սահմանը թեքվում է արևելք ՝ անցնելով 140,4 մ . հասնում է 3- րդ կետին, այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևելք ՝ անցնելով 78,4 մ . հասնում է 4- րդ կետին, այստեղից սահմանը թեքվում է արևելք ՝ անցնելով 129,5 մ . հասնում է 5- րդ կետին, որտեղից սահմանը գնում է հյուսիս — արևելք ՝ անցնելով 191,4 մ . հասնում է 6- րդ կետին, որտեղից սահմանը թեքվում է արևելք ՝ անցնելով 217,8 մ . հասնում է 7- րդ կետին, որը գտնվում է Ստեփանակերտ – Աստղաշեն – ավտոճանապարհի մոտ, որտեղից սահմանը վերոհիշյալ ճանապարհով անցնելով 164,6 մ . հասնում է 8- րդ կետը, որը գտնվում է Բադարա գետի կամուրջի մոտ, այստեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևելք ՝ Բադարա գետի հոսանքի ուղղությամբ հասնում է Բ կետին, որը գտնվում է վերոհիշյալ գետի աջ ափին ու հանդիսանում է Լուսաձոր – Հովսեփավան – Աստղաշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Լուսաձոր – Հովսեփավան

Սահմանագիծը ` Բ — Գ

Լուսաձոր – Հովսեփավան սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը գտնվում է վերոհիշյալ գետի աջ ափին ու հանդիսանում է Լուսաձոր – Հովսեփավան – Աստղաշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է արևելք Բադարա գետի հոսանքի ուղղությամբ հասնում է Գ կետին, որը գտնվում է գետի աջ ափին ու հանդիսանում է Լուսաձոր – Իվանյան – Հովսեփավան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Լուսաձոր – Իվանյան

Սահմանագիծը ` Գ — Դ

Լուսաձոր – Իվանյան համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը գտնվում է գետի աջ ափին ու հանդիսանում է Լուսաձոր – Իվանյան – Հովսեփավան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է հարավ ՝ անցնելով 668,9 մ . հասնում է 1 կետը, որը գտնվում է հողային ջրանցքի մոտ, այստեղից սահմանը գնում է արևելք վերոհիշյալ ջրանցքով անցնելով 2, 3- րդ կետը հասնում է 4- րդ կետը, համապատասխան աբար անցնելով 793,4 մ ., 182,6 մ ., 572,3 մ ., այստեղից սահմանը թեքվում է հարավ անցնելով 5, 6- րդ կետերը 249,0 մ ., 340,3 մ ., 256,3 մ . հասնում է Դ կետը, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ ու հանդիսանում է Լուսաձոր – Իվանյան – Այգեստան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Լուսաձոր – Այգեստան

Սահմանագիծը ` Դ — Ե

Լուսաձոր – Այգեստան համայն ք ների սահմանագիծը սկսվում է Դ կետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ ու հանդիսանում է Լուսաձոր – Իվանյան – Այգեստան համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է հարավ — արևմուտք ՝ դաշտային ճանապարհով հասնում է 1- ին կետին, այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք ՝ անցնելով 2, 3, 4, 5 կետերը հասնում է 6- րդ կետը, որը գտնվում է Ստեփանակերտ – Աստղաշեն ճանապարհի աջ կողմում : Անցնելով 329,0 մ ., 433,3 մ ., 416,2 մ ., 504,5 մ ., 227,9 մ . այստեղից սահմանը թեքվում է հարավ — արևմուտք ՝ անցնելով 190,6 մ . հասնում է 7- րդ կետը, որը գտնվում է Ստեփանակերտ – Այգեստան ճանապարհի մոտ, այստեղից ճանապարհը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք ՝ անցնելով 584,3 մ ., հասնում է 8- րդ կետին, ապա անցնելով նույն ուղղությամբ 422,1 մ . հասնում է Ե կետին, որը հանդիսանում է Լուսաձոր – Այգեստան – Դահրավ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Լուսաձոր – Դահրավ

Սահմանագիծը ` Ե — Ա

Լուսաձոր – Դահրավ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ե կետից, որը հանդիսանում է Լուսաձոր – Այգեստան – Դահրավ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս, անցնելով 1, 2, 3, կետերը հասնում է 4- րդ կետին, համապատասխան աբար անցնելով 483,7 մ ., 401,2 մ ., 312,9 մ ., 572,8 մ . անցնելով 398,9 մ . հասնում է Ա կետին, որը գտնվում է Լուսաձոր բնակավայրից հյուսիս 2000 մ . հեռավորության վրա, որը հանդիսանում է Լուսաձոր – Աստղաշեն – Դահրավ համայնքների սահմանգծերի հանգուցակետը :

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Շուշիի շրջանի Մեծ Շեն համայնքի վարչա տարածքային սահմանների նկարագրությունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 ր 1:50000 մաշտաբի տեղագրական քարտեզները :

Մեծ Շեն համայնքը գտնվում է Շուշ իի շրջանի հարավային մասում .

Հեռավորությունը Շուշի քաղաքից – 37 կմ .

Տարածությունը – 1775,6 հա, պարագիծը ` 24354 մ :

Մեծ Շեն համայնքը սահմանակցում է `

Ա — Բ հատվածով – հյուսիսում և հյուսիս արևմուտքում Եխծահող համայնքին .

Բ — Գ հատվածով հարավ արևելքում Հին Շեն համայնքին .

Գ — Ա հատվածով հարավուն – Քաշաթաղի շրջանին :

Մեծ Շեն – Ե ղց ահող

Սահմանագիծը ` – Ա — Բ

Մեծ Շեն Ե ղց ահող համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է Յագլը գետի աջ ափին, Բերձոր բնակավայրից 2100 մ հարավ արևելք, հանդիսանում է Մեծ Շեն, Ե ղց ահող համայնքների և Քաշաթաղի շրջանի սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս արևելք Յագլը գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ հասնում է 1 կետին, որը գտնվում է Յագլը գետի ձախ ափին, ապա սահմանը գնում է հյուսիս արևմուտք 745,5 մ հասնում է 2 մետին, որը գտնվում է Ստեփանակերտ — Գորիս ավտոմայրուղու մոտ, ապա սահմանը գնում է ձորակով հյուսիս — արևմուտք 679,3 մ հասնում է 3 կետին, ապա թեքվում է հյուսիս արևելք անցնելով 1056,9 մ հասնում է 4 կետին, ապա սահմանը թեքվում է հարավ արևելք անցնելով 1009,0 մ հասնում է 5 կետին, որը նույնպես գտնվում է Ստեփանակերտ – Գորիս ավտոմայրուղու մոտ, ապա սահմանը վերոհիշյալ ճանապարհով հասնում է 6 կետին, որը գտնվում է Տաս ը վերս տ կոչվող բնակավայրի արևելյան մասում, ապա սահմանը գնում է հարավ արևելք 88,7 մ հասնում է 7 կետին, որը գտնվում է Յագլը գետի ափին, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս – արևելք գետի հոսանքի հակառակ ոիղղությամբ հասնում է 8 կետին, որտեղից սահմանը թեքվում է հարավ – արևելք, ձորակով հասնում է 9 կետին , ապա սահմանը վերոհիշյալ ձորակով թեքվում է հարավ, պետական ան տ առի միջով հասնում է Բ կետին, որը գտնվում է 2016,2 մ բարձրության վրա և հանդիսանում է Մեծ Շեն, Ե ղց ահող, Հին Շեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Մեծ Շեն — Հին Շեն

