ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

«18» մայիսի1999թ

ք.Ստեփանակերտ

Բազմաբնակարան բնակելի շենքի բնակարանի, բնակելի տան, այգետնակի ու դրանց կից տնտեսական և օժանդակ շինությունների գնահատման նպատակով դրանց տարածագնահատման գոտիականությունը և տեղադրության գործակիցները:

Տարածագնահատման գոտիները և տեղադրության գործակիցները սահմանվում են համաձայն թիվ 1 աղյուսակի։

Աղյուսակ թիվ 1

Տարածագնահատման գոտին

I

II III IV

V

VI VII VIII IX X XI XII XIII
Տեղադրության գործակիցները

0,8

0,7 0,6 0,5

0,4

0,3 0,2 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,0Տ

Բազմաբնակարան բնակելի շենքի բնակարանի, բնակելի տան այգետնակի ու դրանց կից տնտեսական և օժանդակ շինությունների գնահատման նպատակով դրանց տսրածագնահատման գոտիականությունը և տեղադրության գործակիցները հաստատելու մասին

«Գույքահարկի մասին» Լեոնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին համապատասխան֊ Լեռնային Ղարաոաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

ժ. ՊՈԴՈՍՅԱՆ

Հաստատել բազմաբնակարան բնակելի շենքի բնակարանի բնակելի տան, այգետնակի դրանց կից տնակի և օժանդակ շինությունների գնահատման նպատակով դրանց տարածագնահատման գոտիականությունը և տեղադրության գործակիցները (կցված են)։

ԼՂՀ վարչապետ

2. Շենքի, շինության տեղադրության գործակիցները, բնակավայրերի աարածագնահատման գոտիականությանը համապատասխան, սահմանվում են համաձայն թիվ 2 աղյոաակի։

Աղյուսակ թիվ 2

Շենքի և շինության Բնակավայրերի անվանումը և տարածքային բաժանումր
տարածագնա հատման գոտին տեղադրության գոոծակիցը 1
I 0,8 ՔԱՂԱՔ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ

Աոաջին գոտու տարածքը սահմանագծվում Է՝ սկսած Անդրանիկի և Երևանյան փողոցների խաչմերուկից, ներառյալ Շահումյանի պուրակը, Ազատամարտիկների պողոտայով մինչև Ազատության հրապարակը, Տիգրան Մեծի փողոցով մինչև Ալեք Մանուկյան փողոցի խաչմերուկը, Ալեք Մանուկյան փողոցով մինչև Կամոյի փողոց, Կամոյի փողոցով մինչև Բարսեղովի փողոց, Բարսեղովի փողոցով մինչև Մամիկոնյան փողոց, Ս. Շահումյանի պուրակով, Փետրվարի 20–ի փողոցով մինչև Կնունյանց փողոցի խաչմերուկը, Կնունյանց փողոցով մինչև Անդրանիկի և Երևանյան փողոցների խաչմերուկը։

II 0,7 Երկրորդ գոտու տարածքը սահմանագծվում Է Հեքիմյան փողոցից մինչև Դպրոցական փողոց, Դպրոցական փողոցով մինչև Իսակովի փողոցի խաչմերուկը, Իսակովի փողոցով մինչև Ս. Դավթի և Շինարարների փողոցի խաչմերուկը, Շինարարների փողոցով մինչև Դպրոցական փողոց, Դպրոցական փողոցով մինչև Անդրանիկի փողոցի խաչմերուկը. Անդրանիկի փողոցով մինչև Պավլովի փողոց, Պավլովի փողոցով մինչև Մամիկոնյան փողոց, Մամիկոնյան փողոցով մինչև Սախարովի փողոց, Սախարովի փողոցով մինչև Ուզբեկսւոանի և Մարտունու փողոցների խաչմերուկը, Մարտունու փողոցով մինչև Ա. Տերտերյան փողոց, Թումանյան փողոցով մինչև Տիգյան Մեծի և Ալեք Մանուկյան ՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚փողոցների խաչմերուկը 37 թաղամասը:
III 0.6 Երրորդ գոտու տարածքը սահմանագծվում Է Ուզբեկսիստան փողոցի կամրջից մինչև Մարտանու փողոց, Մարտանու փողոցով մինչև Ա. Տերտերյան փողոց, Թումանյան փողոցով մինչև Աոաքելյան փողոց, Աոաքելյան փողոցով մինչև Զորգեի փողոց, Զորգեի փողոցի տեղամասով մինչև վաչագան Բարեպաշտի փողոց, վարարակն տեղամասը, Շրշանային (Կրուգովայա) փողոցից մինչև Ուզբեկսւոանի փողոց, Հեքիմյան և Աոափնյա (Նաբերեժնայա) փողոցների խաչմերուկից, Աոափնյա (Նաբերեժնաւա) փողոցով մինչև Մազի կամուրջ, Գորոդեցկու և Ա. Գրաշու փողոցներով, ներառյալ Ա. Գրաշու փակուղին, մինչև Վ. Վաղարշյան փողոցի հետ հատումը, Վ. Վաղարշյան փողոցով մինչև Փիրումովի փողոցի խաչմերուկը, ներառյալ Հայկավան թաղամսաը՝ «Ջրտնտ» («վոդխոզ», ՌՏՍ տեղամասերը, N N38, 36, 35 թաղամասերը։
IV 0.5 Չորրորդ գոտու տարածքը սահմանագծվում Է՝ սկսած Կրկժան թաղամասից մինչև Ուզբեկսւոանի փակուղու խաչմերուկը, Սարի թաղ, Սարալանջ, Աջափնյակ և Խանիբաղի տեղամասերը։
IV 0,Տ ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ

