ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«20»օգոստոսի 2002թ. N217

ք.Ստեփանակերտ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության

1999 թվականի մայիսի 18-ի թիվ 94 որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 1999թվականի մայիսի 18-ի «Բազմաբնակարան բնակելի շենքի բնակարանի, բնակելի տան, այգետնակի ու դրանց կից տնտեսական և օժանդակ շինությունների գնահատման նպատակով դրանց տարածագնահատման գոտիականությունը և տեղադրության գործակիցները հաստատելու մասին» թիվ 94 որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները.

  1. Որոշման աղյուսակ թիվ 2-ում.

ա) «Ասկերանի շրջան» բաժնի V տարածագնահատման գոտում ընդգրկված գյուղերի անվանումների ցանկից հանել «Խոջալու» բառը և ցանկը լրացնել «Իվանյան, Արմենակավան, Հովսեփավան, Ուղտասար» բառերով;

բ) «Շուշիի շրջան» բաժնի VI տարածագնահատման գոտում ընդգրկված գյուղերի անվանումների ցանկը լրացնել «Հունանավ» բառով;

գ) «Մարտունու շրջան» բաժնի`

  • V տարածագնահատման գոտում ընդգրկված գյուղերի անվանումների ցանկից հանել «Ամիրանլար» բառը և ցանկը լրացնել «Քաջավան, Կաքավաձոր» բառերով;

  • VI տարածագնահատման գոտում ընդգրկված գյուղերի անվանումների ցանկը լրացնել «Ջիվանի, Վազգենաշեն, Վարանդա» բառերով;

դ) «Մարտակերտի և Շահումյանի շրջաններ» բաժնի VI տարածագնահատման գոտում ընդգրկված գյուղերի անվանումների ցանկից հանել «Ջանյաթաղ, Մինգրելսկ, Չայլու, Կարմիրավան, Գյուլաթաղ, Հակոբ Կամարի» բառերը և ցանկը լրացնել «Խնկավան, Ճանկաթաղ, Քմքաձոր, Նոր Այգեստան, Այգեստան, Վարդաձոր, Վարնկաթաղ, Քարվաճառ, Եղեգնուտ, Զուար, Զարկունի, Թութխուն, Հավախաղաց, Ծար, Հավսաթաղ, Ճումեն, Նոր Բրաջուր, Նոր Վերինշեն, Ապահեն, Ասրիկ, Եղջերունիկ, Եղցատեղ, Եղցի, Զառալյուր, Զովք, Իշխանիկ, Խոզենեկ, Խոփեր, Ծավալք, Կորեկնեկ, Հովվաշեն, Մշենի, Նոր Բանանց, Նոր Գետաշեն, Շիկաքար, Չափնի, Ջերմաջուր, Ակնաբերդ» բառերով;

ե) «Հադրութի շրջան» բաժնի VII տարածագնահատման գոտում ընդգրկված գյուղերի անվանումների ցանկը լրացնել «Կարմրաքար, Ջրաբերդ» բառերով:

  1. Աղյուսակ թիվ 2-ը լրացնել «Քաշաթաղի շրջան» բաժնով` հետևյալ բովանդակությամբ.

Քաշաթաղի շրջան

IV

0.5

ք. Բերձոր

VI

0.3

Կովսական, Միջնավան քաղաքներ

VIII

0.1

Վանատուն, Քարատակ, Բարդութաղ, Դալք, Ալաշկերտ, Աղաձոր, Աղանուս,Ապարան, Աղավնատուն, Խաչգետիկ, Աղավանո, Այգեհովիտ, Թովմասար, Մորաջուր, Այգեստան, Արծվաշեն, Արվական, Արտաշեն, Արտաշատ, Հախնազար, Բյուլուլ Վանք, Գանձա, Գետամեջ, Գետափ, Գողթանիկ, Դիցմայրի, Արցախամայր, Դրախտիկ, Անի, Բագարան, Եզնագոմեր, Կատոս, Շրվական, Սպիտակաջուր, ՈՒխտաձոր, Երիցվանք, Ամիրյան, Երվանդակերտ, Կրմեն, Հակոբ Հակոբյան, Իշխանաձոր, Խոյ, Ծաղկաբերդ, Ծիծեռնավանք, Ծոբաձոր, Որդուակ, Կերեն, Կումայրի, Հալե, Հակ, Հակարի, Մելիքահող, Մեղվաձոր, Հայթաղ, Աղբրաձոր, Գահանիստ, Հայկազյան, Հարար, Սուարաս, Հերիկ, Բերդիկ, Հոչանց, Ձորափ, Ղազարապատ, Մամարք, Մարաթուկ, Մարգիս, Մարտունաշեն, Մելիքաշեն, Միրիկ, Մշենի, Մոշաթաղ, Վարազգոմ, Մովսեսաշեն, Առաքելոց, Զորախաչ, Քարաբակ, Մուշ, Նորաշենիկ, Շիրակ, Իցան, Շողավանք, Բուդաղաձոր, Զորացիք, Հիմնաշեն, Վերիշեն, Ջաֆինդա, Սահառ, Սարատակ, Սոնասար, Սուս, Գիհուտ, Ներքին Սուս, Ուրմիա, Վազգենաշեն, Անտառամեջ, Վակունիս, Խաչինտափ, Չորմանք, Շամք, Վաղազին, Արջաձոր, Մարտիրոս, Մեղրաշեն, Վան, Վարդաբաց, Վարդանանց, Որդնավ,Վերին Քաշունիք, Վուրգավան, Տիգրանավան, ՈՒռեկան, Ամուտեղ, Փակահան, Քաշաթաղ, Քաշունիք, Քարագլուխ, Հաթամաշեն, Սիս, Քարաշեն, Քարեգահ գյուղեր

Լ ՂՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏ Ա. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