Սահմանագիծը ` Բ — Գ

Մեծ Շեն – Հին Շեն համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը գտնվում է 2016,2 մ բարձրության վրա և հանդիսանում է Մեծ Շեն, Ե ղց ահող, Հին Շեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հարավ արևմուտք անցնելով 1 կետը : 446,8 մ, 888,6 մ հասնում է 2 կետին, ապա սահմանը թեքվում է հյուսիս արևմուտք անցնելով 858,4 մ հասնում է 3 կետին, որը գտնվում է 2285,2 մ բարձրության վրա, ապա սահմանը թեքվում է հարավ արևմուտք ՝ անցնելով 1490,6 մ հասնում է 4 կետին, ապա սահմանը նույն ուղղությամբ հատելով Մեծ Շեն, Հին Շեն ավտոճանապարհը անցնելով 1597,7 մ հասնում է Գ կետին, որը գտնվում է Գյ ամը չ սարի վրա 1785,7 մ բարձրության վրա, հանդիսանում է Մեծ Շեն, Հին Շեն, Քաշաթաղի շրջանի սահմանագծերի հանգուցակետը :

Մեծ Շեն – Քաշաթաղի շրջան

Սահմանագիծը ` – Գ — Ա

Մեծ Շեն – Քաշաթաղի շրջան սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը գտնվում է Գյ ամը չ սարի վրա 1785,7 մ բարձրության վրա, հանդիսանում է Մեծ Շեն, Հին Շեն, Քաշաթաղի շրջանի սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս արևմուտք, 207,9 մ հասնում է 1 կետին, ապա սահմանը լեռնաշղթայով անցնելով 596,3 մ հասնում է 2 կետին, ապա սահմանը գնում է հարավ արևմուտք նույնպես լեռնաշղթայով 1011,2 մ հասնում է 3 կետին, որը գտնվում է 1523,1 մ բարձրության վրա, այստեղից սահմանը գնում է հարավ արևմուտք Լեռնաշղթայով անցնելով 4 կետը ` 514,7 մ, 692,8 մ հասնում է 5 կետին, որը գտնվում է Բերձոր – Կուբաթլը ավտոճանապարհի մոտ, ապա սահմանը նույն ուղղությամբ անցնելով 383,3 մ հասնում է Ա կետին, որը գտնվում է Յագլը գետի աջ ափին, հանդիսանում է Մեծ Շեն, Ե ղց ահող, Քաշաթաղի շրջանի սահմանագծերի հանգուցակետը :

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Սարուշեն համայնքի վարչատնտեսական սահմանների նկարագրությունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:50000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները.

Սարուշեն համայնքը գտնվում է հարավ արևելք Ասկերան շրջկենտրոնից.

Հեռավորությունը Ստեփանակերտ քաղաքից – 33կմ.

Տարածությունը` 1350,9հա այդ թվում

I հատված – 1008,9հա, պարագիծը – 1880մ.

II հատված – 342,0հա, պարագիծը – 9100մ.

Սարուշեն համայնքը սահմանակցում է`

Ա-Բ հատվածով հյուսիսում Մսմնա համայնքին.

Բ-Գ հատվածով արևելքում Կարմիր – Շուկա համայնքին.

Գ-Դ հատվածով Սարգսաշեն համայնքին հարավում.

Դ-Ե հատվածով արևմուտքում Ակնաղբյուր համայնքին.

Ե-Ա հատվածով հյուսիս – արևմուտքում Խաչմաչ համայնքին:

Սարուշեն – Մսմնա

Սահմանագիծը – Ա-Բ

Սարուշեն – Մսմնա համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից,, որը գտնվում է Սարուշեն համայնքից 2000մ հյուսիս արևմուտք, դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում, և հանդիսանում է Սարուշեն, Խաչմաչ, Մսմնա համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, անցնելով դաշտային ճանապարհների խաչմերուկը, որը գտնվում է 1286,0մ բարձրության վրա, ապա շարունակելով նույն ուղղությունը սահմանը անտառի և վարելահողի սահմանով հասնում է Բ կետին, որը գտնվում է Խերխան տանող ճանապարհի հյուսիսային մասում և 40մ. հեռավորության վրա հանդիսանում է Սարուշեն, Մսմնա, Կարմիր-Շուկա համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը:

Սարուշեն – Կարմիր-Շուկա

Սահմանագիծը` Բ-Գ

Սարուշեն – Կարմիր-Շուկա համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը գտնվում է Խերխան տանող ճանապարհի հյուսիսային մասում 40մ հեռավորության վրա և հանդիսանում է Սարուշեն, Մսմնա, Կարմիր-Շուկա համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հարավ – 150,0մ հասնելով 1 կետին, այստեղից սահմանը գնում է արևմուտք 178,1մ հասնում է 2 կետին, որը գտնվում է ձորի սկզբին, որտեղից սահմանը գնում է հարավ արևմուտք ձորով հասնում է աղբյուրի, որը գտնվում է 1108,4մ բարձրության վրա: Շարունակելով նույն ուղղությունը սահմանը գնալով ձորի միջով անցնելով 1097,5, 991,9մ, 930,2մ հասնում է դաշտային ճանապարհին, որը գնում է Սարուշեն, Սխտորաշեն համայնքները, ապա Սարուշեն տանող դաշտային ճանապարհով հասնում է Կարմիր Շուկա – Ստեփանակերտ ճանապարհների հատման կետը: Այստեղից սահմանը վերոհիշյալ ճանապարհով Ստեփանակերտի ուղղությամբ հասնում է Գ կետին, որը գտնվում է Կարմիր Շուկա – Ստեփանակերտ և Սարգսաշեն տանող ճանապարհի խաչմերուկում և հանդիսանում է Սարուշեն, Կարմիր Շուկա, Սարգսաշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը:

Սարուշեն – Սարգսաշեն

Սահմանագիծը` Գ-Դ

Սարուշեն – Սարգսաշեն համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը գտնվում է Կարմիր-Շուկա, Ստեփանակերտ և Սարուշեն տանող ճանապարհների խաչմերուկում և հանդիսանում է Սարուշեն, Սարգսաշեն, Կարմիր Շուկա համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է արևմուտք միջհամայնքային Սարգսաշեն տանող ճանապարհով հասնում է Դ կետին, որը գտնվում է նախկին խոզաբուծական Ֆերմայի մոտ գտնվող ձորակում և հանդիսանում է Սարուշեն, Սարգսաշեն, Ակնաղբյուր համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը:

Սարուշեն – Ակնաղբյուր

Սահմանագիծը` Դ-Ե

Սարուշեն, Ակնաղբյուր համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Դ կետից, որը գտնվում է նախկին խոզաբուծական Ֆերմայի մոտ գտնվող ձորակում, հանդիսանում է Սարուշեն, Սարգսաշեն, Ակնաղբյուր համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս ձորակով հոսանքի հակառակ ուղղությամբ, անցնելով 1 կետը հասնում է 2 կետին, որը գտնվում է Կարմիր Շուկա Ստեփանակերտ և Ակնաղբյուր տանող ճանապարհների խաչմերուկում: Այստեղից սահմանը գնում է հարավ Ակնաղբյուր տանող ճանապարհով անցնելով 216,6մ հասնում է 3 կետին, ապա սահմանը գնում է հարավ արևմուտք 164,2մ հասնում է 4 կետին, որտեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս արևմուտք անցնելով 5, 6, 7 կետերը 103,2մ, 173,4մ, 370,9մ, 117,3մ հասնում է 8 կետին, որը գտնվում է ձորակում, այստեղից սահմանը գնում է հարավ արևմուտք վերոհիշյալ ձորակով հասնում է Ե կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ, հանդիսանում է Սարուշեն, Ակնաղբյուր, Խաչմաչ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը:

Սարուշեն – Խաչմաչ

Սահմանագիծը` Ե-Ա

Սարուշեն – Խաչմաչ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ե կետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ, հանդիսանում է Սարուշեն, Ակնաղբյուր, Խաչմաչ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս արևմուտք անցնելով 1 կետը` 304,9մ, 185,2մ հասնում է 2 կետին, որտեղից սահմանը գնում է հյուսիս արևելք անցնելով 3 կետը` 358,9մ, 208,7մ հասնում է 4 կետին, որը գտնվում է ձորակի մոտ, ապա նույն ուղղությամբ վերոհիշյալ ձորակով գնալով 877,6մ հասնում է 5 կետին, որը գտնվում է Ստեփանակերտ, Կարմիր-Շուկա ավտոճանապարհի մոտ, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս արևելք 803,1մ հասնում է Ա կետին, որը հանդիսանում է Սարուշեն, Խաչմաչ, Մսմնա համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը:

Սարուշեն – II հատված

Տարածությունը – 342,0հա պարագիծը – 9100մ.

