1.

35

02.07.08

«ԼՂՀ կառավարության կառուցվածքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
2.

24

10.07.10

«ԼՂՀ կառավարության կառուցվածքի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՕՐԵՆՔԸ

Ընդունված է 2007 թվականի դեկտեմբերի 12-ին

ԼՂՀ կառավարության կառուցվածքի մասին

Հոդված 1. Սահմանել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության հետևյալ կառուցվածքը.

1 ) առողջապահության նախարարություն.

2 ) արդարադատության նախարարություն.

3 ) արտաքին գործերի նախարարություն.

4 ) գյուղատնտեսության նախարարություն.

5 ) կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար.

6 ) կրթության և գիտության նախարարություն.

7 ) մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն.

8 ) պաշտպանության նախարարություն.

9 ) սոցիալական ապահովության նախարարություն.

10 ) տնտեսական զարգացման նախարարություն.

11 ) քաղաքաշինության նախարարություն.

12 ) ֆինանսների նախարարություն:

Հոդված 2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր գործում են պետական կառավարման հետևյալ մարմինները.

1) ազգային անվտանգության ծառայություն.

2) անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե.

3) արտադրական ենթակառուցվածքների վարչություն.

4) զբոսաշրջության վարչություն.

5) կորց. 24

6) հարկային պետական ծառայություն.

7) շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն.

8) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանություն.

9) ջրային տնտեսության վարչություն.

10) սպորտի պետական կոմիտե.

11) փրկարար ծառայություն.

12) քաղաքացիական ավիացիայի վարչություն։

Հոդված 3 . Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հունվարի 1-ից:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

27 դեկտեմբերի 2007թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-88