Հավելված 2

ԼՂՀ կառավարության

«____»___________2007թ.

թիվ ____որոշման

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գտնվող գեոդեզիական կետերի անվանափոխումները (wgs -84 կոորդինատային համակարգում) (WGS -84 կոորդինատային համակարգում)

Հ/Հ Կետի դասը Առաջարկվող անվանումը Գտնվելու վայրը
1 2 3 4
Մարտունու շրջան
1 2 Զորամաս Մարտունու շրջան
2 1 Մարտունի Մարտունու շրջան
3 2 Գիշի Մարտունու շրջան
4 2 Սարգսաշեն — 2 Մարտունու շրջան
5 2 Կարմիր շուկա Մարտունու շրջան
6 2 Ջրամբար Մարտունու շրջան
Հադրութի շրջան
1 2 Հողեր Հադրութի շրջան
2 2 Հյուսիսային Հադրութ Հադրութի շրջան
3 1 Հադրութ Հադրութի շրջան
4 2 Հարավ Հադրութի շրջան
5 2 Շրջադարձ Հադրութի շրջան
6 2 Առաքել Հադրութի շրջան
7 2 Քարհատ Հադրութի շրջան
8 2 Զվարթնոց Հադրութի շրջան
9 2 Մեխակ Հադրութի շրջան
10 2 Դրախտիկ Հադրութի շրջան
11 2 Ազոխ Հադրութի շրջան
12 2 Թաղուտ Հադրութի շրջան
13 2 Խծաբերդ Հադրութի շրջան
14 2 Հին Թաղլար Հադրութի շրջան
Մարտակերտի շրջան
1 2 Զինվոր-2 Մարտակերտի շրջան
2 2 Թալիշ Մարտակերտի շրջան
3 2 Մադաղիս Մարտակերտի շրջան
4 2 514 Մարտակերտի շրջան
5 2 0 280 Մարտակերտի շրջան
6 2 Մեծ Շեն Մարտակերտի շրջան
7 2 Ակնաբերդ Մարտակերտի շրջան
8 2 6504 Մարտակերտի շրջան
9 2 4490 Մարտակերտի շրջան
10 2 Թարթառ Մարտակերտի շրջան
11 1 Բարձունք Մարտակերտի շրջան
12 2 Արլ. Մարտակերտ Մարտակերտի շրջան
13 1 Մարտակերտ Մարտակերտի շրջան
14 2 Կայան Մարտակերտի շրջան
15 2 Ջրհոր Մարտակերտի շրջան
16 2 Ներքին Հոռաթաղ Մարտակերտի շրջան
17 2 5726 Մարտակերտի շրջան
18 2 0 860 Մարտակերտի շրջան
19 2 Հաթերք Մարտակերտի շրջան
20 2 2702 Մարտակերտի շրջան
21 2 4216 Մարտակերտի շրջան
22 2 0 576 Մարտակերտի շրջան
23 1 Վաղուհաս Մարտակերտի շրջան
24 2 Չլդրան Մարտակերտի շրջան
25 2 Վանք Մարտակերտի շրջան
26 2 Առաջաձոր Մարտակերտի շրջան
27 2 Թբլղու Մարտակերտի շրջան
28 2 7697 Մարտակերտի շրջան
29 2 0 660 Մարտակերտի շրջան
30 1 Քարհանք Մարտակերտի շրջան
31 2 Նոր Այգեստան Մարտակերտի շրջան
32 2 0 674 Մարտակերտի շրջան
33 2 Դիտակետ Մարտակերտի շրջան
34 2 0 281 Մարտակերտի շրջան
35 2 Ավետ Մարտակերտի շրջան
Շահումյանի շրջան
1 2 Շահեն Շահումյանի շրջան
2 2 7731 Շահումյանի շրջան
3 2 5262 Շահումյանի շրջան
4 2 5351 Շահումյանի շրջան
5 2 6805 Շահումյանի շրջան
6 2 6256 Շահումյանի շրջան
7 2 Զորի Շահումյանի շրջան
8 2 Զուար Շահումյանի շրջան
9 2 Հովսեփ Շահումյանի շրջան
10 2 Ապահեն Շահումյանի շրջան
11 2 4358 Շահումյանի շրջան
12 2 7855 Շահումյանի շրջան
Քաշաթաղի շրջան
1 2 Հայթաղ Քաշաթաղի շրջան
2 2 Արախիշ Քաշաթաղի շրջան
3 2 Քարոտ Քաշաթաղի շրջան
4 2 Վազգենաշեն -1 Քաշաթաղի շրջան
5 2 Արտաշավի Քաշաթաղի շրջան
6 2 Գողթանիկ Քաշաթաղի շրջան
7 1 Ուխտաձոր Քաշաթաղի շրջան
8 2 Հոչանց Քաշաթաղի շրջան
9 2 3568 Քաշաթաղի շրջան
10 1 Բերձոր Քաշաթաղի շրջան
11 2 6117 Քաշաթաղի շրջան
Ասկերանի շրջան
1 2 Խաչեն Ասկերանի շրջան
2 2 Ծաղկաշատ Ասկերանի շրջան
3 1 Մոնթե Ասկերանի շրջան
4 2 0 278 Ասկերանի շրջան
5 2 Դիրք Ասկերանի շրջան
6 2 Մայրաբերդ Ասկերանի շրջան
7 2 6746 Ասկերանի շրջան
8 2 Վարդաձոր Ասկերանի շրջան
9 2 Իվանյան Ասկերանի շրջան
10 2 Վազգենաշեն Ասկերանի շրջան
11 2 Սառնաղբյուր Ասկերանի շրջան
12 2 Կայարան Ասկերանի շրջան
13 2 0 564 Ասկերանի շրջան
14 2 Ճապկի խաչ Ասկերանի շրջան
15 2 4976 Ասկերանի շրջան
16 2 0 297 Ասկերանի շրջան
17 2 Կայմ Ասկերանի շրջան
18 2 Շոշ գյուղ Ասկերանի շրջան
19 2 8970 Ասկերանի շրջան
20 2 0 295 Ասկերանի շրջան
21 1 Սարուշեն Ասկերանի շրջան
Ստեփանակերտ
1 2 Ստեփանակերտ — 1 Ստեփանակերտ
2 0 Ստեփանակերտ Ստեփանակերտ
Շուշիի շրջան
1 2 Շուշի Շուշիի շրջան
2 2 6570 Շուշիի շրջան
3 2 7881 Շուշիի շրջան
4 2 6538 Շուշիի շրջան
5 2 8024 Շուշիի շրջան
ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար Ս. Գրիգորյան