Սարուշեն II հատվածը գտնվում է Ամարաս կոչվող տեղամասում:

Սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է Խազազ սարի ստորոտում հյուսիս արևելք 850մ, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս արևելք դաշտային ճանապարհով անցնելով 808,1մ հասնում է 1 կետին, գնալով նույն ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով 305,5մ հասնում է 2 կետին, ապա սահմանը թեքվում է հյուսիս արևմուտք դաշտային ճանապարհով հասնում է 3 կետին, որտեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս արևելք անցնելով 106,3մ հասնում է 4 կետին, ապա գնում է հարավ արևելք 190,2մ հասնում է 6 կետին, որը գտնվում է Ամարաս գետի աջ ափին և սահմանակցում է Սոս համայնքին: Սահմանը Ամարաս գետի հոսանքի ուղղությամբ հասնում է 7 կետին, այստեղից սահմանը թեքվում է հարավ անցնելով 191.4մ հասնում է 8 կետին, որտեղից սահմանը թեքվելով հարավ արևելք անցնելով 586,4մ հասնում է 9 կետին, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս արևելք անցնելով 74,6մ հասնում է 10 կետին, թեքվելով հարավ արևելք 220,0մ հասնում է 11 կետին, որը գտնվում է Ամարաս գետի գետի աջ ափին, ապա գնալով Ամարաս գետի հոսանքի ուղղությամբ հասնում է 12 կետին: Թեքվելով հարավ արևմուտք ջրբաժանով անցնելով 13, 14, 15, 16 կետերը` 970,8մ, 537,2մ, 249մ, 497,6մ, 258,7մ հասնում է 17 կետին, ապա սահմանը գնում է հյուսիս արևմուտք անցնելով 542,4մ հասնում է 18 կետին: Հատվածը 12-18 կետը սահմանակցում է Ջիվանի համայնքին: Սահմանը 18 կետից անցնելով 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 կետերը հասնում է Ա կետին սահմանակցելով ՊԱՖ-ին:

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Խաչմաչ համայնքի վարչա տարածքային սահմանների նկարագրությունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:50000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները :

Խաչմաչ համայնքը գտնվում է Ասկերան շրջկենտրոնից – հարավ արևելյան մասում :

I հատվածի պարագիծը 16900 մ, II հատվածի պարագիծը 5800 մ :

Տարածությունը ` 1272,4 հա – այդ թվում ` I հավածը 1169,5 մ, II հատվածը 102,9 հա :

Խաչմաչ համայնքը սահմանակցում է `

Ա — Բ հատվածով Մարտունու շրջանի հյուսիս – արևելքում ՝ Մսմնա համայնքին .

Բ — Գ հատվածով հարավ արևելքում ՝ Սարուշեն համայնքին .

Գ — Դ հատվածով հարավում ՝ Ակնաղբյուր համայնքին .

Դ — Ե հատվածով արևմուտքում ՝ Սզնեք համայնքին .

Ե — Ա հատվածով արևմուտքում — հյուսիսում ՝ Կարմիր գյուղ համայնքին :

Խաչմաչ – Մսմնա

Սահմանագիծը ` Ա — Բ

Խաչմաչ – Մսմնա համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է Խաչմաչ բնակավայրից 2000 մ հյուսիս, և հանդիսանում է Խաչմաչ, Կարմիր — Գյուղ, Մսմնա համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, ապա սահմանը գնում է հարավ արևելք անցնելով 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 կետերը համապատասխանաբար ` 360,7 մ, 289,6 մ, 296,5 մ, 250,2 մ, 308,6 մ, 295,4 մ, 175,5 մ, 465,7 մ, 289,0 մ, 261 մ հասնում է 10 կետին, ապա սահմանը նույն ուղղությամբ անցնելով 329,3 մ հասնում է 11 կետին, որը գտնվում է Շալիկո վանք տեղամասի հարավային մասում, այստեղից սահմանը գնում է հարավ արևմուտք անցնելով 12 կետը 367,4 մ հասնում է 13 կետին ` անցնելով 619,4 մ, գտնվում է Խաչմաչ — Մսմնա համայնքների ավտոճանապարհի հյուսիսային մասում, ապա սահմանը նույն ուղղությամբ անցնելով 209,5 մ հասնում է 14 կետին, որտեղից սահմանը թեքվում է հարավ արևելք անցնելով 260,5 մ հասնում է Բ կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ և հանդիսանում է Խաչմաչ, Մսմնա, Սարուշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Խաչմաչ – Սարուշեն

Սահմանագիծը ` Բ — Գ

Խաչմաչ – Սարուշեն համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ և հանդիսանում է Խաչմաչ, Մսմնա, Սարուշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հարավ արևմուտք ՝ անցնելով 803,1 մ հասնում է 1 կետին, որը գտնվում է Ստեփանակերտ – Կարմիր Շուկա ճանապարհի հարավային մասում, ձորակի մոտ, ապա սահմանը գնում է հարավ արևմուտք, ձորակով հասնում է 2 կետին, այստեղից նույն ուղղությամբ սահմանը անցնելով 3 կետը ` 208,7 մ, 358,9 մ հասնում է 4 կետին, ապա սահմանը գնում է հարավ 185,2 մ հասնում է 5 կետին, ապա գնալով հարավ արևելք 304,9 մ հասնում է Գ կետին, որը հանդիսանում է Խաչմաչ, Սարուշեն, Ակնաղբյուր համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Խաչմաչ – Ակնաղբյուր

Սահմանագիծը ` Գ — Դ

Խաչմաչ – Ակնաղբյուր համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը հանդիսանում է Խաչմաչ, Սարուշեն, Ակնաղբյուր համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հարավ արևելք 195,3 մ հասնում է 1 կետին, որը գտնվում է ձորակի ձախ ափին, այստեղից սահմանը գնում է հարավ արևմուտք – 558,4 մ հասնում է 2 կետին, ապա սահմանը նույն ուղղությամբ անցնելով 215,2 մ հասնում է 3 կետին, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս արևմուտք 298,0 մ հասնում է 4 կետին, որը գտնվում է ձորակի աջ մասում, ապա սահմանը նշված ձորակով գնում է հյուսիս արևմուտք հասնում է Դ կետին, որը գտնվում է Շուկանոն գետի և ձորակի խաչմերուկում, հանդիսանում է Խաչմաչ – Ակնաղբյուր, Սզնեք համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Խաչմաչ – Սզնեք

Սահմանագիծը ` Դ — Ե

Խաչմաչ – Սզնեք համայնքների սահմանագիծը սկսում է Դ կետից, որը գտնվում է Շուկանոն գետի և ձորակի խաչմերուկում, հանդիսանում է Խաչմաչ, Ակնաղբյուր, Սզնեք համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս ձորակով հասնում է Ե կետին, որը գտնվում է ձորակի աջ ափին, հանդիսանում է Խաչմաչ, Սզնեք, Կարմիր գյուղ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Խաչմաչ – Կարմիր գյուղ