Ք. Ասկերան

V 0.4 Նորագյաղ, Աստղաշեն, Այգեստան, Լեռնավան, Խանաբադ, Շոշ, Քռասնի, Ավետարանոց, Խնձրիստան, Բադարա, Ակնաղբյուր, Խաչեն, Սարաշեն, Կարմիր գյուղ, Խաչմաչ, Ջրաղացներ, Սղնախ, Հարավ, Լուսաձոր, Խանցք, Հիլիս, Դահրավ, Ծաղկաշատ, Դաշուշեն, Բերքաձոր, Խոջալու գյուղեր.
VI 0,3 Սարդարաշեն, Ռև, Մխիթարաշեն, Մադաթաշեն, Ներքին Սզնեք, վերին Սզնեք, Խրամորթ, Նախիջևանիկ, Վարդաձոր, Սառնաղբյուր, Դահրավ, Արանզամին, Քյաթուկ, Փաոուխ, Մոշխմհատ գյուղեր։
IV 0,5 ՇՈՒՇԻԻ ՇՐՋԱՆ

ք. Շուշի

0,3 Ղայբալա, Միրզալար, Խալիֆայի, Զառսլու, Եղծահող, Կանաչ Թալա, Տասը վերստ, Աղբուլաղ, Ասկյարքենդ, Խրմանլար, Լիսագոր, Իմանկուլուլար, Շռլան, Զամիլլի, Ալախկուլուլար, Զամանփայասը, Խանլըկփայա, Իրչան, Իմանլար, Մամիշլար, Ձայքենդ, Տոտաբըխան, Հին շեն, Մեծ շեն, Քարին տակ, Քիրսավան, Դեյխան, Խումարթա, Զամբրախաչ, Ղշլաղ գյուղեր։
IV 0,5 ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ

ք. Մարտունի

V 0,4 Կարմիր Շուկա, Սոս, Ղուզե Ճարտար, Ճարտար, Խնուշինակ, Գիշի, Ննգի, Բերդաշեն, Թադավարդ, Շեխեր, Հերհեր, Մաճկալաշեն, Սպիտակաշեն, Աշան, Նորշեն, Ամիրանլար գյուղեր։
VI 0,3 Քերթ, Քարահունջ, Մուշկապատ, Հաղորտի, Մյուրիշեն, Մսմնա, Զարդանաշեն, Սարգսաշեն, Ծովատեղ, Խերխան, Կոլխոզաշեն, Ղավախան, Պառավաթումբ, Կաղարծի, Եմիշճան, Հացի, Ավդուռ, Սխտորաշեն գյուղեր։
ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ԵՎ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐ
IV 0.5 ք. Մարտակերտ
V 0.4 Գետավան, Ակնաբերդ գյուղեր։
VI 0.3 Աոջաձոր, Վանք, Ծմակահող, Չլդրան, Ներքին Հոռաթաղ, Կիչան, Կարմիրավան, Հարությանագոմեր, վերին Հոռաթաղ, Ծաղկաշեն, Կոճողոտ, Պողոսագոմեր, Զագլիկ, Թբլղու, Քոլատակ, Վաղուհաս, Շահմասուր, Գառնաքար, Մոխրաթաղ, Դրմբոն, Հաթերք, Զանյաթաղ, Գյոլաթաղ, Կուսապատ, Հակոբ Կամարի, Չափար, Աղաբեկլանջ, Ղազանչի, Նոր Մարաղա, Հովտաշեն, Նոր Սեյսուլան, Թալիշ, Զարդախաչ, Մեհմանա, Տոնաշեն, Չայլու, Մադաղիս, Մաղավուզ, Մեծ շեն, Մինգրելսկ, Դադիվանք, Չարեքտար, Նոր Կարմիրավան, Կարմիրավան գյուղեր։
IV 0,5 ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ

ք. Հադրութ

VI 0,3 Ազոխ, Դրախտիկ, Տումի, Ակնաղբյուր, Թաղասեո, Թաղուտ, Ծակոտի, Կարմրակուճ, Հախլլու, Հակակու, Մարրամաձոր, Մոխրենես, Մեծ Թաղլար, Զրակուս, Վանք, Վարդաշատ, Տյաք, Տող, ՈԻխտաձոր, Քյուրաթաղ գյուղեր։
VII 0,2 Այգեստան, Աոաքել, Արևշատ, Բանաձոր, Խանձաձոր, Խծաբերդ, Ծաղկավանք, Ծամձոր, Հայկավան, Հին Թաղլար, Ձորագյաղ, Մելիքաշեն, Պլեթանց, Սարի Շեն, Սպիտակաշեն, Ցոր, Նորաշեն, Սարալանշ, Քարինգ գյուղեր։