Սահմանագիծը ` Ե — Ա

Խաչմաչ – Կարմիր գյուղ սահմանագիծը սկսվում է Ե կետից, որը գտնվում է ձորակի աջ ափին, հանդիսանում է Խաչմաչ, Սզնեք, Կարմիր գյուղ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս, ձորով հասնում է 1 կետին, ապա սահմանը թեքվում է հյուսիս արևելք հատելով Կարմիր Գյուղ – Խաչմաչ ավտոճանապարհը, անցնելով 2, 3, 4 կետերը ` 280,2 մ, 119,1 մ, 590,3 մ, 392,7 մ հասնում է 5 կետին, այստեղից սահմանը թեքվում է հյուսիս անցնելով 6 կետը ` 195,3 մ, հասնում է 7 կետին 272. 3մ. , այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս արևելք 444,8 մ հասնում է Ա կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում և հանդիսանում է Խաչմաչ, Կարմիր գյուղ, Մսմնա համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Խաչմաչ համայնքի II հատվածի սահմանների նկարագրությունը

Խաչմաչ համայնքի II հատվածը գտնվում է Ամարաս կոչվող տեղամասում, տարածությունը – 102,9 հա, պարագիծը ` 5800 մ : Սահմանը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է նախկին Դիլագարդա բնակավայրից 3000 մ արևմուտք, ապա սահմանը գնում է արևելք 434,2 մ հասնում է Բ կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի աջ կողմում, այստեղից սահմանը թեքվում է հարավ արևելք անցնելով 534,0 մ հասնում է 1 կետին, ապա սահմանը գնում է հարավ արևմուտք անցնելով 2 կետը – 141,9 մ, 159,0 մ հասնում է 3 կետին, ապա սահմանը գնում է հյուսիս 152,9 մ հասնում է 4 կետին, ապա սահմանը գնում է հարավ արևմուտք 402,0 մ հասնում է 5 կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ, ապա սահմանը գնում է դաշտային ճանապարհով հարավ արևմուտք հասնում է Ագոգ գետի ափին գտնվող 6 կետին, այստեղից Ագոգ գետով, հոսանքին հակառակ ուղղությամբ հասնում է 7 կետին, ապա սահմանը գնում է հյուսիս արևելք – 146,2 մ հասնում է Գ կետին, ապա սահմանը գնում է հյուսիս արևմուտք, անցնելով 1, 2, 3, 4 կետերը ` 222,5 մ, 503,4 մ, 622,8 մ, 353,1 մ, 168,9 մ հասնում է Ա կետին :

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Խանցք համայնքի վարչատարածքային սահմանների նկարագրությունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:150000 մաշտաբի տեղագրական քարտեզները :

Խանցք համայնքը գտնվում է Ասկերանի շրջանի արևմտյան մասում .

Հեռավորությունը Ստեփանակերտ քաղաքից – 30 կմ .

Տարածությունը – 871,7 հա, պարագիծը – 16820 մ .

Խանցք համայնքը սահմանակցում է `

Ա — Բ հատվածով – հյուսիս արևմուտքում – պ ետ ական ան տ առ ային Ֆոնդին .

Բ — Գ հատվածով հյուսիսում ՝ Խնձրիստան համայնքին .

Գ — Դ հատվածով – արևելքում ՝ Հիլիս համայնքին .

Դ — Ե հատվածով – արևելքում ՝ Աստղա շ են համայնքին .

Ե — Զ հատվածով – հա ր ավում ՝ Դահրավ համայնքին .

Զ — Ա հատվածով – արևմուտքում ՝ Բադարա համայնքին :

Խանցք – Պետ ական – Ան տ առ

Սահմանագիծը – Ա — Բ

Խանցք – պ ետ ական անտառ սահմանիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է Խանցք համայնքից 1800 մ հյուսիս արևմուտք, դաշտային ճանապարհի մոտ, այստեղից սահմանը գնում է հյուսիս արևելք 1452,3 մ հասնում է 1 կետին, ապա սահմանը թեքվում է հյուսիս անցնելով 389,6 մ հասնում է 2 կետին, ապա նույն ուղղությամբ անցնելով 465,4 մ հասնում է Բ կետին, որը հանդիսանում է Խանցք, պ ետ ական ան տ առ, Խնձրիստան սահմանագծերի հանգուցակետը :

Խանցք – Խնձրիստան

Սահմանագիքը Բ — Գ

Խանցք — Խնձրիստան համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը հանդիսանում է Խանցք, պ ետ ական ան տ առ, Խնձրիստան սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հարավ արևելք, անանուն ձորակով հասնում է Գ կետին, որը հանդիսանում է Խանցք, Խնձրիստան, Հիլիս համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Խանցք – Հիլիս

Սահմանագիծը – Գ — Դ

Խանցք, Հիլիս համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը հանդիսանում է Խանցք, Խնձրիստան, Հիլիս համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հարավ արևմուտք 183,6 մ հասնում է 1 կետին, ապա սահմանը դաշտային ճանապարհով գնում է հարավ 554,8 մ հասնում է 2 կետին, ապա սահմանը գնում է հյուսիս արևելք անցնելով 371,0 մ, 239,4 մ հասնում է 4 կետին, ապա սահմանը թեքվում է հարավ արևելք ՝ անցնելով 245,6 մ հասնում է Դ կետին, որը գտնվում է լեռնաշղթայի վրա, հանդիսանում է Խանցք, Հիլիս, Աստղաշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Խանցք – Աստղաշեն

Սահմանագիծը – Դ — Ե

Խանցք – Աստղաշեն համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Դ կետից, որը գտնվում է լեռնաշղթայի վրա, հանդիսանում է Խանցք, Հիլիս, Աստղաշեն համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է հարավ դաշտային ճանապարհով անցնելով 849,6 մ, 584,5 մ հասնում է 2 կետին, ապա սահմանը գնում է հարավ արևելք 674,9 մ հասնում է 3 կետին, ապա սահմանը գնում է ձորով հարավ անցնելով 4 կետը ` համապատասխանաբար 529,4 մ, 1240,9 մ հասնում է 5 կետին, որը գտնվում է Աստղաշեն, Բադարա ճանապարհի մոտ, ապա սահմանը գնում է արևելք, հողային ջրանցքով 382,8 մ հասնում է 6 կետին, ապա սահմանը թեքվում է հարավ արևելք ՝ նախկին Խոզաբուծական ֆերմայի մոտով անցնելով 176,2 մ հասնում է 7 կետին, ապա սահմանը թեքվում է արևելք ՝ անցնելով 391,8 մ հասնում է 8 կետին, ապա սահմանը գնում է հարավ 186,3 մ հասնում է 9 կետին, այստեղից սահմանը գնում է արևելք 207,3 մ հասնում է Ե կետին, որը գտնվում է Այգեստան – Դահրավ տանող ճանապարհի վրա կառուցված կամրջի մոտ, հանդիսանում է Խանցք, Այգեստան, Դահրավ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Խանցք – Դահրավ

Սահմանագիծը – Ե — Զ

Խանցք, Դահրավ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ե կետից, որը գտնվում է Այգեստան – Դահրավ տանող ճանապարհի վրա կառուցված կամրջի մոտ, հանդիսանում է Խանցք, Այգեստան, Դահրավ համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը Բադարա գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ գնում է արևմուտք հասնում է Զ կետին, որը գտնվում է Բադարա գետի և անանուն ձորակի միախառնման կետում, հանդիսանում է Խանցք, Դահրավ, Բադարա համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը :

Խանցք – Բադարա

Սահմանագիծը – Զ — Ա

Խանցք Բադարա համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Զ կետից, որը գտնվում է Բադարա գետի և անանուն ձորակի միախառնման կետում, հանդիսանում է Խանցք, Դահրավ, Բադարա համայնքների սահմանագծերի հանգուցակետը, այստեղից սահմանը գնում է արևմուտք Բադարա գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ, հասնում է 1 կետին, ապա սահմանը գնում է հյուսիս արևմուտք 142,1 մ հասնում է 2 կետին, որը գտնվում է Այգեստան — Բադարա ճանապարհի մոտ, ապա սահմանը գնում է հյուսիս արևմուտք ՝ ձորակով հասնում է Ա կետին, որը հանդիսանում է Խանցք, Բադարա, պ ետ ական ան տ առ սահմանագծերի հանգուցակետը :

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի Նոր Հայկաջյուր համայնքի վարչատարածքային սահմանների նկարագրութունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:50000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները:

Նոր Հայկաջյուր համայնքը գտնվում է Մարտակերտի շրջանի հարավ-արևելքում Մարտակերտ շրջկենտրնից 10 կմ հեռավորության վրա:

Պարագիծը` 17260մ:

Տարագիծը` 1398,6հա:

Նոր Հայկաջուր համայնքը սահմանակցում է`

Ա-Բ հատվածով — արևելքում ` Մարտակերտի շրջանի պահուստային հողերի հետ.

Բ-Գ հատվածով — հարավում ` Մարտակերտի շրջանի Նոր Մարաղա համայնքի հետ.

Գ-Դ հատվածով — արևմուտքում ` Մարտակերտի շրջանի պահուստային հողերի հետ.

Դ-Ա հատվածով — հյուսիս-արևմուտքում ` Մարտակերտի շրջանի Նոր Կարմիրավան համայնքի հետ.

Նոր Հայկաջուր — Մարտակերտի շրջանի պահուստային հողեր

Սահմանագիծը` Ա-Բ

Նոր Հայկաջուր համայնքի և Մարտակերտի շրջանի պահուստային հողերի սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է Նոր Հայկաջուր գյուղից 2500մ հարավ, Թարթառ գետի աջափնյա ջրանցքի մոտ և հանդիսանում է Նոր Կարմիրավան, Նոր Հայկաջուր համայնքների և Մարտակերտի շրջանի պահուստային հողերի հանգուցակետը: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հարավ, հասնելով Բ կետին, որը հանդիսանում է Նոր Մարաղա, Նոր Հայկաջուր համայնքների և Մարտակերտի շրջանի պահուստային հողերի հանգուցակետը:

Նոր Հայկաջուր — Մարտակերտի շրջանի Նոր Մարաղա

Սահմանագիծը` Բ-Գ

Նոր Հայկաջուր և Նոր Մարաղա համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը հանդիսանում է Նոր Մարաղա, Նոր Հայկաջուր համայնքների Մարտակերտի շրջանի պահուստային հողերի հանգուցակետը: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի արևմուտք և անցնում դաշտային ճանապարհով` հասնելով առաջին կետին, ապա սահմանը թեքվում է դեպի հարավ և անցնելով 2,3,4,5,6,7 կետերը համապատասխանաբար` 165,4մ ; 103,5մ; 45,9մ; 20,6մ; 161,3մ; 67,4մ և 275,2մ հասնում 7 կետին: 7 կետից թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով Ստեփանակերտ-Մարտակերտ ճանապարհը, սահմանն անցնելով ձորակով հասնում է Գ կետին, որը գտնվում է ջրբաժան լեռնաշղթայի վրա և հանդիսանում է Նոր Հայկաջուր Նոր Մարաղա, համայնքների և Մարտակերտի շրջանի պահուստային հողերի հանգուցակետը:

Նոր Հայկաջուր — Մարտակերտի շրջանի պահուստային հողեր

Սահմանագիծը` Գ-Դ

Նոր Հայկաջուր համայնքի և Մարտակերտի շրջանի պահուստային հողերի սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը գտնվում է ջրբաժան լեռնաշղթայի վրա և հանդիսանում է Նոր Հայկաջուր, Նոր Մարաղա համայնքների և Մարտակերտի շրջանի պահուստային հողերի հանգուցակետը: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք ջրբաժան լեռնաշղթայով, ձորի միջով անցնելով Կավիրտ գետակը և նորից ձորակով, նույն ուղղությամբ հասնում Դ կետին, որը գտնվում է 685,3մ բարձունքի վրա և հանդիսանում է Նոր Հայկաջուր Նոր Կարմիրավան, համայնքների և Մարտակերտի շրջանի պահուստային հողերի հանգուցակետը:

Նոր Հայկաջուր — Նոր Կարմիրավան

Սահմանագիծը` Դ-Ա

Նոր Հայկաջուր, Նոր Կարմիրավան համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Դ կետից, որը հանդիսանում է Նոր Հայկաջուր, Նոր Կարմիրավան, համայնքների և Մարտակերտի շրջանի պահուստային հողերի հանգուցակետը: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և ձորակով անցնելով Ստեփանակերտ-Մարտակերտ ճանապարհը, հասնում է Ա կետին որը գտնվում է Թարթառ գետի աջափնյա ջրանցքի մոտ և հանդիսանում է Նոր Կարմիրավան, Նոր Հայկաջուր համայնքների և Մարտակերտի շրջանի պահուստային հողերի հանգուցակետը:

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի Նոր Կարմիրավան համայնքի վարչատարածքային սահմանների նկարագրութունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:50000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները:

Նոր Կարմիրավան համայնքը գտնվում է Մարտակերտի շրջանի հարավ-արևելքում Մարտակերտ շրջկենտրնից 8 կմ հեռավորության վրա:

Պարագիծը` 19432մ:

Տարագիծը` 1945,7հա:

Նոր Կարմիրավան համայնքը սահմանակցում է`

Ա-Բ հատվածով — հյուսիս-արևմուտքում ` Մարտակերտ համայնքի հետ.

Բ-Գ հատվածով — հյուսիս-արևելքում ` Մարտակերտի շրջանի պահուստային հողերի հետ.

Գ-Դ հատվածով — հարավ-արևելքում ` Մարտակերտի շրջանի Նոր Հայկաջուր համայնքի հետ.

Դ-Ե հատվածով — հարավ-արևմուտքում ` Մարտակերտի շրջանի պահուստային հողերի հետ.

Ե-Զ հատվածով — արևմուտքում` Մեհմանա համայնքի 2 հատվածի հետ.

Զ-Ա հատվածով — արևմուտքում` Ջանյաթաղ համայնքի հետ.

Նոր Կարմիրավան- Մարտակերտ

Սահմանագիծը` Ա-Բ

Նոր Կարմիրավան և Մարտակերտ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է Խաչինյալ լերնաշղթայի վրա Մարտակերտ շրջկենտրնից դեպի հարավ 4500մ հեռավորության վրա և հանդիսանում է Նոր Կարմիրավան, Ջանյաթաղ և Մարտակերտ համայնքների հանգուցակետը: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 1985մ, հասնում է 1 կետին, որը գտնվում է Ստեփանակերտ — Մարտակերտ ճանապարհի վրա, շարունակվելով նույն ուղղությամբ և անցնելով 1077,1 մ, հասնում է 2 կետին: 2 կետից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս և անցնելով 806,1մ հասնում է 3 կետին, ապա սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք անցնելով 199,8մ, հասնում է Բ կետին, որը գտնվում է Թարթառ գետի աջափնյա ջրանցքի մոտ և հանդիսանում է Մարտակերտ համայնքի, պահուստային հողեր և Նոր Կարմիրավան համայնքի հանգուցակետը:

Նոր Կարմիրավան- Մարտակերտի շրջանի պահուստային հողեր

Սահմանագիծը` Բ-Գ

Նոր Կարմիրավան համայնքի և Մարտակերտի շրջանի պահուստային հողերի սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը հանդիսանում է Մարտակերտ, Նոր Կարմիրավան համայնքների և պահուստային հողեր հանգուցակետը: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և, անցնելով Թար-Թար գետի աջափնյա ջրանցքով, հասնում է Գ կետին, որը գտնվում է այս ջրանցքի վրա և հանդիսանում է պահուստային հողեր, Նոր Հայկաջուր և Նոր Կարմիրավան համայնքների հանգուցակետը:

Նոր Կարմիրավան — Նոր Հայկաջուր

Սահմանագիծը` Գ-Դ

Նոր Կարմիրավան, Նոր Հայկաջուր համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը գտնվում է Թարթառ գետի աջափնյա ջրանցքի վրա և հանդիսանում է պահուստային հողեր, Նոր Հայկաջուր և Նոր Կարմիրավան համայնքների հանգուցակետը: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով ձորակով 3646,1մ, հասնում է 1 կետին, որը գտնվում է Ստեփանակերտ-Մարտակերտ ճանապարհի վրա, շարունակվելով նույն ձորակով հասնում է Դ կետին, որը գտնվում է 685,3 բարձունքի վրա և հանդիսանում է պահուստային հողեր, Նոր Հայկաջուր և Նոր Կարմիրավան համայնքների հանգուցակետը:

Նոր Կարմիրավան — Մարտակերտի շրջանի պահուստային հողեր

Սահմանագիծը` Դ-Ե

Նոր Կարմիրավան համայնքի և Մարտակերտի շրջանի պահուստային հողերի սահմանագիծը սկսվում է Դ կետից, որը գտնվում է 685,3 բարձունքի վրա և հանդիսանում է պահուստային հողեր, Նոր Հայկաջուր և Նոր Կարմիրավան համայնքների հանգուցակետը: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 1985մ, հասնում է 1 կետին, շարունակվելով նույն ուղղությամբ և անցնելով 1077,1մ հասնում է 2 կետին, այնուհետև շարունակվելով նույն ուղղությամբ և անցնելով 199,8մ հասնում է Ե կետին, որը գտնվում է Նոր Կարմիրավան գյուղի հարավ-արևմտյան մասում և հանդիսանում է Նոր Կարմիրավան, պահուստային հողեր, Մեհմանա համայնքի 2 հատվածի հանգուցակետը:

Նոր Կարմիրավան- Մեհմանա համայնքի 2 հատվածը

Սահմանագիծը` Ե-Զ

Նոր Կարմիրավան համայնքի և Մեհմանա համայնքի 2 հատվածի սահմանագիծը սկսվում է Ե կետից որը գտնվում է Նոր Կարմիրավան գյուղի հարավ-արևմտյան մասում և հանդիսանում է Նոր Կարմիրավան, պահուստային հողեր, Մեհմանա համայնքի 2 հատվածի հանգուցակետը: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 342,3մ և Կավիրտ գետակը հասնում է 1 կետին, ապա սահմանը շարունակվելով նույն ուղղությամբ 449,7մ հասնում է Զ կետին, որը գտնվում է Նոր Կարմիրավան գյուղի հյուսիս-արևելյան մասում և հանդիսանում է Նոր Կարմիրավան, Մեհմանա համայնքի 2 հատվածի և Ջանյաթաղ համայնքների հանգուցակետը:

Նոր Կարմիրավան-Ջանյաթաղ

Սահմանագիծը` Զ-Ա

Նոր Կարմիրավան և Ջանյաթաղ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Զ կետից, որը գտնվում է Նոր Կարմիրավան գյուղի հյուսիս-արևելյան մասում և հանդիսանում է Նոր Կարմիրավան Մեհմանա համայնքի 2 հատվածի և Ջանյաթաղ համայնքների հանգուցակետը: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով ձորակով, շարունակվում է գնալ լեռնաշղթայով 2169,4մ հասնում է 1 կետին, շարունակելով գնալ նույն ուղղությամբ 136,8 մ հասնում է Ա կետին, որը գտնվում է Խաչինյալ լեռնաշղթայի վրա Մարտակերտ շրջկենտրոնից դեպի հարավ 4500մ հեռավորության վրա, և հանդիսանում է Նոր Կարմիրավան, Ջանյաթաղ և Մարտակերտ համայնքների հանգուցակետը:

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Փառուխ համայնքի վարչատարածքային սահմանների նկարագրություն

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:50000 մասշտաբի տեղա գ րական քարտեզները:

Փառուխ համայնքը գտնվում է Ասկերան շրջկենտրոնից 14 կմ հյուսիսային մասում:

Պարագիծը` 21879մ:

Տարագիծը` 1274,6մ:

Փառուխ համայնքը սահմանակցում է`

Ա-Բ հատվածով — հյուսիսում ` Ասկերանի շրջանի Արմենակավան համայնքի հետ.

Բ-Գ հատվածով — արևելքում ` Ասկերանի շրջանի Խրամորթ համայնքի հետ.

Գ-Դ հատվածով — հարավում ` Ասկերանի շրջանի Ասկերան համայնքի 2 հատվածի հետ.

Դ-Ե հատվածով — հյուսիս-արևելքում ` Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ համայնքի հետ.

Ե-Զ հատվածով — հարավ-արևմուտքում ` Ասկերանի շրջանի Սարդարաշեն համայնքի հետ.

Զ-Ա հատվածով — արևմուտքում ` պետական անտառի հետ:

Փառուխ-Արմենակավան

Սահմանագիծը` Ա-Բ

Փառուխ-Արմենակավան համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է Փառուխ բնակավայրից հյուսիս-արևմուտք ` 1850մ հեռավորության վրա և հանդիսանում է Փառուխ, Արմենակավան համայնքների և պետական անտառի հանգուցակետը: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և, անցնելով 277,0մ, հասնում 1 կետին: 1 կետից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնելով 329,9մ, հասնում 2 կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ, ապա դաշտային ճանապարհով սահմանը գնում է դեպի արևելք, այնուհետև դեպի հարավ-արևելք հասնելով 3 կետին, որը գտնվում է Խրամորթ, Փառուխ համայնքների ճանապարհի մոտ: 3 կետից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք անցնելով 541,8մ հասնում 4 կետին: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի արևելք, անցնելով 5,6,7,8 կետերը համապատասխանաբար` 204,1մ, 254,5մ, 389,6մ,140,2մ և անցնելով 399,2մ հասնում է 9 կետին: 9 կետից սահմանը թեքվում է դեպի հարավ և, անցնելով 301մ, հասնում 10 կետին: Այդ կետից սահմանը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնելով 11,12 կետերը, հասնում է 13 կետին համապատասխանաբար` 292,8մ, 251,0մ, 281,0մ: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հարավ անցնելով 202,5մ հասնում է 14 կետին, որը գտնվում է Խրամորթ- Փառուխ ճանապարհի մոտ: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս — արևելք հասնելով Բ կետին, որը գտնվում է վերոհիշյալ ճանապարհի և դաշտային ճանապարհի խաչմերուկում, որը հանդիսանում է Փառուխ Խրամորթ համայնքների հանգուցակետը:

Փառուխ- Խրամորթ

Սահմանագիծը` Բ-Գ

Փառուխ և Խրամորթ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը հանդիսանում է Փառուխ և Խրամորթ համայնքների հանգուցակետը: Այս կետից սահմանը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք ` դաշտային ճանապարհով հասնելով 1 կետին: 1 կետից թեքվելով դեպի արևմուտք և անցնելով 83,9մ հասնում է 2 կետին: Այս կետից սահմանը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 259,6մ, հասնում 3 կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ: Դաշտային ճանապարհով գնալով դեպի հարավ-արևմուտք սահմանը հասնում է 4 կետին: Այնուհետև սահմանը գնում է դեպի հյուսիս-արևմուտք ` անցնելով 5,6,7,8 կետերը համապատասխանաբար` 255,2մ, 245,3մ, 283,3մ, 120,9մ և 112,9մ հասնում է 9 կետին, որը գտնում է ժայռի վրա: Այստեղից սահմանը, ժայռով անցնելով, թեքվում է դեպի հարավ և հասնում 10 կետին: 10 կետից սահմանը թեքվում է դեպի հարավ ` անցնելով 369,5մ, հասնում է 11 կետին, ապա սահմանը թեքվում է դեպի հարավ դաշտային ճանապարհով հասնելով Գ կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի խաչմերուկի մոտ ու հանդիսանում է Փառուխ և Խրամորթ համայնքների և Ասկերան համայնքի 2 հատվածի հանգուցակետը:

Փառուխ- Ասկերան համայնքի 2 հատված

Սահմանագիծը` Գ-Դ

Փառուխ համայնքի և Ասկերան համայնքի 2 հատվածի սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը հանդիսանում է Փառուխ և Խրամորթ համայնքների և Ասկերան համայնքի 2 հատվածի հանգուցակետը: Գ կետից սահմանը թեքվում է դեպի արևմուտք և գնալով դաշտային ճանապարհով, անցնելով անտառի միջով հասնում 1 կետին: 1կետից թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 311,4մ սահմանը, հասնում է 2 կետին, այնուհետև թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 202,3մ, հասնում Դ կետին, որը հանդիսանում է Փառուխ և Նորագյուղ համայնքների և Ասկերան համայնքի 2 հատվածի հանգուցակետը:

Փառուխ -Նորագյուղ

Սահմանագիծը` Դ-Ե

Փառուխ և Նորագյուղ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Դ կետից, որը հանդիսանում է Փառուխ և Նորագյուղ համայնքների և Ասկերան համայնքի 2 հատվածի հանգուցակետը: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնելով 1,2,3 կետերը համապատասխանաբար` 402,2մ, 197,8մ, 180,5մ, 284,5մ, հասնում 4 կետին, ապա թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 571,5մ, հասնում է Ե կետին, որը հանդիսանում է Փառուխ-Նորագյուղ և Սարդարաշեն համայնքների հանգուցակետը:

Փառուխ — Սարդարաշեն

Սահմանագիծը` Ե-Զ

Փառուխ — Սարդարաշեն համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ե կետից, որը հանդիսանում է Փառուխ, Նորագյուղ և Սարդարաշեն համայնքների հանգուցակետը: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 161,4 մ հասնում է 1 կետին, ապա թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 751,9մ հասնում 2 կետին, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, անցնելով 458,8մ հասնում է Զ կետին, որը հանդիսանում է Փառուխ և Սարդարաշեն համայնքների և պետական անտառի հանգուցակետը:

Փառուխ — Պետական անտառ

Սահմանագիծը` Զ-Ա

Փառուխ — պետական անտառ սահմանագիծը սկսվում է Զ կետից որը հանդիսանում է Փառուխ, Սարդարաշեն համայնքների և պետական անտառի հանգուցակետը: Զ կետից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք անցնելով 1,2,3 կետերը համապատասխանաբար` 582,1մ, 732,1մ, 597,1մ և 291,5մ, հասնում Ա կետին, որը հանդիսանում է Փառուխ, Արմենակավան համայնքների և պետական անտառի հանգուցակետը:

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Խանաբադ համայնքի վարչատարածքային սահմանների նկարագրությունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:50000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները:

Խանաբադ համայնքը գտնվում է Ասկերան շրջանի հյուսիսային մասում, Ասկերան շրջկենտրոնից 4կմ հեռավորության վրա:

Պարագիծը` 24349մ:

Տարագիծը` 1815,7մ:

Խանաբադ համայնքը սահմանակցում է`

Ա-Բ հատվածով – հյուսիսում` Ասկերան համայնքի 2 հատվածի հետ.

Բ-Գ հատվածով – հյուսիսում` Խրամորթ համայնքի հետ.

Գ-Դ հատվածով — արևելքում` Ասկերանի շրջանի Պահուստային հողերի հետ.

Դ-Ե հատվածով — արևելքում` Նախիջևանիկ համայնքի հետ.

Ե-Զ հատվածով — հարավում` Ասկերան համայնքի հետ.

Զ-Ա հատվածով — արևմուտքում` Նորագյուղ համայնքի հետ.

Խանաբադ — Ասկերան համայնքների 2 հատված

Սահմանագիծը` Ա-Բ

Խանաբադ համայնքի և Ասկերան համայնքի 2 հատվածի սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է Խանաբադ բնակավայրից արևմուտք 3կմ հեռավորության վրա և հանդիսանում է Խանաբադ, Նորագյուղ և Ասկերան համայնքների 2 հատվածի հանգուցակետը: Ապա սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 1280,6մ, հասնում 1 կետին, այստեղից թեքվում դեպի հարավ-արևելք և անցնելով 4, 5, 6 կետերը համապատասխանաբար` 396,6մ, 257,0մ, 543,9մ, այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք սարի ժայռով, հասնում 7 կետին: 7 կետից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնելով 277,2մ, հասնում 8 կետին, ապա սարի ժայռով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և անցնելով 532,9մ, հասնում Բ կետին, որը հանդիսանում է Խանաբադ, Խրամորթ համայնքների և Ասկերան համայնքի 2 հատվածի հանգուցակետը:

Խանաբադ — Խրամորթ

Սահմանագիծը` Բ-Գ

Խանաբադ և Խրամորթ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը հանդիսանալով Խանաբադ, Խրամորթ համայնքների և Ասկերան համայնքի 2 հատվածի հանգուցակետը: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, և անցնելով 608,0մ, հասնում է 1 կետին: 1 կետից սահմանը շարունակվելով նույն ուղղությամբ հասնում է 2 կետին: 2 կետից, սահմանը թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք և անցնելով 129,2մ հասնում է 3 կետին, ապա սահմանը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և անցնելով 417,2մ հասնում է 4 կետին, որը գտնվում է Ստեփանակերտ-Մարտակերտ ճանապարհի մոտ: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք վերոհիշյալ ճանապարհով և անցնելով 1440,2մ հասնում է Գ կետին, որը հանդիսանում է Խանաբադ, Խրամորթ համայնքների և Ասկերանի շրջանի պահուստային հողերի հանգուցակետը:

Խանաբադ — Ասկերանի շրջանի պահուստային հողեր

Սահմանագիծը` Գ-Դ

Խնաբադ համայնքի և Ասկերանի շրջանի պահուստային հողերի սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը հանդիսանալով Խանաբադ, Խրամորթ համայնքների և Ասկերանի շրջանի պահուստային հողերի հանգուցակետը: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով Ստեփանակերտ-Աղդամ տանող ճանապարհով և Ուղտասար տանող ճանապարհի ուղղությամբ անցնելով 296,6մ, հասնում է 1 կետին, որը գտնվում է Կարկառ գետով անցնող կամուրջի մոտ, ապա սահմանը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք Կարկառ գետի հակառակ ուղղությամբ` հասնելով Դ կետին, որը հանդիսանում է Խանաբադ, Նախիջևանիկ համայնքների և Ասկերանի շրջանի պահուստային հողերի հանգուցակետը:

Խանաբադ — Նախիջևանիկ համայնքների

Սահմանագիծը` Դ-Ե

Խանաբադ-Նախիջևանիկ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Դ կետից, որը հանդիսանում է Խանաբադ, Նախիջևանիկ համայնքների և Ասկերանի շրջանի Պահուստային հողերի հանգուցակետը: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Կարկառ գետի հակառակ ուղղությամբ հասնում Ե կետին, որը հանդիսանում է Խանաբադ, Նախիջևանիկ և Ասկերան համայնքների հանգուցակետը :

Խանաբադ — Ասկերան համայնքների

Սահմանագիծը` Ե-Զ

Խանաբադ և Ասկերան համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ե կետից, որը հանդիսանում է Խանաբադ, Նախիջևանիկ և Ասկերան համայնքների հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և անցնելով 804,8մ, հասնում 1 կետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, և անցնելով 399,4մ, հասնում 2 կետին: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, և անցնելով 424,2մ, հասնում 3 կետին: 3 կետից սահմանը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 123,9մ, հասնում 4 կետին, որտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, և անցնելով 5, 6, 7 կետերը, համապատասխանաբար` 142,6մ, 865,4մ, 230,1մ, հասնում է 7 կետին, որը գտնվում է Ասկերան-Խանաբադ տանող ճանապարհի մոտ, նույն ուղղությամբ, Ասկերան-Խանաբադ տանող ճանապարհով, անցնելով 261,5մ, հասնում 8 կետին: 8 կետից սահմանը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, և անցնելով 9 կետը, հասնում 10 կետին` համապատասխանաբար` 592,0մ, 462,3մ: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, և անցնելով 521,3մ, հասնում 11 կետին: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և անցնում 1153,9մ, հասնելով 12 կետին: 12 կետից, անցնելով 406,2մ, սահմանը հասնում է Զ կետին, որը հանդիսանում է Խանաբադ, Նորագյուղ և Ասկերան համայնքների հանգուցակետը :

Խանաբադ — Նորագյուղ համայնքների

Սահմանագիծը` Զ-Ա

Խանաբադ — Նորագյուղ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Զ կետից, որը հանդիսանում է Խանաբադ, Նորագյուղ և Ասկերան համայնքների հանգուցակետը : Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և հասնում 1 կետին: 1 կետից նույն ուղղությամբ լեռնաշղթայով անցնելով 2, 3, 4, 5, 6, 7 կետերը` համապատասխանաբար` 263,7մ, 326,7մ, 416,5մ, 330,2մ 273,4մ, 615,0մ, 279,0մ, սահմանը, հասնում է 8 կետին: 8 կետից սահմանը անցնում է 384,8մ Ա կետը, որը հանդիսանում է Խանաբադ,Նորագյուղ համայնքների և Ասկերան համայնքի 2 հատվածի հանգուցակետը:

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«____»_____________2005թ.

թիվ____որոշման

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Խրամորթ համայնքի վարչատարածքային սահմանների նկարագրությունը

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 և 1:50000 մասշտաբի տեղա գ րական քարտեզները:

Խրամորթ համայնքը գտնվում է Ասկերանի շրջանի հյուսիսային մասում, Ասկերանի համայնքից 10կմ հեռավորության վրա:

Պարագիծը` 21962մ:

Տարագիծը` 2283,4մ:

Խրամորթ համայնքը սահմանակցում է`

Ա-Բ հատվածով – հյուսիսում ` Հատուկ նշանակության հողերի հետ.

Բ-Գ հատվածով — արևելքում ` Ասկերանի շրջանի Պահուստային հողերի հետ.

Գ-Դ հատվածով — հարավում ` Ասկերանի շրջանի Խանաբադ համայնքի հետ.

Դ-Ե հատվածով — արևմուտքում ` Ասկերան համայնքի 2 հատվածի հետ.

Ե-Ա հատվածով — հյուսիս-արևմուտքում ` Ասկերանի շրջանի Փառուխ համայնքի հետ.

Խրամորթ-Հատուկ նշանակության հողեր

Սահմանագիծը` Ա-Բ

Խրամորթ համայնքի և Հատուկ նշանակության հողերի սահմանագիծը սկսվում է Ա կետից, որը գտնվում է Խրամորթ բնակավայրից հյուսիս 2650մ հեռավորության վրա, Խրամորթ — Փառուխ ճանապարհի մոտ և հանդիսանում է Խրամորթ, Փառուխ համայնքների և Հատուկ նշանակության հողերի հանգուցակետը: Ապա սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 515,9մ, հասնում 1 կետին: Այստեղից շարունակվելով նույն ուղղությամբ, անցնելով 705,2մ սահմանը, հասնում է 2 կետին: Այստեղից սահմանը թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով հասնում է Բ կետին, որը գտնվում է Ստեփանակերտ-Մարտակերտ ճանապարհի մոտ` հանդիսանալով Խրամորթ համայնքի, հատուկ նշանակության հողերի և Ասկերանի շրջանի պահուստային հողերի հանգուցակետը:

Խրամորթ-Ասկերանի շրջանի պահուստային հողեր

Սահմանագիծը` Բ-Գ

Խրամորթ համայնքի և Ասկերանի շրջանի պահուստային հողերի սահմանագիծը սկսվում է Բ կետից, որը հանդիսանում է Խրամորթ համայնքի, հատուկ նշանակության հողերի և Ասկերանի շրջանի պահուստային հողերի հանգուցակետը: Այս կետից Մարտակերտ — Ստեփանակերտ ավտոմայրուղով սահմանը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք ու հասնում Գ կետին, որը գտնվում է վերոհիշյալ ճանապարհի մոտ, հանդիսանալով Խրամորթ, Խանաբադ համայնքների և Ասկերանի շրջանի պահուստային հողերի հանգուցակետը:

Խրամորթ – Խանաբադ համայնքների

Սահմանագիծը` Գ-Դ

Խրամորթ – Խանաբադ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Գ կետից, որը հանդիսանում է Խրամորթ-Խանաբադ համայնքների և Ասկերանի շրջանի պահուստային հողերի հանգուցակետը: Գ կետից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով Մարտակերտ — Ստեփանակերտ ճանապարհով 106,2մ, հասնում է 1 կետին: 1 կետից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և անցնելով 417,3մ հասնում 2 կետին: Այստեղից սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 129,3մ, հասնում է 3 կետին: 3 կետից սահմանը թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 4, 5, 6 կետերը` համապատասխանաբար` 646,2մ, 381,9մ, 598,2մ հասնում է Դ կետին, որը հանդիսանում է Խրամորթ, Խանաբադ համայնքների և Ասկերան համայնքի 2 հատվածի հանգուցակետը:

Խրամորթ-Ասկերան համայնքների 2 հատված

Սահմանագիծը` Դ-Ե

Խրամորթ համայնքի և Ասկերան համայնքի 2 հատվածի սահմանագիծը սկսվում է Դ կետից, որը հանդիսանում է Խրամորթ, Խանաբադ համայնքների և Ասկերան համայնքի 2 հատվածի հանգուցակետը: Ապա սահմանը թեքվելով դեպի հյուսիս և անցնելով 799,1մ, հասնում է 1 կետին: Այստեղից թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք և անցնելով 2,3,4 կետերը` համապատասխանաբար` 431,0մ, 396,0մ, 287,6մ, սահմանը հասնում է Ե կետին, որը հանդիսանում է Խրամորթ, Փառուխ համայնքների և Ասկերան համայնքի 2 հատվածի հանգուցակետը:

Խրամորթ- Փառուխ համայնքների

Սահմանագիծը` Ե-Ա

Խրամորթ և Փառուխ համայնքների սահմանագիծը սկսվում է Ե կետից, որը հանդիսանում է Խրամորթ, Փառուխ համայնքների և Ասկերան համայնքի 2 հատվածի հանգուցակետը: Այստեղից սահմանը թեքվելով դեպի հյուսիս, դաշտային ճանապարհով հասնում է 1 կետին: 1 կետից սահմանը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, և անցնելով 112,9մ, հասնում 2 կետին, ապա թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 120,9մ, հասնում 3 կետին: Այս կետից սահմանը թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք և անցնելով դաշտային ճանապարհով, անտառի բերանով, հասնում է 5 կետին: Ապա սահմանը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 259,6մ և հասնում 6 կետին, ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ, դաշտային ճանապարհով, հասնում Ա կետին, որը հանդիսանում է Խրամորթ, Փառուխ համայնքների և հատուկ նշանակության հողերի հանգուցակետը:

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